นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1489
ความเห็น: 4

ปรับวิธีการสอนใหม่

เทอมนี้หรือภาคเรียน 2-2558 ผมสอน 2 รายวิชาและคุมปฏิบัติการ 1 หัวข้อ วิชาบรรยายทั้ง 2 รายวิชา เป็นหมวดวิชาเลือก คือ Corrosion และ Biodiesel Technology รายวิชาแรกลอกฝรั่งมาสอนเพราะทำวิจัยไว้น้อย แต่รายวิชาหลังสร้างเนิ้อหาการสอนเอง

 

ประเด็นที่ผมสนใจคือ ใช้วิธีการสอนอย่างไรให้เด็กได้รับประโยชน์ไปมากที่สุด เช่น ในวิชา Corrosion ได้มอบหมายให้ไปค้นบทความภาษาอังกฤษมานำเสนอหน้าห้อง 2 คนต่อบทความ ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ยังไม่มีใครส่งบทความมาให้ดูเลย

 

เนื่องจากเนื้อหามีใน internet มากมาย ผมก็พยายามสอนแนวคิดหลักการพื้นฐานโดยไม่หวังว่านักศึกษาจะต้องรู้หรือจำได้ ประเภทว่าจะใช้งานเมื่อใดก็ไปหาอ่านเอาใหม่เองก็แล้วกัน

 

สำหรับวิชาหลังก็มีเรื่องเล่ามาก จริง ๆ แล้วแม้เนื้อหาจะค่อนข้างจำกัด แต่หากลงลึกแล้ว 3 หน่วยกิตนั้น เวลาสอนไม่พอครับ ก็พยายามเล่าเรื่องแนวคิดการเรียนรู้มากการจะให้แต่ทฤษฎี

 

ก็ปรับการเรียน/การสอนไปตามสมัยของกาลเวลาครับ ความคิดใหม่ ไอเดียใหม่น่าสนใจจะคุยกัน/เล่ากันฟังมากกว่าเนื้อหา เพราะการ inspire ให้นักศึกษาเรียนรู้ต่อได้อย่างไรนั้น คือโจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาเอง

 

การที่จะให้ครูอาจารย์ตั้งใจสอนให้ดีนั้น ไม่ต้องใช้ระบบ TQF มาบังคับหรอกครับ เอาวิญญาณของความเป็นครูเข้ามาใช้ก็พอ เทอม 1-2558 ที่ผมสอนไปมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษามา 3 คน ให้กำลังแก่คนสอนได้มากเลย เพราะปกตินักศึกษาไม่อยากเขียนข้อเสนอแนะหรอกครับ ประเมินยังให้ข้อมูลให้ผ่าน ๆ ไปเท่านั้น (ฮา)

 

1.ขอขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้น่ะครับอาจารย์ ขอขอบคุณสำหรับการทุ่มเทในการสอน ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ นะครับ หากมีอะไรที่ทำให้อาจารย์ไม่สบายใจกระผมขอกราบขอโทษ ณ โอกาสนี้ด้วย ด้วยรักและเคารพอาจารย์

 

2. วิชานี้เป็นวิชาที่ยากที่สุดที่ผมเคยเรียนมาเลยครับจารย์ ขอบคุณอาจารย์ที่ค่อยสอนแม้ว่าผู้เรียนจะมีคำถามสงสัยหรือถามหลังคาบเรียน อาจารย์ชาคริตก็ยังคอยให้คำตอบและคำแนะนำดี ๆ เสมอในหลาย ๆ เรื่องครับ

 

3. อาจารย์สอนให้พวกเราพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเอง ถึงแม้มันจะไม่ง่าย แต่ผมก็จะพยายามให้มากที่สุดนะครับ

 

นักศึกษา 55 คน ให้คะแนนผมสูงระดับ 5 ในหัวข้อความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 48 คน ก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับ

 

ผมก็ขอบคุณข้อเสนอแนะเหล่านี้นะครับ ซึ่งหล่อเลี้ยงให้ผมทำหน้าที่อย่างทุ่มเทต่อไป ผมคาดหวังว่าขอให้นักศึกษาได้ประโยชน์แม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว

 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์.....เป็นกิจที่หนึ่ง..

 

ผม..เอง (แมว 60+)

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มกราคม 2559 14:46 แก้ไข: 15 มกราคม 2559 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน และกราบขอบพระคุณครูของแผ่นดิน ผ่านอาจารย์"คนธรรมดา"นะคะ

จิตวิญญาณครู " สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ เมื่อศิษย์ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง จงเติม ปัญญา เมตตาเข้าไป " (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ,2533, วิญญาณครู.กรุงเทพฯ : พรศิวการพิมพ์) ที่สุดก็กลับมาพัฒนาตัวครูเองจริงๆ

คำขวัญวันครูปีนี้ ต่อจากคำขวัญวันเด็ก..... สู่อนาคต "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" "ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน สานสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น."...ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ ให้โลกรู้เราคือครูไทยกันนะคะ........

เจริญธรรม สำนึกดี

ด้วยความเคารพนับถือ

จากศิษย์มีครูคนหนึ่ง

ยาดมเอง

น่าปลื้มใจนะคะ เพราะความยากยิ่งของความเป็นครูในความคิดของ LUX ไม่ได้อยู่ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ แต่อยู่ที่จะให้คิดเป็นและรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดไปได้อย่างไรมากกว่าค่ะ

ผมเองยอมรับว่ามาถึงจุดนี้ได้ จากเด็กชาวบ้านคนหนึ่ง ก็เพราะ "ครู" หลายท่านที่เป็น พลังให้

และมาถึงจุดนี้ได้ในฐานะอาจารย์ ก็เพราะ "ศิษย์" หลาย ๆ คน ที่เป็นพลังให้เช่นกัน

น่าดีใจที่ยังได้เห็นวิธีการสื่อความคิดเห็นและถ้อยคำที่นศ.สื่อออกมานะคะ แสดงว่าเรายังพอจะมีความหวังกับเด็กรุ่นใหม่ๆได้อยู่นะคะ อาจารย์ ขอบคุณที่ทำให้นศ.รู้สึกอย่างที่เขาเขียนด้วยค่ะ อาจารย์ เพราะแรงบันดาลใจสำคัญที่สุด เขาต้องได้รับจากอาจารย์แน่นอนเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.7.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ