นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 9237
ความเห็น: 16

คำศัพท์ที่น่าเรียนรู้..^_^

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์..

การเรียนรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ บางครั้งเรามักจะเจอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางคอมพิวเตอร์ กับการใช้งานอินเทอร์เนต หรือการใช้งานเมล์ต่างๆ  ซึ่งคำบางคำเราอาจไม่ทราบว่ามันคืออะไร? และหมายถึงอะไร?   บันทึกนี้บิวตี้เลยค้นหาคำศัพท์ที่พอจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจให้กับผู้ใฃ้งานหรือผู้สนใจ..น่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย.. ^_^

 

 

คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • การ์ดจอ (VGA Card)
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)
  • อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์
 • คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive)
  • อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้
 • คอมพิวเตอร์เคส (Computer Case)
  • ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
 • เครื่องพิมพ์ (Printer)
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์มีหลายชนิดได้แก่ เลเซอร์, หัวเข็ม, แบบพ่นหมึก เป็นต้น
 • ซอฟต์แวร์ (Software)
  • โปรแกรมในการใช้งาน เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ซีดีรอมไดรซ์ (CD-ROM Drive)
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD/DVD ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นที่ใช้งานว่ารองรับการอ่าน/เขียนแผ่น CD ประเภทไหนบ้าง
 • ซีอาร์ที มอนิเตอร์ (CRT Monitor)
  • จอภาพประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณ์เหมือนจอโทรทัศน์รุ่นเก่า
 • ซีพียู (CPU)
  • หน่วยประมวลผล หรือสมองของคอมพิวเตอร์
 • พอร์ต (Port)
  • ช่องทางสื่อสารของคอมพิวเตอร์ พอร์ตมีหลายอย่าง เช่น Serial Port, Parallel Port, USB Port เป็นต้น
 • พาวเวอร์ซัฟฟลาย (Power Supply)
  • อุปกรณ์ในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟภายในคอมพิวเตอร์
 • แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)
  • อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟลช แบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB
 • เม้าส์ (Mouse)
  • อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการคลิก
 • เมนด์บอร์ด/มาเธอร์บอร์ด (Mainboard / Motherboard)
  • อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์
 • ยูพีเอส (UPS)
  • เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเวลาไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่ในตัว ในเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 • ยูเอสบี (USB)
  • ช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุด
 • สแกนเนอร์ (Scanner)
  • อุปกรณ์ในการสแกนภาพจากสิ่งต่างๆ เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์ (คล้ายการถ่ายภาพ)
 • เว็บแคม (Web Cam)
  • เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ สามารถสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวได้
 • หน่วยความจำ (RAM)
  • หน่วยความจำที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • แอลซีดี มอนิเตอร์ (LCD Monitor)
  • จอภาพประเภท แอลซีดี มีขนาดบาง ประหยัดพลังงาน
 • ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
  • อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์
 • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
  • อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องด้วย

คำศัพท์ เกี่ยวกับอิินเตอร์เน็ต

 • ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
  • ระบบที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงประเภทหนึ่ง การเชื่อมต่อจะทำการผ่านทางสายโทรศัพท์ จุดเด่นของ ADSL ขณะใช้งาน ยังสามารถใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้
 • Bandwidth
  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีหน่วยเป็น Bits per second
 • Broadband
  • การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง
 • Dial-Up
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโมเด็ม และทางสายโทรศัพท์ มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เกิน 56 KBPS
 • Domain Name
  • ชื่อของเว็บไซต์ เช่น www.it-guides.com เป็นต้น
 • E-Mail: Electronic Mail
  • การรับส่งข้อจดหมายในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ตัวอย่างชื่ออีเมล์ info@it-guides.com เป็นต้น
 • Flash
  • เทคโนโลยีอย่างหนึ่งในการทำภาพเคลื่อนไหว ผลที่ได้มีขนาดเล็ก แสดงผลได้สวยงาม
 • FLV
  • ไฟล์ Flash ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการแปลงจากไฟล์วีดีโอทั่วไป และนำมาแสดงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • FTP : File Transfer Protocal
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพและความเร็วสูงกว่าการโอนย้ายทาง http:
 • GIF
  • ไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่สามารถแสดงบนเว็บไซต์ได้ จุดเด่นคือสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
 • Home Page
  • หมายถึงหน้าแรกของเว็บไซต์
 • HTTP: Hypertext Transfer Protocal
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • HTTPs:
  • มาตราฐานในการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่เพิ่มความสามารถในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
 • IP Address: Internal Protocal Address
  • หมายถึงที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง ปกติจะมีชื่อเป็นกลุ่มของหมายเลข 4 กลุ่ม เช่น 192.168.1.1 เป็นต้น
 • Leased Line
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง (นอกเหนือจาก Dial-up, ADSL) นิยมใช้กับองค์ที่ต้องการความเร็วสูง และเป็นช่องสัญญาณส่วนตัว ไม่มีมีการแบ่งหรือ share กับใคร
 • Plug-ins
  • โปรแกรมเสริม หรือเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง เช่น Plug-ins ของ FireFox เป็นต้น
 • URL: Uniform Resource Locator
  • สำหรับระบุตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ อาจหมายถึงตำแหน่ง address ได้ด้วย
 • Web Browser
  • โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox เป็นต้น
 • Web page
  • หน้าเว็บ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น htm หรือ html)
 • WWW: World Wide Web
  • ระบบข้อมูลประเภท Hypertext ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์ เกี่ยวกับอีเมล์

 • Archive
  • คำสั่งหรือที่อยู่สำหรับการเก็บสำรองข้อมูล (Backup)
 • Attached File
  • การส่งไฟล์แนบไปกับอีเมล์
 • Inbox
  • ที่อยู่ที่เก็บเมล์ที่มีคนอื่นส่งเข้ามา
 • BCC: Blind Carbon Copy
  • หมายถึงการส่งสำเนาเมล์ของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย โดยคนที่ได้รับเมลอื่นๆ จะไม่ทราบ
 • CC: Carbon Copy
  • หมายถึงการส่งสำเนาเมล์ของเรา ไปให้บุคคลอื่นๆ ด้วย
 • Compose
  • การเรียกใช้คำสั่งในการสร้างเมลเพื่อการจัดส่ง มีความหมายเดียวกับ New Mail
 • Deleted Items
  • ที่อยู่ที่เก็บเมลที่ถูกลบไว้ สามารถกู้เมลกลับคืนได้จากโฟลเดอร์นี้
 • Draft
  • ที่อยู่ที่เก็บเมล์ที่เรากำลังเขียน หรืออาจเขียนยังไม่เสร็จ
 • Email Account / Email Address
  • หมายถึงชื่อที่อยู่อีเมล์ของเรา ตัวอย่างเช่น info@it-guides.com เป็นต้น เพื่อเป็นการระบุตัวตนของเรา
 • Forward
  • การส่งเมลที่ได้รับจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่ง
 • Outlook Express
  • โปรแกรมสำหรับรับส่งเมล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โปรแกรมนี้จะมาพร้อมกับ Windows สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ถูกเปลี่ยนเป็น Microsoft Mail แทน
  • Microsoft Outlook ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับรับส่งเมล์ จาก Microsoft แต่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า Outlook Exress, Microsoft Mail และเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้อเพิ่มเติมด้วย
 • POP3: Post Office Protocol version 3
  • มาตราฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์
 • Reply All
  • การตอบกลับเมลที่ได้รับ ไปยังทุกๆ คนที่มีรายชื่ออีเมลในเมล์ฉบับนั้น ทั้งในช่อง To และ ช่อง CC (ส่วนบนของในเมล์ที่เราเขียนขึ้นมา)
 • Reply
  • การตอบกลับเมล์ที่ได้รับ ไปยังผู้ส่งถึงเราเท่านั้น
 • New Mail
  • การเขียนเมล์ฉบับใหม่ มีความหมายเดียวกับ Compose
 • Out of Office
  • คำสั่งในการกำหนดรายละเอียดว่า เราไม่ได้อยู่ในสำนักงาน เวลามีใครส่งเมล์ถึงเรา จะได้รับตอบกลับเมล์แบบอัตโนมัติ
 • Outbox
  • ที่อยู่ที่เก็บเมล์ที่เรากำลังส่งออกไป (กำลังส่ง)
 • Send/Receive
  • คำสั่งในการส่งเมล์ออก และตรวจสอบเมล์ใหม่เข้ามาในขณะเดียวกัน
 • Send items
  • ที่อยู่ที่เก็บเมล์ที่เราได้จัดส่งออกไปแล้ว
 • Web Mail
  • หมายถึงการเช็คอีเมล์ผ่านทางเว็บไซต์โดยตรง


ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

- http://www.tp.ac.th/
- http://www.it-guides.com

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
@@JIB@@ [IP: 192.168.101.4]
03 May 2011 10:08
#65192

ขอบคุณค่ะ ที่เขียนเล่าในเรื่องที่เราไม่ทราบเกี่ยวกับคอมนะค่ะ หรือบางครั้งเรารู้เราอาจจะลืมไปก็ได้ค่ะพี่ ดีมากเลยค่ะ

Ico48
นิตยา [IP: 192.168.101.4]
03 May 2011 10:14
#65193
ดีจังค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้น  แล้วที่วัยรุ่นเค้าคุย BB   คืออะไร
ิฺBB เป็นตัวย่อของยี่ห้อโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งหน่ะค่ะ..^^
Ico48
pravit [IP: 192.168.101.4]
03 May 2011 16:45
#65204

ดีครับ บางครั้งก็ลืมเหมือนกัน อ่านแล้วจะได้รู

แต่เขียนคำเต็มผิดอยู่ 1 ที่ ครับ CC ย่อมาจาก carbon copy ส่วนคำแปล ถูกต้องแล้วครับ

ขอบคุณค่ะ.. อาจารย์ ^_^

ดีค่ะ ได้ความรู้ดีค่ะ

เป็นความรู้ที่ดีมากครับ

ที่จะเพิ่มเติมให้ก็คือ

KBPS มาจาก Kilobits per second

USB มาจาก Universal Serial Bus

UPS มาจาก Uninterruptible power supply

เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard) คำหล้งน่าจะเป็น Motherboards
 ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk) น่าจะอ่านว่า ฮาร์ดดิสก์

 

 • ขอบคุณค่ะพี่เอสเค ที่มาแชร์ความรู้กัน..ทำให้ผู้อ่านได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ ^_^
 • คงมีอีกหลายๆ คำเลยค่ะที่เขียนคำย่อไว้ เพราะเป็นคำที่เราคุ้นเคยคุ้นหูและพูดใช้กันบ่อย ๆ  แต่ไม่ได้เขียนคำเต็มไว้ เช่น CPU , RAMฯลฯ ทางเว็บแหล่งที่มาคงจะใช้คำพูดที่มีการเรียกใช้งานบ่อยๆ  
ส่วนคำว่า Masterboard และ Motherboard ยังคงใช้ได้ทั้งสองคำ.ไม่มีคำใดผิดค่ะ จากที่ลองสืบค้นหาความถูกต้องจากหลายๆเว็บ มีการใช้คำนี้ทั้งสองคำในคำศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะ แต่ส่วนใหญ่นิยมเรียก เมนบอร์ด (Mainboard) ซะมากกว่าค่ะ.. ขอบคุณค่ะ! (^_^)
Ico48
nObOdY (Recent Activities)
04 May 2011 14:55
#65225

ขอชื่นชมนะครับที่พยายามจะแชร์ความรู้  และที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่มีเจตนาจะดูแคลนหรือ discourage หรือ ไ่ม่สนับสนุนให้เขียนต่อนะครับ

ทีแรกว่าจะช่วยบอก/แก้ที่ผิดบางจุด แต่ดู ๆ แล้วที่เขียนมาผิดค่อนข้างเยอะ ก็เลยแก้ให้ไม่ไหว มีทั้งผิดใหญ่ๆ เช่น ในความหมายหลัก และผิดเล็ก ๆ ในเรื่องการเลือกใช้คำที่ไม่ตรงความหมายที่ถูกต้อง 

เอาที่ผิดสัก 2 ตัวอย่างนะครับ (1) ผมยืนยันว่า มีแต่ motherboard หรือ mainboard และคำว่า masterboard ไม่ใช่คำที่ถูกต้อง ข้อนี้ผมแน่ใจอยู่ก่อนแล้วนะ แต่ตะกี้ก่อนตอบก็ยัง Google ดูอีกทีเพื่อความแน่ใจ 100%  ก็เข้าไปดูหลาย ๆ web site นะ รวมทั้ง Wikipedia ด้วย <http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard>  อ้อ..อาจมีเรียกคำนี้ที่เป็นชื่อเฉพาะของสินค้าบางตัว แต่ไม่ใช่ชื่อทั่วไป และเท่าที่เห็นจากใน web เมื่อกี้ ชื่อเฉพาะนี้ก็ไม่ใช่ชื่อของสินค้าประเภท mainboard ของคอมพิวเตอร์เสียด้วย (2) Web page หรือ Webpage ก็ไม่ได้หมายถึงทั้ง Web site แต่หมายถึงเอกสาร (document) หน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงอยู่บน World Wide Web เท่านั้น <http://www.webopedia.com/TERM/W/web_page.html> ส่วนคำว่า Web site นั้นหมายถึง Web pages หลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงกันโดยมี home page อยู่ด้วย 1 หน้า และมักจะอยู่บน server ตัวเดียวกัน และมีเจ้าของเป็นคนๆ เดียว กลุ่มเดียว หรือองค์กรเดียว

ผมก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะเขียน comment นี้ดีไหม ถ้าสิ่งที่ผมเขียนมาทำให้เสียกำลังใจก็ขอโทษนะ ผมแค่อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องนะ และ รู้จักเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการนำมาอ้างอิง เพราะบน Internet มีข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อยู่เยอะมากนะครับ

ขอชื่นชมนะครับที่พยายามจะแชร์ความรู้  และที่จะเขียนต่อไปนี้ไม่มีเจตนาจะดูแคลนหรือ discourage หรือ ไ่ม่สนับสนุนให้เขียนต่อนะครับ

ที แรกว่าจะช่วยบอก/แก้ที่ผิดบางจุด แต่ดู ๆ แล้วที่เขียนมาผิดค่อนข้างเยอะ ก็เลยแก้ให้ไม่ไหว มีทั้งผิดใหญ่ๆ เช่น ในความหมายหลัก และผิดเล็ก ๆ ในเรื่องการเลือกใช้คำที่ไม่ตรงความหมายที่ถูกต้อง 

เอาที่ผิดสัก 2 ตัวอย่างนะครับ (1) ผมยืนยันว่า มีแต่ motherboard หรือ mainboard และคำว่า masterboard ไม่ใช่คำที่ถูกต้อง ข้อนี้ผมแน่ใจอยู่ก่อนแล้วนะ แต่ตะกี้ก่อนตอบก็ยัง Google ดูอีกทีเพื่อความแน่ใจ 100%  ก็เข้าไปดูหลาย ๆ web site นะ รวมทั้ง Wikipedia ด้วย <http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard>  อ้อ..อาจมีเรียกคำนี้ที่เป็นชื่อเฉพาะของสินค้าบางตัว แต่ไม่ใช่ชื่อทั่วไป และเท่าที่เห็นจากใน web เมื่อกี้ ชื่อเฉพาะนี้ก็ไม่ใช่ชื่อของสินค้าประเภท mainboard ของคอมพิวเตอร์เสียด้วย (2) Web page หรือ Webpage ก็ไม่ได้หมายถึงทั้ง Web site แต่หมายถึงเอกสาร (document) หน้าใดหน้าหนึ่งที่แสดงอยู่บน World Wide Web เท่านั้น <http://www.webopedia.com/TERM/W/web_page.html> ส่วนคำว่า Web site นั้นหมายถึง Web pages หลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงกันโดยมี home page อยู่ด้วย 1 หน้า และมักจะอยู่บน server ตัวเดียวกัน และมีเจ้าของเป็นคนๆ เดียว กลุ่มเดียว หรือองค์กรเดียว <http://www.answers.com/topic/website>

ผมก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะเขียน comment นี้ดีไหม ถ้าสิ่งที่ผมเขียนมาทำให้เสียกำลังใจก็ขอโทษนะ ผมแค่อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องนะ และ รู้จักเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการนำมาอ้างอิง เพราะบน Internet มีข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อยู่เยอะมากนะครับ

ขอบคุณมากค่ะ คุณ  nObOdY และบิวตี้จะดีใจมากๆ มากกว่าค่ะ ที่มีผู้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กันค่ะ ^_^  
Domain Name ไม่ใช้ชื่อของเว็บไซต์นะครับ
 • ขอบคุณค่ะ น้อง สายลมแสงแดด  แต่พี่บิวตี้คิดว่าความหมายน่าจะใกล้เคียงและเข้าใจสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ทำให้เข้าใจง่าย จากที่สืบค้น วิกิพิเดีย สารานุกรมออนไลน์เสรี ในความหมายของคำว่า Domanin Name โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ..^_^ 
 • น้อง สายลมแสงแดด ช่วยให้คำนิยามหรือความหมายให้ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจ..ขอบคุณค่ะ ^__^
Ico48
panyarak (Recent Activities)
05 May 2011 20:00
#65246

ยูพีเอส (UPS) ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับนะครับ แต่มันทำหน้าจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าดับครับ ถ้ามันช่วยป้องกันไฟฟ้าดับได้ มีเครื่องเดียวก็พอแล้วครับ

สแกนเนอร์ (Scanner) ผมก็เพิ่งทราบเมื่อสัก 2 ปีที่ผ่านมาว่า ภาษาไทยเรียกว่า เครื่องกราดภาพครับ

FLV  เรียกชื่อเต็มว่า Flash Video ครับ เป็นรูปแบบหนึ่งของไฟล์วีดีโอครับ (ไม่ใช่ตัวแปลงวีดีโอครับ)

POP3: ไม่น่าจะเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งในการรับส่งเมล์นะครับ น่าจะเรียกว่า เป็นมาตรฐานในการสื่อสารระหว่าง mail server กับ mail client ครับ

 

 

 

 • ขอบพระคุณค่ะ อ. panyarak   ที่มาช่วยให้ความรู้ในความหมายของคำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่หลายๆ คนยังคงเข้าใจความหมายกันผิดๆถูกๆ ก็อยากให้ผู้มีความรู้ เข้ามา share ความหมายของศัพท์คอมพิวเตอร์กันค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ..สำหรับทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็น..
 • บิวตี้ไม่ได้เข้ามาตอบหรือทักทายหลายวันเพราะไม่อยู่ไปราชการหลายวันเพิ่งกลับมาค่ะ ^_^..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ