นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การใช้แบบสำรวจ Online ด้วย LimeSurvey 1119 0
Happy Big Cleaning Day!! 1039 1
ทรูสุขx3 933 1
ร่วมใจเดิน-วิ่งตามรอยพ่อหลวงปี ๒๕๕๗ 772 0
ความสุขเล็กเล็ก..น้อยน้อย 12827 4
สุขาอยู่หนใด : ส้วมสาธารณะ 2218 2
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[2] ปิดเซท 1948 10
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[1] 1716 13
กิจกรรม Walk Rally สานสัมพันธ์#ปีใหม่ 2556 2154 1
กิจกรรมบริจาคโลหิต..ออมพลังทำความดี 2416 0
ความสุขในห้องสี่เหลี่ยมๆกับการพบปะวง share เรียนรู้ 2452 4
สิ่งดีๆ กับความทรงจำ จากผู้เกษียณ เชาว์ สุวรรณรัตน์ 1902 2
อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^ 9276 11
ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 3366 9
cc สัญจรคณะทรัพย์ฯ 2023 3
เก็บมาฝากกับบรรยากาศการจัดฝึกอบรม share ชาวทรัพยฯ 1410 2
เหตุการณ์อบรม share ครั้งที่ 3 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1605 4