นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1520
ความเห็น: 0

งานส่วนรวม [C]

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างดี

ในรายงานการประเมินผลคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556  
คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายใน ได้สรุปจุดเด่น/จุดแข็งของคณะ 3-5 อันดับ หนึ่งในนั้นคือ

 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างดี

จุดที่ส่งเสริมให้บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการทำงานเป็นทีม คืองานส่วนรวมของคณะ ซึ่งในแต่ละปีมีหลายงาน   ซึ่งงานส่วนรวมดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานเป็นทีมของบุคลากร เป็นพลังสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมส่วนรวม คือ

1. Big Cleaning Day เดือนกุมภาพันธ์

    ย้อนหลังวันวาน

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/22444

http://share.psu.ac.th/blog/bigcday/27277

 

2. งานสงกรานต์ เดือนเมษายน    

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/28037

http://share.psu.ac.th/blog/tukta-4386/28013

http://share.psu.ac.th/blog/modtanoy/28038

http://share.psu.ac.th/blog/sothorn-general/28025

3. งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปลายเดือนพฤษภาคม

    http://share.psu.ac.th/blog/tukta-4386/28960

    http://share.psu.ac.th/blog/soda51/28938

4. งานเกษตรภาคใต้ เดือนสิงหาคม      

http://share.psu.ac.th/blog/agrifair-fnr/30364

5. งานรับปริญญา เดือนกันยายน

    (จัดทำซุ้มรับปริญญา)

http://share.psu.ac.th/blog/tukta-4386/25925

http://share.psu.ac.th/blog/tukta-4386/25947   

http://share.psu.ac.th/blog/tukta-4386/25965


6. งานเกษียณอายุราชการ เดือนกันยายน

http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/28000

http://share.psu.ac.th/blog/soda51/30964


7. วันครบรอบการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ เดือนตุลาคม

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/25336  

 

8. งานลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/21153

http://share.psu.ac.th/blog/soda/26115


9. งานปีใหม่ เดือนธันวาคม

และสิ่งที่เพิ่มเติมส่งท้ายปี 2556 คือ

10. งาน 4 จอบ ในต้นเดือนธันวาคม ซึ่งในปี 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพจัด 

    ย้อนหลังเมื่อ ปี 2552  ซึ่งเราได้เป็นเจ้าภาพ

http://share.psu.ac.th/blog/publisher/14653


กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เราสามารถพูดได้ว่า

 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  บุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างดี


Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 September 2013 10:13 Modified: 24 July 2017 17:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น