นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1056 0
awareness: ความตระหนัก 992 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1046 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1124 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 989 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1100 0
การสอนและการประเมินผล 1202 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 884 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 911 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 809 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 773 2
PSU Chem Eng Society 2015 1077 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 918 0
การสอนในสัปดาห์แรก 883 0
To Sir With Love: weak from strong 939 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1251 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1082 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 908 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 921 0
Black Diamond: @Taiping 1150 1
หน้าที่ของครู 1184 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1029 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1254 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1061 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1141 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1117 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 1955 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1497 3
Lean and Mean 2251 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 1964 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1700 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2218 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1572 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1819 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1809 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1589 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1491 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1695 6
เกลียวความรู้ 1933 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2382 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1577 4
ค่าครองชีพสูง 1493 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1513 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1440 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1582 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2125 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 1983 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1470 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1675 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1752 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1570 1
จับฉ่าย competency (5) 1666 4
จับฉ่าย competency (4) 1365 1
เวลาสุกดิบ 1498 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1706 1
จับฉ่าย competency (3) 1479 0
จับฉ่าย Competency (2) 2199 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1842 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2044 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1729 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2199 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1610 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1742 1
ชำรุด 1991 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1801 1
Enjoy Working 1640 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2070 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2699 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2393 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3232 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1406 0
Back to School: 2554 1338 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1522 0
องค์กรปรนัย??? 1787 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1508 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2062 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1641 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1381 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1223 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4534 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1682 0
ศิลปะของความพอดี 1 1531 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 1996 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1700 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2298 0
Comfort Zone 2507 0
คนช่างฝัน 2554 1359 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2163 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1492 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1464 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1349 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1467 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1657 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1298 1
Win Small but Win Often 1642 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1343 0
ความสุขของกระทะ 1430 6