นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 577
ความเห็น: 0

รวมบันทึกใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ของ Share.psu [C]

เดือนแห่งวันหยุดครอบครัวที่ผ่านมา บันทึกวง Share ก็ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหรเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะ ฝากทุกท่านที่ยังตามอ่านกันอยู่ให้ติดตามกันต่อไปนะคะ อยากเขียนอะไรบ้างก็ยิ่งดี

บันทึก เจ้าของ จำนวนการอ่าน
ความหวังที่ดีที่สุดแห่งอนาคต โดย โอ๋-อโณ 24
คำถามที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิต โดย โอ๋-อโณ 35
ทำให้ผู้คนอบอุ่นและมีความสุข โดย โอ๋-อโณ 36
จงมองสิ่งที่ยังอยู่ โดย โอ๋-อโณ 36
สิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความพิเศษ โดย โอ๋-อโณ 37
ความมั่งคั่งที่สูงสุดคือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ โดย โอ๋-อโณ 39
การรู้จักตัวเองคือความรู้ขั้นสูงสุด โดย โอ๋-อโณ 40
ชีวิตของคุณก็ดีขึ้น เมื่อ... โดย โอ๋-อโณ 40
คุณค่าของคำพูดหรือรอยยิ้ม โดย โอ๋-อโณ 40
การไม่มีใครอยู่ข้างดีกว่าการมีคนที่ไม่ใช่ โดย โอ๋-อโณ 41
การหัวเราะให้กับความผิดพลาด โดย โอ๋-อโณ 48
ความรักคือ... โดย โอ๋-อโณ 49
ความกังวลคือการเสียเวลา โดย โอ๋-อโณ 49
โลกนี้ต้องการคนช่างฝันที่ลงมือทำด้วย โดย โอ๋-อโณ 50
ชีวิตเป็นเสียงสะท้อน โดย โอ๋-อโณ 50
พรอันประเสริฐ โดย โอ๋-อโณ 50
จงขอบคุณคนที่เลือกจะอยู่กับคุณ โดย โอ๋-อโณ 53
หยุดการยึดติดกับสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวด โดย โอ๋-อโณ 53
อย่าภาวนาขอชีวิตที่ง่ายขึ้น โดย โอ๋-อโณ 54
ความสุขจะมาได้ง่ายขึ้นเมื่อ... โดย โอ๋-อโณ 58
พูดถึงสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับคุณให้มากกว่าปัญหาอุปสรรค โดย โอ๋-อโณ 59
ช้าได้ แต่อย่าหยุด โดย โอ๋-อโณ 59
วิศวะม.อ.จับมือ โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาวิศวกรและงานวิจัยทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 62
ความสุขที่แท้จริงจะมีพื้นฐานที่ความสงบ โดย โอ๋-อโณ 64
ขอเพียงแค่ความใส่ใจ ก็เปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้ โดย โอ๋-อโณ 65
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน โดย Wullop Santipracha 65
ตามตัวเอง ตามคนอื่น โดย Wullop Santipracha 66
เราจะแก่ถ้าเราหยุดที่จะเล่น โดย โอ๋-อโณ 67
ชีวิตเปรียบเหมือนลูกธนู โดย โอ๋-อโณ 67
เรียนให้รู้ต้องทำเอง โดย Wullop Santipracha 68
ผลสำรวจสุขภาพบุคลากร ม.อ.ในโครงการ Happy โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 68
ความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆ โดย โอ๋-อโณ 70
ค่าของความรู้ โดย Wullop Santipracha 71
อารมณ์แก้ไขได้ แต่คำพูดแก้ไขไม่ได้ถ้าพูดไปแล้ว โดย โอ๋-อโณ 72
พลังบวก พลังลบ โดย Wullop Santipracha 73
สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ใน 4 ภูมิภาค โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 74
ม.อ.จับมือกรมประมง พัฒนาวิชาการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 74
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต โดย Wullop Santipracha 74
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย โดย Wullop Santipracha 76
จากธรรมชาติ สู่ cultured food โดย Wullop Santipracha 78
พลัง หรือ ภาระ โดย Wullop Santipracha 79
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ โดย Wullop Santipracha 79
พายเรือไปพร้อมกัน โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ 81
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ โดย Wullop Santipracha 82
พึ่งพา โดย Wullop Santipracha 82
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง โดย Wullop Santipracha 84
ปลายเปิด ปลายปิด โดย Wullop Santipracha 86
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน โดย Wullop Santipracha 86
รวมบันทึกใหม่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของ Share.psu โดย โอ๋-อโณ 87
จับเวลาให้เป็นรายได้ โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ 89
เตรียมลูกไปโรงเรียน โดย Wullop Santipracha 89
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ โดย Wullop Santipracha 92
เติบโต อย่าให้โตเติบ โดย Wullop Santipracha 93
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ โดย Wullop Santipracha 93
ค่าความสำคัญของข้อมูล โดย Wullop Santipracha 97
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ โดย Wullop Santipracha 97
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร โดย Wullop Santipracha 100
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี โดย Wullop Santipracha 100
กิจกรรมการ 5 ส. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมษายน 2562 โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 104
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา โดย Wullop Santipracha 105
คนสำคัญ โดย Wullop Santipracha 107
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย โดย Wullop Santipracha 107
เกียรตินั้นใครให้ โดย Wullop Santipracha 107
จบกับสำเร็จการศึกษา โดย Wullop Santipracha 110
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร โดย Wullop Santipracha 119
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ โดย Wullop Santipracha 123
กิจกรรมการ 5 ส. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมษายน 2562 โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 151
ศิลปศาสตร์ ม.อ. เชิญ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ บรรยาย”คุณสมบัติบัณฑิตในยุคดิจิตอล” โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 153

ผู้เขียนของเรามีกันอยู่แค่นี้มาสักพักแล้วนะคะ รอสมาชิกที่ห่างหายไปมาเขียนกันอีกบ้างนะคะ

ผู้เขียน จำนวนบันทึก
โดย Wullop Santipracha 30
โดย โอ๋-อโณ 29
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์ 7
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ 2
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 May 2019 23:32 Modified: 14 May 2019 23:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Wullop Santipracha.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น