นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 97 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญญาและการบูรณาการ 890 0
awareness: ความตระหนัก 774 0
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 867 1
ปรับวิธีการสอนใหม่ 938 4
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้ 848 0
ปัญหาของสังคมไทย 1 897 0
การสอนและการประเมินผล 975 0
คุมสอบ, emphaty และวินัย 710 0
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 748 1
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน 660 0
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 685 2
PSU Chem Eng Society 2015 989 0
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 813 0
การสอนในสัปดาห์แรก 762 0
To Sir With Love: weak from strong 833 2
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้ 1133 0
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ 995 0
การสอนหนังสือแบบแกะดำ 810 1
การลงทุนในการศึกษาไทย 791 0
Black Diamond: @Taiping 1048 1
หน้าที่ของครู 1045 0
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 927 2
Thinking Classroom 1: Educated Person 1153 0
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม 970 3
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง 1052 1
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม 1018 0
เห็นใจและเข้าใจ (empathy) 1868 2
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1) 1394 3
Lean and Mean 2154 0
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied 1835 1
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว? 1594 4
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ 2080 7
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก 1461 4
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง 1709 3
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง 1728 1
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น 1506 3
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ 1424 1
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น 1614 6
เกลียวความรู้ 1831 2
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา 2211 1
เพราะเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ 1499 4
ค่าครองชีพสูง 1413 3
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว 1428 1
ความไม่เก่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ KM 1391 8
โจทย์วิจัยในการบริหารภาควิชา 1475 2
การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2018 4
ระบบประเมินระบบใหม่ 1881 4
บางเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวี, เอดส์ และเด็ก 1392 3
ตาวิเศษควรกลับมา 1607 1
สมัชชาสุขภาพ: น้ำมันทอดใช้ซ้ำ 1681 4
workshop competency ที่บ้านตะวันออก 1503 1
จับฉ่าย competency (5) 1596 4
จับฉ่าย competency (4) 1292 1
เวลาสุกดิบ 1433 5
การไปแสวงบุญที่ นคร มักกะห์เริ่มแล้ว 29 ก.ย.-9ต.ค. 54 1634 1
จับฉ่าย competency (3) 1401 0
จับฉ่าย Competency (2) 2114 2
ว่าด้วยสุนทรียสนทนา 1720 2
Mid Point มหัศจรรย์ 1958 4
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (2) 1579 0
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนา (1) 2087 1
ปัจจุบันมาจากอดีต และอนาคตมาจากปัจจุบัน (1) 1553 2
ประเมิน 360 องศา ครั้งที่ 2 1683 1
ชำรุด 1922 1
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: คุณสายอุสาห์ อินเอก 1726 1
Enjoy Working 1560 3
ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ 1970 3
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 2577 2
Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก 2210 3
การใช้ Skype ในการประชุมทางไกล 3072 2
การเดินทางและความเสี่ยง 1340 0
Back to School: 2554 1284 0
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า 1480 0
องค์กรปรนัย??? 1731 1
จากพี่คนหนึ่งถึงน้อง 1451 6
High Speed Driving Force to PSU Great Achievement: AAR 1986 5
กึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม 1604 2
ประเมิน 360 องศาภาควิชา 1333 0
กุมภาพันธ์ 2554: เดือนแห่งความรักและความสุข (เป็นพิเศษ) 1160 1
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคม (Social Learning Theory) 4445 0
ศิลปะของความพอดี 2: win/win และ win/lose 1608 0
ศิลปะของความพอดี 1 1435 1
ซุปเปอร์แคชเชียร์@Sugar Rock 1932 1
การประยุกต์ใช้ empowerment ในภาควิชาฯ 1625 0
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 2215 0
Comfort Zone 2386 0
คนช่างฝัน 2554 1284 0
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) 2093 1
เด็กเอย..เด็กน้อย 1445 0
ชีวิตมีความหมายด้วยความท้าทาย 1398 3
35 ปีของการทำงานที่ ม.อ. 1297 0
การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ติด ร. 1404 1
นักพัฒนาบุคลิกภาพ 1589 6
ครึ่งหนึ่งเพื่อหา..ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ 1253 1
Win Small but Win Often 1559 1
แนะนำ: บ้านตะวันออก 1277 0
ความสุขของกระทะ 1386 6