นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ขออนุญาตชาว ม.อ. นำคำสอนของพระราชบิดาไปสานต่อเพื่อส่วนรวม 1947 2
การขับเคลื่อน การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ไปสู่นักศึกษา 1676 0
เล่าสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ตอนที่ 1 1892 1
ข้อคิดวันครูปี 57 1429 0
ควันหลงจากวันเด็กปี 2557 989 0
จากประสบการณ์งานบริหาร สู่การสอนปฏิบัติการ 1262 0
อนุทินคือปฏิญญารายวันที่ทุกคนทำได้ 1919 2
ขึ้นปีใหม่ในวันลอยกระทง 1163 0
ทำอย่างไรให้งานสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของเพื่อนร่วมงาน 1386 0
ข้อคิดจากร้านอาหร 1003 1
งบดุลชีวิต 1081 0
เริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยใจเต็มร้อย 1077 4