นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขออนุญาตชาว ม.อ. นำคำสอนของพระราชบิดาไปสานต่อเพื่อส่วนรวม 2311 2
การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา 2005 0
เล่าสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ตอนที่ 1 2245 1
ข้อคิดวันครูปี 57 1700 0
ควันหลงจากวันเด็กปี 2557 1223 0
จากประสบการณ์งานบริหาร สู่การสอนปฏิบัติการ 1496 0
อนุทินคือปฏิญญารายวันที่ทุกคนทำได้ 2230 2
ขึ้นปีใหม่ในวันลอยกระทง 1345 0
ทำอย่างไรให้งานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนร่วมงาน 1618 0
ข้อคิดจากร้านอาหร 1161 1
งบดุลชีวิต 1212 0
เริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยใจเต็มร้อย 1171 4