นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1244 0
awareness: ความตระหนัก 1218 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1255 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1311 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1193 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1314 0
การสอนและการประเมินผล 1418 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 1088 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 1098 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 983 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 970 2
PSU Chem Eng Society 2015 1279 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1081 0
การสอนในสัปดาห์แรก 1060 0
To Sir With Love: weak from strong 1107 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1384 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1194 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 1044 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 1100 0
Black Diamond: @Taiping 1331 1
หน้าที่ของครู 1391 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1169 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1401 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1196 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1288 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1254 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 2108 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1665 3
Lean and Mean 2451 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2155 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1908 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2404 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1762 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 2002 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1986 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1761 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1646 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1823 6
เกลียวความรู้ 2081 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2573 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1746 4
ค่าครองชีพสูง 1640 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1650 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1570 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1744 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2296 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2149 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1586 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1784 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1873 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1720 1
จับฉ่าย competency (5) 1819 4
จับฉ่าย competency (4) 1503 1
เวลาสุกดิบ 1644 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1869 1
จับฉ่าย competency (3) 1625 0
จับฉ่าย Competency (2) 2358 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 2044 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2211 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1907 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2347 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1709 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1828 1
ชำรุด 2112 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1936 1
Enjoy Working 1770 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2205 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2852 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2615 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3410 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1562 0
Back to School: 2554 1459 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1636 0
องค์กรปรนัย??? 1900 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1612 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2140 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1714 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1440 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1295 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4620 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1750 0
ศิลปะของความพอดี 1 1585 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2069 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1761 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2367 0
Comfort Zone 2647 0
คนช่างฝัน 2554 1412 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2222 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1553 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1541 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1414 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1515 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1696 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1358 1
Win Small but Win Often 1745 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1410 0
ความสุขของกระทะ 1501 6