นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จุฑามาศ
Ico64
ดร. จุฑามาศ แก้วมโน

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 3236
ความเห็น: 0

การใช้กากขี้แป้ง เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินทรายจัด

การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น ในอัตรา 0.2 %(w/w) ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินทรายจัด ทำให้พืชปลูกมีความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า
 
 
 
 
ดินทรายจัด เป็นดินที่มีปัญหาทางการเกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งปัญหาทางเคมีและกายภาพของดิน เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นทราย เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 50 ซม. และมีแร่ควอร์ต (quartz) เป็นองค์ประกอบหลัก ปัญหาทางเคมีที่สำคัญคือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดยธรรมชาติ และมีการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำมาก เป็นเหตุให้การใช้ปุ๋ยเคมีให้ผลตอบสนองต่อพืชต่ำ
          การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น เพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการดินทรายจัด เนื่องจากในกากขี้แป้งจะมีปริมาณธาตุต่าง ๆ (N, P, K, Zn) สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืช อยู่ค่อนข้างสูง แต่กากขี้แป้งดังกล่าวจะมีความเค็มอยู่ในระดับสูงที่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตพืช จึงต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม
          จากการศึกษาพบว่าการใช้กากขี้แป้งที่ผสมกับดินเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในอัตรา 0.2 %(w/w) ทำให้ข้าวโพดหวานมีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 71.50 ซม. ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 เท่าของชุดควบคุมที่ไม่มีการใส่กากขี้แป้ง (ความสูง 30.33 ซม.) เนื่องจากค่าปฏิกิริยาดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการใส่กากขี้แป้ง
 
     
 
อย่างไรก็ตาม หากใส่กากขี้แป้งในอัตราที่มากกว่า 0.2 %(w/w) ส่งผลให้ข้าวโพดหวานเริ่มตายในสัปดาห์ที่ 4 เนื่องจากความเค็มของกากขี้แป้งที่ใส่ลงไป
 -------------------------------------------------------
เอกสารอ้างอิง: ศิราณี วงศ์กระจ่าง. 2554. ผลของการใช้กากขี้แป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดินบ้านทอน. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2555 13:36 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2555 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ