นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จุฑามาศ
Ico64
ดร. จุฑามาศ แก้วมโน

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1782
ความเห็น: 0

นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์

การทดลองปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว โดยใช้ Alum และ Ca(OH)2 มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้มีลักษณะใกล้เคียงน้ำธรรมชาติและอยู่ในระดับมาตรฐาน

  

  

 

Best practice: นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์
(รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู เป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติ)
 
    การปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย นางสาวรุจิเรข มาแก้วสอง  ที่แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด  ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยใช้ Alum และ Ca(OH)2  ซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติในแผนกควบคุมคุณภาพ

   
     น้ำเสียซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท เมื่อนำไปผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว พบว่าคุณภาพของน้ำเสียยังไม่ผ่านมาตรฐาน โดยน้ำมีสีน้ำตาลคล้ำ มีค่าการนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำเสีย ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน บริษัทจึงได้แก้ปัญหาโดยการขนย้ายน้ำเสียไปรดต้นปาล์ม แต่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ประมาณ 2,000,000 บาทต่อเดือน และมีการทดลองใช้วัสดุทางการค้าแต่พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะสีของน้ำเสียเท่านั้น และตะกอนที่ได้จะต้องทำการกำจัด อีกทั้งวัสดุทางการค้ามีราคาที่สูงมากและขั้นตอนในการใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก  จึงได้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น โดยใช้ Alum และ Ca(OH)2 มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย ซึ่งได้ทำการทดลองในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

 

     จากการทดลองพบว่า อัตราส่วน Alum 0.5% + Ca(OH)2 0.25 %  มีความเป็นไปได้ที่สุด เนื่องจากสีของน้ำเสียมีความใกล้เคียงกับระดับแหล่งน้ำธรรมชาติ มีความเป็นกรด-ด่าง และค่าTDS อยู่ในระดับมาตรฐาน

 

     เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแก้ปัญหาที่บริษัทปฏิบัติอยู่ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 530,000 บาทต่อเดือน และมีความสะดวกในการใช้งาน ที่สำคัญน้ำเสียยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ภายในโรงงานได้อีกด้วย

  -------------------------------------------------------

เอกสารอ้างอิง: รุจิเรข มาแก้วสอง.  2555.  การปฏิบัติสหกิจศึกษา แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด.  รายงานการสัมมนาโครงการประชุมวิชาการ Best Practice: ผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษา ณ โรงแรมลีการ์เดนท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 29 มีนาคม 2555.

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 เมษายน 2555 14:11 แก้ไข: 04 เมษายน 2555 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Marky, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ