นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 1419
ความเห็น: 0

ควันหลงจากวันเด็กปี 2557

สร้างเด็กวันนี้ให้เป็นคนดีเพื่ออนาคตของสังคมไทย

วันเด็กปีนี้มีโอกาสได้เดินตามห้างใน กทม. กับลูกชายคนโต จึงเพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศวันเด็กใน กทม. เป็นครั้งแรก (ตามประสาคน ตจว.)

ห้างต่างๆจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆอย่างน่าสนใจมีเด็กๆมากับผู้ปกครองมากมาย และร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างน่าชื่นชม ในฐานะพ่อลูกสองและในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งรู้สึกดีใจและสุขใจที่เห็นเด็กๆทั้งหลายมีความสุขในวันนี้เพราะเด็กเหล่านี้คืออนาคตของประเทศชาติ

เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายจะต้องช่วยกันปั้นเสริมเติมแต่งอนาคตของชาติเหล่านี้ให้เขาเป็นคนดีที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเหนือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องให้จงได้ เพราะเมื่อเด็กๆในวันนี้ขึ้นมามีอำนาจในการบริหารประเทศชาติเขาจะได้มีจิตสำนึกที่ดีที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นประเทศชาติของเราจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนที่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจทั้งหลายได้กระทำอยู่ในตอนนี้ครับ

และในระหว่างเดินทางกลับหาดใหญ่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือพิมพ์บนเครื่องบินพบข่าววันเด็กที่น่าสนใจที่นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยสวนดุสิตโพล ที่ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในประเด็นต่างๆ 3 ประเด็นคือ
1).เด็กไทยในสายตาของผู้ใหญ่
2).ทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะแข่งขันกับเด็กต่างชาติได้ และ
3).สิ่งที่ผู้ใหญ่อยากบอกกับเด็กไทย

ซึ่งมีคำตอบของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ตอบแบบสำรวจในประเด็นดังกล่าวได้อย่างอย่างน่าสนใจและตรงใจเป็นอย่างมากและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราถ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ตามความคิดเห็นเหล่านี้จึงนำมาบอกต่อตามรายละเอียดข้างล่าง

การสำรวจความเห็นในประเด็นที่ 1. เด็กไทยในสายตาของผู้ใหญ่

คำตอบ...

จุดเด่นของเด็กๆปัจจุบัน 3 อันดับแรก คือ 

 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆได้รวดเร็ว
 • กล้าพูดกล้าแสดงออก/กล้าแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะมากขึ้น
 • ชอบทำกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานรื่นเริง  

จุดด้อยของเด็กๆในปัจจุบัน 3 อันดับแรก คือ  

 • ไม่ได้รับการปลูกฝังหรือการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่เท่าที่ควร 
 • ขาดความกระตือรือร้นไม่อดทนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 • สนใจสิ่งยั่วยุเช่น ใช้ของฟุ่มเฟือย เกม ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ 

 

การสำรวจความเห็นในประเด็นที่ 2. ทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะแข่งขันกับต่างชาติได้

คำตอบ...

 • ครอบครัวต้องให้การสนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมหรือสร้างจิตสำนึกที่ดีเรื่องรักการเรียนให้กับเด็ก
 • กระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง 
 • ครูอาจารย์ต้องมีคุณภาพมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน

การสำรวจความเห็นในประเด็นที่ 3.สิ่งที่ผู้ใหญ่อยากบอกเด็กไทย

คำตอบ..

 • ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เชื่อฟัง กตัญญูรู้คุณ ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
 • ขอให้รักประเทศชาติบ้านเมือง ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
 • ช่วยกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 

บทสรุปที่กระผมจะฝากเป็นข้อคิดเป็นควันหลงวันเด็กปีนี้คือ...

เนื่องในวันเด็กปีนี้ถ้าผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ลูกๆหลานๆ ที่ยังเล็กๆอยู่อย่างจริงจังและช่วยกันปลูกฝัง สั่งสอนให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีโดยลองนำเอาความเห็นของผู้ปกครองคนอื่นๆที่ตอบแบบสำรวจมานี้ไปเริ่มต้นและลงมือช่วยกันดูแลบุตรหลานให้เป็นตามนี้ เชื่อว่าอนาคตเมื่อถึงยุคถึงสมัยของเด็กไทยที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะอย่างจริงจังเหล่านี้ประเทศของเราคงมีความสุข ความสงบร่มเย็นเหมือนที่เคยเป็นในอดีตนะครับ ช่วยกันนะครับ คงไม่มีใครช่วยประเทศหรือสังคมนี้ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้เขาเป็นคนดี จริงไหมครับ

ขอบคุณครับ
อ.จรัญ 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มกราคม 2557 12:01 แก้ไข: 12 มกราคม 2557 12:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 fruity, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.192.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ