นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การใช้แบบสำรวจ Online ด้วย LimeSurvey 1181 0
Happy Big Cleaning Day!! 1074 1
ทรูสุขx3 953 1
ร่วมใจเดิน-วิ่งตามรอยพ่อหลวงปี ๒๕๕๗ 805 0
ความสุขเล็กเล็ก..น้อยน้อย 13024 4
สุขาอยู่หนใด : ส้วมสาธารณะ 2260 2
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[2] ปิดเซท 1971 10
AARทะเลบัน#สิ่งประทับใจกับสิ่งที่คาดหวัง[1] 1756 13
กิจกรรม Walk Rally สานสัมพันธ์#ปีใหม่ 2556 2189 1
กิจกรรมบริจาคโลหิต..ออมพลังทำความดี 2460 0
ความสุขในห้องสี่เหลี่ยมๆกับการพบปะวง share เรียนรู้ 2501 4
สิ่งดีๆ กับความทรงจำ จากผู้เกษียณ เชาว์ สุวรรณรัตน์ 1934 2
อยากเล่า..กับปัญหาการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ที่ต้องคำนึงกัน!! ^^ 9343 11
ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 3386 9
cc สัญจรคณะทรัพย์ฯ 2064 3
เก็บมาฝากกับบรรยากาศการจัดฝึกอบรม share ชาวทรัพยฯ 1427 2
เหตุการณ์อบรม share ครั้งที่ 3 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1618 4