นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1098
comment: 1

อย่าลืมสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

คติวันนี้เป็นเรื่องที่อ่านง่ายแต่ได้คิดค่ะ

A THOUGHT FOR TODAY:

It's good to have money and the things that money can buy, but it's good, too, to check up once in a while and make sure that you haven't lost the things that money can't buy.

-George H. Lorimer, editor (6 Oct 1867-1937)

แปลความได้ว่า

"เป็นการดีที่มีเงินและสิ่งที่เงินซื้อได้ แต่จะดีด้วยหากตรวจสอบเป็นครั้งคราวว่าท่านไม่ได้สูญเสียสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไป"

เราจะเห็นว่ามีคนมากมายที่มีเงินแต่ดูเหมือนว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตขาดหายไป เพราะสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั้น ต้องแลกมาด้วยใจ ความคิด ความเชื่อของเรานั่นเอง

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 October 2015 15:55 Modified: 06 October 2015 15:55 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 panyarak, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Learn to understand "enough" is not easy for someone....

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.230.119.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or