นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2041
ความเห็น: 1

ตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 [C]

5ส เป็นพื้นฐานของการพัฒนา

 

ในปีการ ศึกษา 2558  สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2559  เป็นกำหนดการตามแผนที่คณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่จะไปตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งนอกจากห้องเรียน  ห้องประชุม  ได้เพิ่มเติมในส่วนของ ห้องน้ำ  โดยคณะกรรมการ 5ส ได้กำหนดมาตรฐานห้องน้ำตามบันทึกของเปตอง

จากการที่กรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 8  ปี ทำให้ในการตรวจเยี่ยมปีหลัง ๆ ได้รับความเข้าใจจากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี แม้ไม่มีการบอกวัน เวลา ล่วงหน้า  มีบางท่านเสนอให้ ภาควิชา/หน่วยงาน จะต้องมีความพร้อมตลอดเวลาในการตรวจเยี่ยม และไม่ต้องมีภาพก่อนทำ 5สเพื่อเปรียบเทียบหลังทำ5สอีกแล้ว ซึ่งจะทำให้ 5ส เนียนอยู่ในการปฏิบัติงาน

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ไปตรวจโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก  

โดยมีข้อเสนอแนะที่ต้องมีการดูแลเพิ่มขึ้นและใส่ใจเป็นพิเศษ คือ

  • ส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมโดยเฉพาะพื้นที่ทางเข้า-ออก อาคาร  โต๊ะ-เก้าอี้  การดูแลเปิด-ปิดพัดลมในพื้นที่ส่วนรวม  การทิ้งขยะให้ลงถัง  การแยกขยะ เป็นต้น   ซึ่งการใช้บริการมีทั้งนักศึกษา บุคลากร บุคลลภายนอก  หากทุกคนช่วยกันดูแลไม่เกี่ยงว่าเป็นหน้าที่ของเธอ ของฉัน   จะทำให้พื้นที่ส่วนรวม ความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนมีทัศนียภาพที่สวยงาม  ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
  • การรณรงค์ให้ผู้ใช้พื้นที่ส่วนรวม นักศึกษา บุคลากร บุคลลภายนอก  มีจิตสำนึกสาธารณะในพื้นที่ส่วนรวม  ถือเป็นการเป็นการปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอันเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "Our Soul is for the Benefit of Mankind" 

การตระหนักถึงการ การทำหน้าที่ต่อส่วนรวมจึงเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของบุคลากรในองค์กร.....

 

ประมวลภาพการตรวจเยี่ยม 5ส

กรรมการประชุมหลังการตรวจเยี่ยม 5ส


 

ตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน

 

ตรวจเยี่ยมห้องบรรยาย

 

 

ตรวจเยี่ยมห้องน้ำ


 

ขอบคุณกรรมการ 5สกลุ่มย่อยพื้นที่ กลุ่ม 2   ผู้รับการตรวจเยี่ยมทุกห้อง ผู้ดูแลห้องเรียน ห้องประชุม  ห้องน้ำ ทุกท่าน ที่ทำให้การตรวจเยี่ยมครั้งนี้สำเร็จด้วยดีค่ะ

ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณสกนธ์  รัตนโกศล

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2559 15:03 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • มีการพัฒนาทั้งการตรวจเยี่ยม และพื้นที่ที่รับการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดีค่ะ
  • ขอบคุณทีมคณะกรรมการ 5ส ทุกท่าน ในการร่วมกันพัฒนาคณะฯ ค่ะ
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น