นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1462
ความเห็น: 0

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่หน่วยเครื่องมือกลางฯ

บุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการหน่วยเครื่องมือกลาง (3 พ.ค. 2555)

     วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง คุณผุสดี มุหะหมัด และ คุณบุญสิทธิ์  วัฒนไทย  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

     ได้ให้การต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์  ของหน่วยเครื่องมือกลาง รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านการให้บริการลูกค้า และการเปิดรับวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างอื่นๆด้วย

ที่มา : http://ced.sci.psu.ac.th

 

created: 04 May 2012 09:59 Modified: 04 May 2012 09:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ