นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1067
ความเห็น: 0

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา [C]

กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

 

 

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายและความคาดหวังให้ผลการดำเนินงานขององค์กร มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในด้านการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กรภายในและองค์กรภายนอก   และจากมติที่ประชุมร่วมของผู้บริหารของ 4 สถาบัน  คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  ได้เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน  โดยแผนการจัดกิจกรรม กำหนดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี  และให้มีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ

             ในช่วงเริ่มแรก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังนี้

             1.  กีฬา (บังคับ) 2 ชนิด  ได้แก่  ฟุตบอลชาย  เปตอง (ชาย-หญิง)

             2.  กีฬาเลือกทั่วไป  ไม่เกิน 3 ชนิด  ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน (ชาย-หญิง)  กีฬาพื้นบ้าน

             3.  การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

             4.  กำหนดให้มีพิธีเปิดการแข่งขัน และงานเลี้ยงในวันพิธีปิดการแข่งขัน

             5.  ระยะเวลาการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2559  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จากงบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และงบจากสโมสรบุคลากร  ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

             ดำเนินการจัดกิจกรรม โดย  สโมสรบุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

             อนึ่ง เนื่องจากในช่วงเริ่มต้น การกำหนดชนิดกีฬาที่แข่งขัน จะไม่ครอบคลุมทุกชนิดกีฬาได้  และในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มชนิดกีฬาที่แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา ระหว่าง 4 สถาบัน ได้

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:26 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2559 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น