นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 12 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สรุป “Blogger of the Month” ประจำปี 2556 1271 5
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกันยายน 2556" 1486 11
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือน สิงหาคม 2556" 1693 9
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกรกฎาคม 2556" 2473 17
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมิถุนายน 2556" 1509 15
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนพฤษภาคม 2556" 1405 14
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนเมษายน 2556" 1292 11
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมีนาคม 2556" 1554 17
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556" 1697 14
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมกราคม 2556" 1379 7
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนธันวาคม 2555" 1756 17
ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2555" 1936 9