นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1045
ความเห็น: 1

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

เทศกาลการรับปริญญาและการออกข้อสอบไล่มาเจอกันโดยบังเอิญ

 

ผมคิดไปว่าการออกข้อสอบที่ง่าย ๆ หรือการออกข้อสอบที่วัดผลการเรียนรู้อย่างจริงจังนั้น สงผลต่อนักศึกษาที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

 

ผมเป็นพวก Hard Core ออกข้อสอบในรายวิชาชีพ (รายวิชาหลัก) แบบทดสอบกันอย่างจริงจัง แต่หากเป็นรายวิชาเลือกจะออกระดับปานกลางและง่ายมากขึ้น

 

ผมก็รู้ว่าเมื่อออกง่าย ๆ นักศึกษาก็จะชอบ การตรวจก็ง่าย ตรวจได้เร็ว แต่การวัดผลแบบนี้ให้ผลดีต่อนักศึกษาจริงหรือไม่?

 

ผมออกข้อสอบแบบทดสอบจริงจัง คือต้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ข้อสอบเป็นไปในแนวเดียวกันมากกว่าสิบปีมาแล้ว แต่ก็แปลกที่นักศึกษาทำคะแนนไม่ได้ดีมากนัก เพราะนักศึกษาไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงและไม่มีการฝึกฝนที่ดีเพียงพอ ส่วนหนึ่งชอบเรียนแบบไม่ทำแบบฝึกหัด เรียนแบบพอเข้าใจ ดังนั้นเมื่อต้องคิดเองทำเองก็จะช้า ทำข้อสอบไม่ทันและผิดพลาดแบบง่าย ๆ เพราะขาดการฝึกฝน อันเป็นข้อด้อยของนักศึกษาไทย

 

ผมกลับไปคิดต่อว่าแล้วหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคืออะไร ถ้าตอบง่าย ๆ ก็คงเป็นว่าผลิตบัณฑิตด้วยการสอน ให้ความรู้ ทำวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ ให้บริการวิชาการ อะไรทำนองนั้น

 

ผมกลับคิดใหม่ว่า หน้าที่ของมหาวิทยาลัยน่าจะยิ่งใหญ่กว่านั้น ประมาณว่า สร้างบุคลากรของชาติให้มีศักยภาพสูง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ น่าจะเหมาะกว่า

 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ การให้ความรู้ ทักษะ และสร้างนิสัย/วินัยที่พึงมีต่อการพัฒนาสังคม/ประเทศ ต่อประชาคมน่าจะดีกว่า

 

เราสร้างการใฝ่รู้ตลอดชีวิตให้ประชาคมได้หรือไม่?

เราสร้างวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด ให้ติดในทัศนคติของประชาคมได้หรือไม่?

การออกข้อสอบที่ง่ายเกินไป จะสร้างนิสัยเชิงลบ ขาดความมุ่งมั่น ขาดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคชีวิต ที่เราจะต้องพบเจอในการทำงานหรือไม่?

เมื่อเราพยายาม ที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ยาก เช่น ข้อสอบที่ท้าทายความสามารถ เราจะรู้สึกดีและตระหนักในศักยภาพของตนเองมากเพิ่มขึ้นหรือไม่?

 

เมื่อเราชนะอุปสรรคที่ยาก ๆ ลงได้หนึ่งครั้ง อุปสรรคครั้งต่อไปที่เห็นว่ายากนั้นก็อาจจะเอาชนะได้อีก เราก็จะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัดมาบอกตัวเองว่า "งานนี้ทำไม่ได้หรอก" เพราะความคิดเราจะบอกว่า "สามารถทำได้อย่างแน่นอน"

 

ก็คงต้องสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนของเราต่อไป

 

ผม..เอง (แมว 60+)

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤศจิกายน 2558 16:44 แก้ไข: 26 พฤศจิกายน 2558 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติเป็นภาระกิจที่ต้องกระทำ ถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น การสร้าง (องค์) ความรู้ (ใหม่) ก็ไม่นำไปสู่การนำไป (ประยุกต์) ใช้อย่างจริงจัง เป็นเพียงแค่ (องค์) ความรู้ที่ตั้งอยู่ในโบสถ์เท่านั้น

อิอิอิ

เราเอง

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ