นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1285
ความเห็น: 1

รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (1) [C]

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

 

วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่พวกเราชาวทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.  นัดกันเพื่อจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559

จุดรวมพลคือลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2    

สำหรับฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล  ได้รับลงทะเบียนแต่ละกลุ่ม

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย
งานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกคือเทศบาลคอหงส์

เริ่มกิจกรรม เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน

มีผู้ลงทะเบียน  ทั้งหมด  455 คน

(ไม่นับกลุ่ม 6 สโมสรนักศึกษา ซึ่งกำหนดกิจกรรมวันเสาร์ที่   8   กุมภาพันธ์ 2560)

  บุคลากรและนักศึกษา                                      จำนวน  239  คน

  ผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.

  กลุ่มเกษตรกร ผู้จำหน่ายตลาดเกษตร ม.อ.            จำนวน  210  คน

  เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ม.อ.  จำนวน    4  คน

  เจ้าหน้าที่เทศบาลคอหงส์                                   จำนวน    2  คนผู้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวนทั้งสิ้น  455 คน น้อยกว่าปีการศึกษา 2558  จำนวน น้อยกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08
(ปีการศึกษา 2558 จำนวน 460 คน)

 
หากไม่นับทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ม.อ. และเทศบาลเมืองคอหงส์  มีผู้เข้าร่วม 449 คน เพิ่มขึ้น 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.2  
(ปีการศึกษา 2558 จำนวน 448  คน)


รายละเอียดแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1  อาจารย์ประจำกลุ่ม  รองศาสตราจารย์อรัญ  งามผ่องใส

              หัวหน้ากลุ่ม           คุณอุทิศ  อินทศร

              เลขานุการกลุ่ม       คุณจิณภัฒน์  แก้วฉิมพลี

              ผู้เข้าร่วม                 31       คน

กลุ่มที่ 2  อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์ทัศนี  ขาวเนียม

              หัวหน้ากลุ่ม           คุณรวีย์รัชต์  รักขันธ์

              เลขานุการกลุ่ม       คุณสุภาณี  ชนะวีระวรรณ และ
                                        คุณธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

              ผู้เข้าร่วม                38        คน

กลุ่มที่ 3   อาจารย์ประจำกลุ่ม  รองศาสตราจารย์สุธา  วัฒนสิทธิ์

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณปฐมพงศ์  วงษ์เลี้ยง

               เลขานุการกลุ่ม       คุณวันดี  สุขสะโร

               ผู้เข้าร่วม                 41      คน

กลุ่มที่ 4   อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์เจษฎา  โสภารัตน์

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณวรภัทร  ไผ่แก้ว

               เลขานุการกลุ่ม       คุณกาญจนา  อุไรรัตน์
                                         และคุณพงศ์เทพ  ศรีเอียด

               ผู้เข้าร่วม               220   คน (บุคลากร 10 คน ผู้จำหน่ายและทีมงาน 210 คน)

 กลุ่มที่ 5   อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์ยุทธพงษ์  สังข์น้อย

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณอัครวิทย์  อิสสะโร

               เลขานุการกลุ่ม       คุณอาภรณ์   ศรีผ่อง

               ผู้เข้าร่วม                28        คน

กลุ่มที่อาจารย์ประจำกลุ่ม  อาจารย์กราญ์จนา  ถาอินชุม
                                       และอาจารย์กรกช  นาคคนอง

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณสุภาพ  จันทรัตน์ และคุณณัฐฐา  รัตนโกศล
                                        

               เลขานุการกลุ่ม       คุณสิริพร  ศรีเจริญ และคุณสมจิต  ศรีใหม่

               ผู้เข้าร่วม                   39     คน

ในปีการศึกษา 2559  ได้เพิ่มกลุ่ม 7 เพื่อ Big Cleaning ชั้น 3และ 4 อาคาร 1 ซึ่งเป็นบริเวณห้องปฏิบัติการของคณะฯ


กลุ่มที่ 8   

               หัวหน้ากลุ่ม           คุณพิเชษฐ์  เพชรวงศ์

               เลขานุการกลุ่ม       คุณสุรินทร์  อุไรรัตน์ และคุณจิราวุฒิ  ขุนนุ้ย

               ผู้เข้าร่วม                   11     คน

กลุ่มที่ 9   กลุ่มกรรมการแต่ละฝ่าย (ไม่นับรวมกรรมการที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม) ผู้เข้าร่วม 41 คน

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

 

กล่าวรายงานโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ  งามผ่องใส)

เปิดงานโดยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)

 

ภาพกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ในการ Big Cleaning

 

 

ทุ่มเท

 

 

 

 

รวมพลัง

 

  

 

 

 

 

 

ฝ่ายสวัสดิการให้บริการทุกกลุ่ม

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก คุณศรีนรา แมแร๊าะ  และคุณสกนธ์  รัตนโกศล

 

หลังจากแต่ละกลุ่ม Big Cleaning Day เสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปคือการรับประทานอาหารอาหารกลาางวัน
หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม สรุปงานของกลุ่ม และจับรางวัลแก้ผู้โชคดี

ติดตามตอนต่อไปค่ะจากบันทึกนี้


 


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2560 11:42 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแรงร่วมใจทำให้บ้านน่าอยู่ค่ะ

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น