นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Network
Members · Following: 319 · Followed: 15

อ่าน: 3359
ความเห็น: 6

สมาชิก Share รุ่นแรก (ปี 2550) ที่ยังคงแวะเวียนเยี่ยมเยียนกันจนถึงในปีนี้

ในวันที่ Share ของเราอายุ 4 ปีกว่าๆ ได้ย้อนกลับไปดูสมาชิกของเราที่สมัครเข้าระบบกันมาในปีแรกคือ 2550 (ซึ่งมีเพียงสามเดือน เพราะเราตั้งต้น Share กันในเดือนตุลาคม) 661 ท่าน ซึ่งมากที่สุดแล้ว เพราะเป็นระยะโปรโมชั่น โดยในปีต่อๆมาจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นลดลง (เขียนแล้วอ่านซ้ำ รู้สึกว่าภาษาไทยนี้สุดยอดจริงๆ แปลว่าเพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยลงนะคะ) คือ ปี 51 มีเพิ่มอีก 413 ท่าน  และอีก 3 ปีต่อๆมาก็เพิ่มขึ้นปีละ 165,142,155 ท่านตามลำดับปี  ส่วนปีนี้ผ่านมาเกือบสองเดือนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 31 ท่าน นั่นคือรวมแล้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรามีสมาชิก Share อยู่ทั้งหมด 1566 ท่านค่ะ (นี่ถ้าเป็น 1555 คงได้มีเฮเรื่องตัวเลข)  

เมื่อติดตามดูสมาชิกรุ่นแรก พบว่าเรายังอยู่กับ Share จนถึงปีนี้ โดยดูจากการเข้าระบบในปีนี้ มีทั้งหมด 107 ท่าน เรามาดูรายชื่อกันนะคะ 

Name วันที่เริ่มเป็นสมาชิก
นายแสงเทียน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2550 23:43
วิภัทร ศรุติพรหม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2550 23:49
น้องยามฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:20
Candle_Stone เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:24
ธี ร เ ด ช เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:50
เมตตา เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 17:32
~>aRuNaN<~ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 09:22
Man of Romance เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 13:03
รัตติยา เขียวแป้น เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เที่ยง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:46
praphot เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
nidnoi เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:45
Wullop Santipracha เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:59
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
Klangduen Pochana เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:34
โอ๋-อโณ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 23:22
ป้อม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 09:08
หยกมณี เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 12:51
ต้นสารภี เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:37
อำนาจ สุคนเขตร์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 19:54
อุโยะจัง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 13:28
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:19
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:46
สุริยา จิรสถิตสิน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 20:50
panyarak เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ตุลาคม 2550 21:39
แดง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ตุลาคม 2550 09:57
สารี เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 12:49
เจนวดี เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 15:54
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 09:47
ServiceMan เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:57
Nicha เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:21
สุวรรณ์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:23
คนธรรมดา เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:28
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 18:36
วิบูลย์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:43
เจ้าเมือง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:44
สงกรานต์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:52
สายฝน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:50
เจนนี่ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:01
Porntip เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 14:31
ยาดม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 15:23
หนูณิชน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 17:54
DaDa เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 12:49
มยุรี เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
Ikkyu เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 14:23
Zenki เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 15:28
ตัวหนอน...อ้วนกลม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 19:07
เด็กหญิงแอนน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
บรรน่ารัก เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 11:58
ล.ลิงไต่หลังแกะ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:55
iHum เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2550 09:12
ทดแทน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2550 10:08
น้องไข่พะโล้ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 พฤศจิกายน 2550 09:17
ยักษ์สวย เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:52
คิดบวก เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:53
Kathi Noodee เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:54
ไอ้ตัวเล็ก เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:55
ดำขำ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 13:57
พี่งาม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:02
pompom เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:03
ผึ้งทอง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:10
บุษราคัม เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤศจิกายน 2550 10:03
พี่พล เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤศจิกายน 2550 14:00
อาเกา เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 12:41
ผดา เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 13:35
kk เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 16:40
สุกฤทธิรา รัตนวิไล เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 11:26
259 เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 14:05
ครูนน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 16:52
Teddy เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 16:47
กุลชนาฐ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:09
ยุทธนา เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 13:35
wwibul เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:56
สายลมแสงแดด เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 16:18
mandala เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:54
su เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 16:05
คนทำGIS เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
มอนลี่ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:35
นู๋นุช เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
Baby เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
NovemberRain เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 21:27
เปตอง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 08:15
บิวตี้ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:25
เหมียว เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:26
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
mbunsong เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
pupu เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
miyashiki เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 11:55
Sununta_Phuket เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 15:01
pai เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 14:37
Our Shangri-La เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 12:09
"พอเพียง" เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:13
rimtang เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
คนข้างหลัง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
ช่อศรีตรัง เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:25
จุฑามาส เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:26
little - pig เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
ทะเลดาว เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 20:08
ทา ยุ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
--- เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:10
อนงค์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:05
อุไร ไปรฮูยัน เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:51
ศิริ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 14:09
ปุกปุย เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 14:16
wpayom เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 21:04
โกปี้ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ธันวาคม 2550 08:22
อมรรัตน์ เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ธันวาคม 2550 13:54

ถ้าถอยดูการเข้าระบบไปถึงปีที่แล้ว ก็จะมีสมาชิกเหลืออยู่มากกว่านี้นะคะ เพียงแต่ยังไม่ได้เข้าในปีนี้เท่านั้นเอง แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆท่านในรุ่นปีแรกนี้ ก็ยังไม่ได้ทิ้ง Share ไปไหน คือ ในปี 2554 เรามีสมาชิกรุ่นแรกเข้าระบบอยู่รวมแล้ว 530 ท่าน แต่ถ้าดูถึงปี 53 ก็จะมี 537 ปี 52 ก็จะมี 546 ปี 51 ก็จะมี 565 ท่าน 

นั่นคือจากปี 2550 ที่มี 661 ท่าน ผ่านไปหนึ่งปีถึง 2551 สมาชิกก็หายไป 96 ท่าน ส่วนปีต่อๆมาก็ค่อยๆหายไป ปีละไม่มากเท่าไหร่ค่ะ คือ หายไป 19, 8, 7 ท่านตามลำดับ ก็ถือว่าเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันไม่น้อยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยๆกันชวนเพื่อนรุ่นนี้ที่เผลอไผลลืม Share กันไปเกือบสองเดือนแล้วให้กลับมาเยี่ยมบ้านกันนะคะ 

เดี๋ยวจะรวบรวมรุ่นต่อๆไปมาให้ดูกันอีกนะคะ ว่าแต่ละปีเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเหลือกันอยู่สักเท่าไหร่ 

บันทึกนี้มาแก้ไขตัวเลขตอนเช้า เพราะการช่วยยืนยันจากสถิติที่คุณ Our Shangri-La ได้เคยทำไว้ให้ที่ บันทึกนี้ นะคะ ตกลงเราสองคนเป็นนายทะเบียน Share กันไปโดยปริยายแล้วนะคะ ชักสนุกสนานกันใหญ่แล้ว ไม่รู้คนอ่านสนุกไปกับเราหรือเปล่านี่

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2555 02:03 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2555 23:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Teddy, Ico24 คนข้างหลัง, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มีชื่อผมติดกับเค้าด้วย

สมาชิกทั้งหมดของวงแชร์ที่นับเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถ้านับแยกรายปีมีอยู๋ในบันทึกนี้ แต่ถ้านับราย ๑๒ เดือน (ปีแรก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) อยู่ในบันทึกนี้

ข้อมูลการล็อคอินล่าสุด (เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) ของสมาชิกมีอยู่ในบันทึกนี้ แต่ไม่ได้นับแยกว่าเป็นสมาชิกปีใดบ้างมีจำนวนเท่าไหร่

ถ้าจะลองนับดูก็น่าจะไม่ยากนักเพราะยังมีไฟล์อยู่ครับ

เราเอง

ขอบคุณคุณเน็คIco48มากค่ะ ได้ดับเบิ้ลเช็คกับข้อมูลที่พี่โอ๋รวบรวมได้ มีของปี 50 นี่แหละที่ทำให้สงสัย เพราะพี่โอ๋รวมได้ 661 แล้วตอนวิเคราะห์ เจอว่ามีชื่อซ้ำเลยเอาออก ตอนนี้ total กลายเป็น 660 ก็เลยต้องกลับไปตรวจสอบดูอีกทีว่าใครหายไปอีกหนึ่งค่ะ ส่วนปีอื่นๆตัวเลขตรงกัน ดีจังเลยค่ะ จะได้เอาตัวเลขจริงๆมาใส่เก็บไว้ในบันทึกได้

คุณภัทธ์Ico48 ดีค่ะ อยู่ด้วยกันอย่าทิ้งวง Share ไปไหนนะคะ 

Ico48
Teddy (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 กุมภาพันธ์ 2555 12:46
#75367

ติดอยู่ในรุ่นว่านกะเค้าด้วย อิ ๆ

ตอนนั้นผมใช้วิธีการนับเอาจากจำนวนหน้าในแชร์ ตามวิธีคิดในบันทึกวงแชร์สีชมพูน่ะครับ

โดยตัวของระบบตรวจสอบของแชร์เอง จะใช้บัญชีรายชื่อของ mail@psu เป็นตัวตรวจสอบการสมัครสมาชิก ดังนั้นสมาชิกของแชร์จึงไม่ควรจะมีซ้ำ ถ้ามีซ้ำแสดงว่าในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคนซ้ำอยู่

ถ้าใช้เมล์/ หรือบัญชีผู้ใช้ในระบบ mail@psu หรือ บัญชีผู้ใช้ PSU Passport ก็จะไม่ซ้ำ ยกเว้นคนๆ นั้นเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน บัญชีผู้ใช้ไปจากเดิม ดังที่พบ ๑ คนในบัญทึกล่าสุด

เดี๋ยวจะกลับไปตรวจสอบอีกรอบครับ

เราเอง

สวดยอด อ่ะ มีเราด้วย ได้เลขเด็ดงวดนี้แล้วอ่ะ55555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ