นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จุฑามาศ
Ico64
ดร. จุฑามาศ แก้วมโน

ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(2) “ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้

“ใบไม้เปลี่ยนสี” เดิน ดู ดี ดี ...อาจบ่งชี้ดินขาดธาตุแมกนีเซียม (Mg) ได้ หลาย ๆ คนคงชอบช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล โดยอาจเป็นสีแดงบ้าง เหลืองบ้างหรือสีส้มขึ้นอยู่กับพรรณไม้ เกิดขึ้นทั้งต้นก่อนที่ใบจะร่วงหล่นไป และเกิดขึ้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 06 มิถุนายน 2555 11:11 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2555 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้กากขี้แป้ง เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินทรายจัด

ดินทรายจัด เป็นดินที่มีปัญหาทางการเกษตรชนิดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งปัญหาทางเคมีและกายภาพของดิน เนื่องจากมีเนื้อดินเป็นทราย เกิดเป็นชั้นหนามากกว่า 50 ซม. และมีแร่ควอร์ต (quartz) เป็นองค์ประกอบหลัก ปัญหาทางเคมีที่สำคัญคือ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำโดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2555 13:36 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2555 14:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์

Best practice: นักศึกษาสหกิจ ปฐพีศาสตร์ (รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู เป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติ) การปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย นางสาวรุจิเรข มาแก้วสองที่แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยใช้ Alum และ Ca... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 04 เมษายน 2555 14:11 แก้ไข: 04 เมษายน 2555 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความจริงเกี่ยวกับ...ดิน (ที่คล้ายๆ กับคน)

ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราใช้ทรัพยากรดินทางการเกษตร ส่วนใหญ่เพื่อการปลูกพืชและได้มาซึ่งผลผลิต แต่น้อยคนที่จะใช้ประโยชน์จากดินด้วยความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วดินก็คล้ายๆ กับคน … ! 1. ดิน... มีชีวิต ดิน (soil body) เป็นระบบพลวัต มีการเปลี่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 05 มีนาคม 2555 10:38 แก้ไข: 04 เมษายน 2555 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผลิตภัณฑ์เจลบีด เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของพริก

การปลูกพริกในภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันยังประสบปัญหาการลดลงของผลผลิตและคุณภาพพริก สาเหตุสำคัญ เกิดจากการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. ซึ่งสามารถเจริญได้ดีในสภาพแวดล้อมดินที่เป็นกรดจัดและมีเนื้อละเอียด การควบค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 27 มกราคม 2555 11:36 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การควบคุมโรคใบจุดจากเชื้อราสาเหตุ Alternaria longipes ในผักสลัด ระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยชีววิธี

การปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกส์ เป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารที่มีน้ำและปุ๋ยเป็นส่วนประกอบ โดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก นิยมใช้ในการปลูกพืชประเภทกินใบโดยเฉพาะผักสลัด ด้วยสภาพระบบปลูกที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 06 มกราคม 2555 17:05 แก้ไข: 06 มกราคม 2555 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “จุลินทรีย์ดิน” ในชุมชนปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา

ดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นดินป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในดินบน ทำให้บริเวณชั้นดินบนที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรจากผิวดิน มีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 23 ธันวาคม 2554 13:31 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2554 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ความหลากหลายของดินป่า ในภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน...ที่ควรอนุรักษ์

ดินเป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศ ลักษณะดินที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นกำเนิดดิน พืชพรรณและสิ่งมีชีวิต และเวลา ทำให้ในระบบนิเวศของพื้นที่หนึ่ง มีความหลากหลายของดินได้มาก ดังเช่นในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จุฑามาศ   สร้าง: 16 ธันวาคม 2554 11:12 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2554 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]