นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1778
ความเห็น: 0

แนวทางสู่ความสำเร็จของสายสนับสนุน 4

การสร้างผลงานในรูปแบบของการสร้างเครื่องมือ จะมีความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

การสร้างเครื่องมือ 

        การสร้างเครื่องมือขึ้นใช้งาน หรือทดแทนของเก่าที่ล้าสมัย ชำรุดเป็นแนวทางสร้างผลงานที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานมาก  เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ค่อยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครุภัณฑ์  จึงต้องใช้เงินรายได้ในการจัดหา  และเงินรายได้ดังกล่าวยังต้องใช้อย่างประหยัด  การสร้างเครื่องมืออาจใช้ลู่ทางของการเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย ประเภทสร้างเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ (ดูรายละเอียดจากหน่วยวิจัยของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย)  งานนี้อาจจะยากตอนเขียนข้อเสนอโครงการขอเงินทุนวิจัย  แต่หากได้รับทุนแล้วไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่จะสร้าง  เพราะมีของเก่าให้ศึกษาอยู่แล้ว

        แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน  ให้ดูแบบฟอร์มจากหน่วยงานที่จะขอทุน ว่าจะต้องเขียนให้ตรงตามหัวข้อที่แบบฟอร์มกำหนด  แต่โดยทั่วไปมีสาระสำคัญพอสังเขปดังนี้:-

  1. เหตุผลความจำเป็น ที่มาของงานวิจัย
  2. ประโยชน์ที่จะได้รับ
  3. ทฤษฎีและหลักการ
  4. วิธีการสร้าง (ทดลอง) 

         -  อาจมีรูปแบบอุปกรณ์ที่จะสร้าง  แบบแปลน 

         -  เมื่อสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วทดลองใช้งาน

         -  บันทึกข้อมูลการใช้งานเพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องต้นแบบ

         -  เขียนคู่มือประกอบ (การเขียนก็ยึดตามรูปแบบการเขียนคู่มือ)

  5.  การเขียนรายงาน เพื่อส่งรายงานต่อเจ้าของทุน  (รูปแบบคล้ายๆ กับรายงานการวิจัย  โดยนำหัวข้อตั้งแต่ข้อ 1-4  มาเขียนเป็นรูปเล่ม (อาจดูรูปแบบการเขียนจากแหล่งทุนเดียวกัน)

                                 (มีต่อ)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กรกฎาคม 2555 09:42 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2555 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.56.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ