นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 763
ความเห็น: 3

สรุป “Blogger of the Month” ประจำปี 2556

รางวัล นักเขียนประจำเดือน  “Blogger   of  the  Month” เป็นอีกหนึ่งแนวทางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร  อีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากร ม.อ. ที่เล่าความรู้  ประสบการณ์ในวิชาชีพ หรือความรู้ทั่วไป   ถ่ายทอดผ่านบล็อก  share.psu.ac.th   ให้บุคลากรที่สนใจได้รับทราบ อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  และสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรในองค์กร  

          การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ดังกล่าว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2555 ถึงเดือนกันยายน 2556 โดยผู้ได้รับรางวัลในรอบที่ผ่านมา มีดังนี้ 

 

คนที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  2555  คือ คุณอุทัย  ไทยเจริญ   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  นามแฝง  ทดแทน

 

คนที่ 2 เดือนธันวาคม 2555  คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต  ทองอุไร ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นามแฝง  คนธรรมดา  

 

คนที่ 3 เดือนมกราคม  2556   คือ  รองศาสตราจารย์  ดร.วัลลภ   สันติประชา  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ    

 

คนที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์  2556   คือ  คุณมะลิ นิลสุวรรณ  จากคณะทรัพยยากรธรรมชาติ  นามแฝง มอนลี่

 

คนที่ 5 สำหรับเดือนมีนาคม 2556  คือ  คุณกิตติศักดิ์  ชูมาลี  นักวิทยาศาสตร์  จากคณะแพทยศาสตร์ นามแฝง Our Shangri-La

   

คนที่ 6 สำหรับเดือนเมษายน 2556  คือ  คุณทรงสุดา พรหมทอง จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นามแฝง DaDa

 

คนที่ 7 สำหรับเดือนพฤษภาคม 2556  คือ ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ จากภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ นามแฝง โอ๋-อโณ

 

คนที่ 8 สำหรับเดือนมิถุนายน 2556  คือ  คุณสัตยา บุญรัตนชู จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นามแฝง ServiceMan

 

คนที่ 9 สำหรับเดือนกรกฎาคม 2556  คือ  คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ นามแฝง มิกกี้

 

คนที่ 10 สำหรับเดือนสิงหาคม 2556  คือ  คุณเมตตา ชุมอินทร์  จากกองการเจ้าหน้าที่ หรือ ท่านท้าวแชร์

 

คนที่ 11 สำหรับเดือนกันยายน 2556  คือ  คุณพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นามแฝง น้องใยมะพร้าวน้องใยไหม 

 

ดังนั้น จึงมีบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล Blogger of the Month ประจำปี 2556

เริ่มจาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรได้รับรางวัล Blogger of the Month จำนวน 4 ท่าน

ถัดมาคือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรได้รับรางวัล Blogger of the Month จำนวน 3 ท่าน

และ คณะแพทยศาสตร์ มีบุคลากรได้รับรางวัล Blogger of the Month จำนวน 2 ท่าน

และมี 2 หน่วยงาน คือ กองการเจ้าหน้าที่ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรได้รับรางวัล Blogger of the Month หน่วยงานละ 1 ท่าน

 

และมาคอยลุ้นกันว่า ใครคือสุดยอด "Blogger of the Year" ประจำปี 2556 ที่นี่ เร็วๆนี้

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 October 2013 15:56 Modified: 04 October 2013 15:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
04 October 2013 17:37
#93400

ยินดีกับ "Blogger of the Year" ล่วงหน้าด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง

มารอเชียร์ด้วยคน กับสุดยอดฯ ประจำปี

 

เอิ้ก เอิ้ก ดีนะ เราอยู่แค่โคนๆ

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
05 October 2013 07:41
#93410

ขอบคุณคร้าบกับรายงานสรุปผลก่อนลาคลอด

ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่ และคุณลูก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.196.72.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ