นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1134 0
awareness: ความตระหนัก 1089 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1135 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1201 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1065 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1181 0
การสอนและการประเมินผล 1285 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 964 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 977 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 872 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 852 2
PSU Chem Eng Society 2015 1161 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 983 0
การสอนในสัปดาห์แรก 947 0
To Sir With Love: weak from strong 1002 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1306 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1120 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 963 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 992 0
Black Diamond: @Taiping 1219 1
หน้าที่ของครู 1274 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1084 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1309 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1112 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1202 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1174 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 2014 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1562 3
Lean and Mean 2324 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2049 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1785 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2295 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1637 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1895 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1887 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1652 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1547 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1743 6
เกลียวความรู้ 1982 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2463 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1646 4
ค่าครองชีพสูง 1550 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1564 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1479 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1655 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2203 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2055 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1511 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1717 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1800 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1622 1
จับฉ่าย competency (5) 1729 4
จับฉ่าย competency (4) 1419 1
เวลาสุกดิบ 1548 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1763 1
จับฉ่าย competency (3) 1539 0
จับฉ่าย Competency (2) 2261 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1926 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2108 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1798 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2251 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1645 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1771 1
ชำรุด 2032 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1852 1
Enjoy Working 1680 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2121 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2764 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2475 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3293 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1462 0
Back to School: 2554 1385 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1557 0
องค์กรปรนัย??? 1819 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1534 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2077 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1660 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1399 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1253 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4566 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1708 0
ศิลปะของความพอดี 1 1550 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2026 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1721 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2324 0
Comfort Zone 2553 0
คนช่างฝัน 2554 1381 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2184 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1512 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1495 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1371 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1486 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1668 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1319 1
Win Small but Win Often 1682 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1368 0
ความสุขของกระทะ 1452 6