นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2068
ความเห็น: 0

สาระน่ารู้จากการอบรม.."จิตสำนึก..กับความปลอดภัยการใช้ก๊าซในที่ทำงาน"

"รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" หรือ"รู้จักก๊าซ รู้จักอุปกรณ์ ทำงานกี่ครั้ง ก็ปลอดภัย" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555...หน่วยฯได้ส่งดิฉันณัชยาตา หมวกทอง เข้าฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ โดยมีวิทยากรจากบริษัท TIG คือ คุณสุรพล วงศ์สมัย ความปลอดภัยจากก๊าซในที่ทำงานนับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจ ดิฉันได้รับสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังกันค่ะ...เริ่มต้นด้วยรู้จักประเภทของก๊าซ ข้อควรระวังถ้าทำงานกับของก๊าซและสุดท้ายจิตสำนึกในการใช้ก๊าซอย่างปลอดภัย..

เริ่มตั้งแต่.... มาทำความรู้จักกับ
ประเภทของก๊าซ:
            ส่วนประกอบของก๊าซในบรรยากาศประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน78% ออกซิเจน21% และอาร์กอน1%

ซึ่งแบ่งประเภทของก๊าซได้เป็นกลุ่ม 6 กลุ่มดังนี้

            1. Permanent Gas (ก๊าซถาวร) เป็นก๊าซที่เมื่อทำการบรรจุลงท่อจะคงสถานะความเป็นก๊าซที่ทุกๆความดัน เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ฮีเลียม 
            2. Liquefied Gas เป็นก๊าซในภาชนะบรรจุภายใต้ความดันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซ็นเซียส มีสภาพเป็นของเหลวบางส่วน Liquefied Gas ที่มีแรงดันสูง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และ ไนตรัสออกไซด์ Liquefied Gas ที่มีแรงดันต่ำ เช่น ก๊าซปิโตรเลียม (ก๊าซหุงต้ม) ก๊าซหล่อเย็น
           3. Cryogenic Gases ก๊าซเหลวเย็นตัวยิ่งยวด เป็นก๊าซเหลวในภาชนะบรรจุ ภายใต้ความดันซึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -150 องศาเซ็นเซียส..อันตรายพื้นฐาน คือ มีความเย็นอย่างรุนแรง (Extreme Cold) ทำให้เนื้อเยื่อที่มีชีวิตไหม้อย่างรุนแรง

            4. Inert Gas ก๊าซเฉี่อย เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ละฮี ลียม..อันตรายพื้นฐาน จะทำให้ขาดอากาศหายใจโดยการเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ

           5. Oxidizing Gases ก๊าซออกซิไดซ์ซิ่ง เช่น ไฮโดรเจน และ ไนตรัสออกไซด์  ..ช่วยสนับสนุนการเผาไหม้อย่างรุนแรงที่สภาวะความดันสูงทำให้อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำ และอัตราการเผาไหม้วัตถุเพิ่มขึ้น

          6. Flammable Gas ก๊าซติดไฟ เช่น ออกซิเจน อะเซทิลีน และก๊าซหุงต้ม ก๊าซติดไฟผสมกับอากาศเผาไหม้ได้ภายในช่วงความเข้มข้นที่ต่ำมากหรือสูงมาก ถ้าผสมกับก๊าซออกซิไดซ์ซิ่ง ภายในช่วงการติดไฟ ส่วนผสมที่ได้สามารถระเบิดได้เมื่อมีการจุดติดไฟ ..อันตรายมาก ไฮโดรเจนเกิดการลุกไหม้จะเกิดเปลวไฟสีฟ้าอ่อน ส่วนมากมักจะมองไม่เห็นเปลวไฟ

ป้ายแสดงความอันตรายของก๊าซแต่ละประเภทเป็นรูปสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดที่ระบุอันตรายของก๊าซ (Hazard diamonds) :www.sign-maker.net/s-hazard-posters.htm  ประเภทความอันตรายของก๊าซสามารถแสดงได้โดยป้ายที่ระบุอันตรายของก๊าซไว้ในกรอบที่อยู่ด้านนอกของภาชนะบรรจุ

 

 

ข้อควรระวังถ้าทำงานกับก๊าซ:

ก๊าซออกซิเจน;

-ต้องไม่เรียก ออกซิเจน ว่า ลม

-ต้องไม่เอาออกซิเจนมาเป่าตัว

-ต้องระวังเกี่ยวกับวัสดุที่มาใช้กับออกซิเจน

-ต้องระวังพวกสารหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของคาร์บอน

ก๊าซอะเซทิลีน;

-ต้องระวังวัสดุ หรือ ฉนวนที่อยู่ภายในท่อต้องไม่สั่นคลอน

-ต้องไม่เปิดก๊าซอะเซทิลีนเกิน 15 ปอนด์/ตรน.

-ต้องระวังวัสดุที่ทำจากทองแดง (อาจทำให้ระเบิดได้)

-ต้องวางท่องอะเซทิลีนไว้ภายนอกอาคาร หรือในมที่สูงโปร่ง

-ต้องไม่นอนท่อใช้งาน (สารละลายอะซิโตนจะหลุดออกมา)

ก๊าซอื่นที่ไม่ใช่ออกซิเจน;

-ต้องระวังคุณสมบัติที่สามารถแทนที่ออกซิเจนได้

 

จิตสำนึกให้ใช้ก๊าซในที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย:

ท่านได้ทำอะไรเกี่ยวกับความปลอดภัยบ้าง?...

-ท่านได้ชี้ระบุ แจกแจง เจาะจง อันตรายในที่ทำงานของท่านหรือไม่?

-ท่านได้ประเมินระดับความเสี่ยงอันตรายในแต่ละหัวข้อหรือไม่?

-ท่านได้ใช้วิธีควบคุมลดความเสี่ยงลงของความเสี่ยงที่เป็นอันตรายสูงหรือไม่?

-ไฟ คือ อันตรายที่สุดที่เราเผชิญ;ท่านได้มองหาสถารการณ์ในที่ทำงานที่เสี่ยงต่อไฟใหม้หรือไม่?

-ท่านเข้าใจคุณสมบัติและประเภทของก๊าซหรือไม่?

-เราไม่สามารถรู้สึกว่าออกซิเจนในอากาศลดลง แต่ถ้าน้อยกว่า 11% ท่านมีเวลาแค่ 2-3 นาที ที่จะมีชีวิตอยู่ได้

-ท่านไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่ปริมาณออกซิเจนมากเกินไปเพียงเพิ่มแค่ 2-3%ในอากาศ จะเพิ่มโอกาสที่จะเกิดไฟกับวัตถุที่ไม่ติดไฟได้

-ท่านใช้วัสดุที่ได้รับรองว่าใช้ได้กับออกซิเจนหรือไม่?

-ท่านมีระบบการทำงานกับท่อแปลกปลอมหรือไม่?

-ท่านตรวจสอบท่ออยู่เป็นประจำหรือไม่?

-ท่านใช้ Adaptors ที่ได้มาตรฐานหรือไม่?

 

 สาระสิ่งสำคัญนั่นคือคนที่ใช้ก๊าซต้องมีจิตสำนึกใน..เมื่อเรารู้จักก๊าซ รู้จักอุปกรณ์ ทำงานกี่ครั้ง ก็ปลอดภัย ...สิ่งที่ควรทำเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อชี้อันตรายความเสี่ยงสูง แจกแจงอันตรายที่เกิดขึ้นได้ เพื่อใช้ประเมินระดับความเสี่ยงในที่ทำงานท่าน โดยจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานกับก๊าซในที่ทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะ

 

บทความโดย : คุณณัชยาตา หมวกทอง นักวิทยาศาสตร์หน่วยเครื่องมือกลางฯ

http://ced.sci.psu.ac.th

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 May 2012 10:18 Modified: 04 May 2012 10:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ