นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1522
ความเห็น: 4

การล่มสลายทางความคิด

มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้ว

 

การแบ่งฝ่ายที่ชัดเจน การตอบโต้ที่มีเหตุผลเพียงว่าเธอไม่ใช่พวกฉัน ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในสังคมไทย

 

การมุ่งชนะในทุกระดับ จากตัวบุคคล จากหมู่คณะ จากองค์กร แผ่ขยายไปทั่วประเทศ

 

จากหนังสือ "สามก๊ก" จากอดีตกาลมามีการรวมตัวและการแตกออกเป็นวัฏจักรที่วนเวียนมาโดยตลอด วัฏจักรของการแสวงหา วัฏจักรของ"ความไม่พอใจในสิ่งที่มี ที่เป็น" ใหญ่ก็ขัดแย้ง เล็กก็ไม่สมบูรณ์ สังคมมนุษย์ก็ไขว่คว้ากันต่อไป

 

การแสวงหาผลประโยชน์แก่กลุ่มและพวก (ประเทศ) ก็จะเป็นจริยธรรมเชิงลบที่ตั้งอยู่บนการป้องกันตัวเอง การสร้างความมั่นคงของตนเอง โดยที่อาจจะเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นที่อยู่ร่วมโลกร่วมสังคมเดียวกัน เพราะโดยกติกานี้ "ฉันเป็นฝ่ายถูก"

 

ความคิดเหล่านี้ จะนำไปสู่"ความล่มสลายทางความคิด"หรือไม่

 

หมู่เกาะอีสเตอร์ ล่มสลาย เพราะชุมชนพากันตัดไม้เพื่อนำไปสร้าง status จนไม่มีไม้เพื่อสร้างเรือหาอาหาร

 

ความคิดที่ผิดเหล่านี้นำไปสุ๋ความล่มสลายของสังคมต่อไป

 

ความคิดของการไม่อยากพัฒนาตนเอง เพียงพอแบบไม่ควรจะเป็น เพราะมีสถานะที่มั่นคงเกินไป เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่

 

ญี่ปุ่นตื่นรู้ทัน จนสามารถรักษาป่าไม้ไว้ได้ โดย"โชกุน"ยอดลดละการสร้างปราสาทอันใหญ่โตลง และมีปราสาทขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ของประเทศ อาจมาจากความยากลำบากที่พบเห็นอยู่ในอดีต

 

ความสุขสมบูรณ์ของประเทศไทยทำให้เกิดการไม่แสวงหาสมรรถนะที่ดีกว่าหรือไม่

 

ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน จะนำไปสู่หายนะในอนาคตได้

 

หากสมาชิกชุมชนหยุดคิดด้วยเหตุผล เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไป เราจะล่มสลายเหมือนชุมชนของหมู่เกาะอีสเตอร์หรือไม่?

 

ผม..เอง (แมวกังวลใจ)

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 Febuary 2014 10:15 Modified: 20 Febuary 2014 10:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Monly (Recent Activities)
20 Febuary 2014 13:18
#95945

ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตนเอง แล้วเมื่อไหร่จะเป็นจุดยุติเสียที เฮ่อ

ปล่อยความคิด วางมือ ที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ให้ล้มสลาย ยื่นมือเพื่อการแบ่งปันและให้ในสิ่งที่จำเป็น สมควร เหมาะสม ปล่อยวางความคิด เราได้ร่วมดูแลสังคมเต็มที่แล้วตามสติปัญญาที่มี อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ตามเหตุปัจจัย ที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ที่สุดของศิลคือเจตนาในการร่วมสร้างสังคมน่าอยู่กันใช่ไหมคะ ที่สุดของสมาธิ คือตั้งมั่นในการกระทำนั้นอย่างต่อเนื่อง ที่สุดของปัญญาคือการเห็นผิด-ชอบ ชั่ว-ดี บุญ-บาป คุณ-โทษ แล้วตัดสินใจเลือกทำอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนที่เราเห็นด้วย หรือเฉยๆ รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น เห็น ไตรลักษณ์ ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรัน

บทบาทการชี้นำสังคมของกลุ่มปัญญาชนกำลังรอรับการพิสูจน์ค่ะแต่การตัดสินใจทำอย่างไรอยู่ที่ความเป็นปัจเจกเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ การเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทยในครั้งนี้ใช้ชีวิตจริงเป็นต้นทุนการศึกษาที่ชดใช้ทุนด้วยชีวิตจริง

ทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะเราร่วมส่งเสริมคุณความดี ความถูกต้อง หาใช่อำนาจทางการปกครองหรืออำนาจเงินหรือเปล่า

เจริญธรรม เจริญสุข

ขอบคุณ

ยาดมเอง

Ico48
Smarn (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
20 กุมภาพันธ์ 2557 17:02
#95953

คลิกดอกไม้ไม่ได้ครับ อิ อิ มันว่า error

Ico48
กตัญญูนำ [IP: 171.96.115.94]
21 Febuary 2014 00:34
#95964

หากมนุษย์ไม่ใช้ความเชื่อในวิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตามวรรณกรรมแล้วลาะก็ วันนี้ จะมีมนุษย์ทั้งหมด ดำรงภาระหน้าที่ต่อผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกันเป็น

ความทรงคุณค่าแห่งการศักดิ์สิทธิ์ ย่อมอยู่เหนือความเชื่อต่อสิ่งที่เขาว่าๆกันมา บรรพบุรษเสพวรรณกรรมนั้นต่อๆกันมาแน่นอน การที่จะทรงคุณค่าอย่างกตัญญูเป็น เราลองมานำผู้ที่ทรงคุณค่า คืนสู่สังคมโลกก่อนมั้ยล่ะ ผู้นั้นคือ พระพุทธเจ้าที่ชาวไทยรู้จักไงล่ะ

วันนี้ ท่านจงรักภักดีต่อนักบวช อันถือได้ว่า แค่พนักงานองค์การสื่อสารมวลชนที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเท่านั้น แต่กลับลืมพระพุทธเจ้า ยกยอปอปั้นพวกเขาจนหลง

ยอมมอบความพึงใจในการซื้อบริการพยากรณ์จากเขา ยอมรับในม่านบังท่านเองกับพระพุทธเจ้าที่ทรงคุณค่า สร้างรูปปั้นรูปถ่ายรูปหลาอรูปอัดกรอบ สร้างมาบังตาท่านเองหรือไม่

ลองตรองกันให้มากๆเถิด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ