นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กุลชนาฐ
Ico64
กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(2) ผลการให้นักศึกษาช่วยกันทำงานกลุ่ม

จากการที่ภาคการศึกษาที่ผ่านมาวิชา Numerical Method for Chemical Engineering ได้ให้นักศึกษาจัดกลุ่มโดยสมัครใจกล่มละ 4-5 คนเพื่อช่วยกันทำงานกลุ่ม หรือการบ้าน แม้กระทั่งทดสอบย่อย ก็พบว่าในช่วงก่อนสอบกลางภาคบางกลุ่มอาจมีคนทำงานไม่กี่คนเวลาสอบย่อยบางคน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 18 เมษายน 2555 15:51 แก้ไข: 18 เมษายน 2555 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีปี 55

จากการที่ภาควิชาได้จัดสัมมนาโดยในวันแรกเป็นการช่วยกันระดมความคิดเห็นในภาควิชา ก็มีผู้เข้าร่วม เกิน 90% เป็นการระดมความคิดเห็นใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก "ท่ามกลางความแตกต่างเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร" และประเด็นที่ 2 คือ "หารายได้เข้าภาควิชาได้อย่าง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 26 มีนาคม 2555 16:03 แก้ไข: 26 มีนาคม 2555 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความคาดหวังต่อกรรมการสรรหา

ในปัจจุบัน ไม่ว่าหน่วยงานระดับภาควิชาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมีการต้องเลือกสรรหัวหน้าหน่วยงานใหม่ก็ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา แล้วทำไมต้องมีกรรมการสรรหา เลือกหัวหน้ากันเองภายในหน่วยงานไม่ได้หรือ? -ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมี คงเป็นเพรา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 09 มีนาคม 2555 08:45 แก้ไข: 09 มีนาคม 2555 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) น้ำขึ้นให้รีบตัก VS ช้า ช้า ได้พร้าเล่มงาม

เรื่องมีอยู่ว่าในคราวประชุมกรรมการ KM ของภาค ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งยกประเด็นการคิดคะแนนในการเขียนแชร์ประจำเดือนแห่งความรักว่าจะนับถึงวันไหน ซึ่งภาคก็ไม่ได้แจ้งและเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าบุคลากรไม่น้อยที่สามารถเขียนแชร์ได้ครบตั้งแต่ต้นๆเดือน ซึ่งก็ได้คะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2555 15:48 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 08:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การใช้ Solver ใน Excel สำหรับแก้ปัญหา Optimization

เมื่อวันวานนี้เป็น KM day ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในส่วนตัวเองได้นำเสนอการใช้ Solver ใน Excel ก็มีผู้สนใจ และขอให้ลงไฟล์นำเสนอใน Share ก็เลยแปลงไฟล์ เป็น PDF ตาม ลิงค์ที่แนบ http://share.psu.ac.th/file/kulchanat.k/excel-solver1.pdf หรือเป็น Powe... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2555 13:43 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2555 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เตรียมผู้สืบทอด

ตอนนี้ในภาควิชาเองก็มีคณาจารย์ที่จะใกล้เกษียณอยู่ 3 ท่าน (น่าจะภายใน 5 ปี) ระหว่างนี้ทางภาคก็เตรียมหาผู้ทดแทน ส่วนหนึ่งอาจเป็นอาจารย์เดิมที่มีอยู่ที่จะต้องไปสอนแทนวิชาของอาจารย์ที่จะเกษียณ และอีกส่วนหนึ่งคงเป็นการหาจากอาจารย์ใหม่ที่จะต้องรับทดแทน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2555 09:40 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2555 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เมื่อให้ นศ. ทำงานเป็นกลุ่ม

ในภาคการศึกษานี้ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน ตอนแรกพอบอกให้นักศึกษาในชั้นเรียน (ประมาณ 60 คน) จัดกลุ่ม ก็แกล้งถามเด็กว่าจะเอากลุ่มละ กี่คน เด็กก็ตอบกลุ่มละ 60 คน (ทั้งห้อง 1 กลุ่ม) หลังจากนั้นก็ถามต่อไปว่าถ้ากลุ่มละ 60คน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 30 มกราคม 2555 16:46 แก้ไข: 30 มกราคม 2555 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1

ในที่สุดสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมีประจำปี 2555 น่าจะเป็นที่ตรัง ซึ่งตอนที่โหวตรอบสุดท้ายก็มีที่ตรังและมาเลเซีย ส่วนรายละเอียดของเรื่องสถานที่พักและกิจกรรมคงมีสรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะ ที่พักตอนที่มีผู้เสนอในครั้งนั้นราคาค่อนข้างสูง แบบว่าโรงแรมหรือรีส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 27 มกราคม 2555 08:45 แก้ไข: 27 มกราคม 2555 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สอบสัมภาษณ์นักศึกษา

วันนี้ได้มีโอกาสเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบตรงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็นับว่าปีนี้มีนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์มาก และนักศึกษาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิศวกรรมเคมีก็มาถึง 15 คน จาก 21 คน ซึ่งถ้าหากนักศึกษาเข้ามาเรียนจริงทั้ง 15 คน ก็น่าจะดีเพราะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 26 มกราคม 2555 16:12 แก้ไข: 26 มกราคม 2555 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เมื่อนักศึกษาไม่ตอบคำถาม

เวลาเราสอนๆ นักศึกษาบางครั้งเรามีคำถามสำหรับเขา นักศึกษาส่วนหนึ่งก็ขยันตอบ แต่เจอบางกลุ่มที่สอนถามยังไงก็ไม่คอยตอบ ที่ไม่ตอบไม่ใช่ว่าเป็นคำถามที่ยากแต่เป็นคำถามทั่วไป หากลองพิจารณาสาเหตุอาจพบว่า 1 ถามคำถามทำไม เสียเวลา สรุปเนื้อหาหรือยกตัวอย่างมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย กุลชนาฐ   สร้าง: 12 มกราคม 2555 10:02 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2555 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]