นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 920 0
awareness: ความตระหนัก 801 0
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 895 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 966 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 871 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 934 0
การสอนและการประเมินผล 1012 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 732 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 776 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 678 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 698 2
PSU Chem Eng Society 2015 1006 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 828 0
การสอนในสัปดาห์แรก 781 0
To Sir With Love: weak from strong 851 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1144 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1008 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 820 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 804 0
Black Diamond: @Taiping 1059 1
หน้าที่ของครู 1065 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 939 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1166 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 979 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1062 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1027 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 1881 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1411 3
Lean and Mean 2170 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 1854 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1612 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2103 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1483 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1728 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1740 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1520 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1433 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1625 6
เกลียวความรู้ 1849 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2227 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1510 4
ค่าครองชีพสูง 1423 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1440 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1398 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1483 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2032 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 1898 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1404 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1616 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1693 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1513 1
จับฉ่าย competency (5) 1607 4
จับฉ่าย competency (4) 1303 1
เวลาสุกดิบ 1448 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1648 1
จับฉ่าย competency (3) 1411 0
จับฉ่าย Competency (2) 2128 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1734 2
Mid Point มหัศจรรย์ 1973 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1599 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2112 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1561 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1687 1
ชำรุด 1935 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1735 1
Enjoy Working 1576 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 1981 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2604 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2246 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3094 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1348 0
Back to School: 2554 1290 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1482 0
องค์กรปรนัย??? 1745 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1463 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 1997 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1609 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1339 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1171 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4456 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1625 0
ศิลปะของความพอดี 1 1446 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 1940 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1634 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2223 0
Comfort Zone 2408 0
คนช่างฝัน 2554 1296 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2105 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1452 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1407 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1306 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1415 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1597 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1260 1
Win Small but Win Often 1567 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1287 0
ความสุขของกระทะ 1395 6