นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 1328 0
awareness: ความตระหนัก 1308 1
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1339 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 1386 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 1272 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 1428 0
การสอนและการประเมินผล 1541 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 1179 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 1183 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 1068 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 1045 2
PSU Chem Eng Society 2015 1362 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1149 0
การสอนในสัปดาห์แรก 1147 0
To Sir With Love: weak from strong 1175 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1458 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 1261 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 1104 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 1172 0
Black Diamond: @Taiping 1401 1
หน้าที่ของครู 1479 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1226 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1465 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 1263 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1351 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1313 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 2171 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1738 3
Lean and Mean 2533 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 2228 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1982 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2481 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1837 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 2088 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 2052 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1834 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1701 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1866 6
เกลียวความรู้ 2140 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2648 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1810 4
ค่าครองชีพสูง 1694 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1707 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1634 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1812 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2377 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 2226 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1646 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1836 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1929 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1784 1
จับฉ่าย competency (5) 1882 4
จับฉ่าย competency (4) 1558 1
เวลาสุกดิบ 1688 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1926 1
จับฉ่าย competency (3) 1678 0
จับฉ่าย Competency (2) 2414 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 2110 2
Mid Point มหัศจรรย์ 2268 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1961 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2407 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1759 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1881 1
ชำรุด 2166 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1994 1
Enjoy Working 1832 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 2276 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2919 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2751 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3493 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1633 0
Back to School: 2554 1521 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1710 0
องค์กรปรนัย??? 1952 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1659 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 2185 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1760 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1467 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1329 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4656 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1778 0
ศิลปะของความพอดี 1 1614 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 2112 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1805 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2425 0
Comfort Zone 2772 0
คนช่างฝัน 2554 1461 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2252 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1574 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1580 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1442 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1550 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1719 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1392 1
Win Small but Win Often 1776 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1470 0
ความสุขของกระทะ 1539 6