นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1157
ความเห็น: 0

ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ

 

การจัดการศึกษาจำเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์ต่าง ๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ทำให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ

ที่มา: พรทิพย์ ศิริภัทราชัย "STEM Education and 21th Century Skills Development"

 

STEM education เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขา Science, Technology, Engineering และ Mathematic และมีการขยายออกเป็น STEAM คือเพิ่ม Art เข้าไป หรือเป็น STE2AM คือมี E (Ethics) เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่ง ซึ่งผมอยากให้มีการสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปด้วยอย่างมาก

 

ผู้ที่รู้เรื่อง STEM education ที่ดีคนหนึ่งของม.อ.เราก็น่าจะเป็น รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการนะครับ เพราะเป็นผู้นำเสนอ STEM Programme ตั้งแต่ธันวาคม 2555

 

21th Century Skills ประกอบด้วย

1. ความรู้ในวิชาหลัก ... แต่เนื้อหาสาระสำคัญที่ไม่ได้มีการสอนในสถาบันการศึกษาคือ จิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง และความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ ซึ่งภาพที่เป็นปัจจุบันคือ เราเน้นการสอนให้ประกอบอาชีพได้ แต่เราไม่ได้บอกว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นได้อย่างไร

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย

  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (การเรียนรู้นี้ยากสักนิดเพราะเราไม่มีตัวอย่างดี ๆ ของคนไทยเลย)
  • การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา: หมายรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการคิดแก้ปัญหา (เราเน้นการวิพากษ์จนประเทศ/สังคมจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ ก็ยังไม่หยุดการวิพากษ์เลย)
  • การสื่อสารและการร่วมมือ (เราร่วมมือในมุ้งเล็กซะเป็นส่วนใหญ่)

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Literacy, Media Literacy, ICT information, Communications & Technology Literacy) ผมว่าประเด็นนี้สังคมม.อ.เห็นไม่ชัด เพราะเราเป็นสังคมที่มีฐานะดี ลูกหลานเราจึงมีอุปกรณ์ดี ๆ เพื่อการเรียนรู้ได้ ประเด็นที่ยากก็คือ นักเรียนที่ยากจนจะเรียนรู้ได้ดีอย่างไร

4. ทักษะชีวิตและการทำงาน

  • Flexibility and Adaptability
  • Initiative and Self Direction
  • Social and Cross-cultural Skills
  • Productivity and Accountability
  • Leadership and Responsibility

ด้านนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่มาก เราเรียนรู้ทักษะชีวิตจากละครหลังข่าวเพื่อความบันเทิงมากจนเกินไป

 

บางครั้งทัศนคติเราก็ผิดเพี้ยนไปบ้าง เราเน้นปริญญามากกว่าความรู้ความสามารถที่แท้จริง เราคิดว่าเราเก่งโดยที่ไม่ได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของเราเอง เราใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีจุดมุ่งในการร่วมกันพัฒนาสังคมให้งอกงามต่อไป

 

ประเด็นการคิดค้นและทำ ผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการบอกนักศึกษาอยู่บ่อย ๆ ให้ไปฝึกทำโจทย์ เพราะการคิดทำโจทย์ใหม่ ๆ ยาก ๆ ทำให้เรารู้มากขึ้น คิดในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น นักศึกษาส่วนมากทำโจทย์เดิม ๆ ได้ แต่หากเป็นโจทย์แนวใหม่ก็จะงงงัน เพราะไม่ได้ฝึกให้เรียนรู้/ให้เข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งจริง ๆ แล้วการปฏิบัติหรือการทำจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้น (ฮา ทุกรอบที่ทำ TQA ผมจะเข้าใจมากขึ้น)

 

ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เราก็ต้องฝึกคิดค้นและทำอย่างต่อเนื่องครับ

 

Kaizen มิใช่กิจกรรมที่ต้องทำส่งครูใหญ่ทุกรอบ 6 เดือน แต่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำประจำวันต่างหาก

 

ผม..เอง (แมวคิดและทำ)

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 กันยายน 2557 16:26 แก้ไข: 19 กันยายน 2557 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ทดแทน, Ico24 บุษราคัม, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ