นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 36370
comment: 123

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย 

(พระยาเจริญราชภักดี)         

หลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย เป็นทั้งนักบริหารและนักปกครองและนักพัฒนาที่ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาะสมุยมาก และได้ขนานนามท่านว่า "พ่อนาย" ท่านได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านดอนแตง (หน้าเมือง) มาตั้งที่บ้านหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบล อ่างทอง (อันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปัจจุบันนี้) ด้วยเห็นว่าที่บ้านหน้าทอนอยู่ใกล้กับที่ทำการของเมืองไชยา มีอ่าวจอดเรือที่ดี และท่านได้สละที่ดินส่วนตัว จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปี พ.ศ.2449 แต่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2468 หลวงพิพิธอักษร ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาเจริญราชภักดี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2440-พ.ศ.2471 รวมเวลานานถึง 31 ปี จึงได้ลาออกรับบำนาญและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 84 ปี ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2482 

 

ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

ตระกูลกระสินธุ์(1)  ,  ตระกูลกาสุวรรณ  , ตระกูลเกตุแก้ว  ,  ตระกูลเกื้อสกุล   , ตระกูลแก้วเพชร   , ตระกูลคงคา   , ตระกูลคงจันทร์   , ตระกูลคล้ายอุดม   , ตระกูลคุ้มพร้อม   , ตระกูลเครือเง้า   ,ตระกูลจันทร์แจ่ม   ,ตระกูลจันทร์ทอง   , ตระกูลจันทร์ผ่อง   , ตระกูลจันทร์สว่าง   ,ตระกูลจันทรัมพร    , ตระกูลจิตจง  , ตระกูลเจริญจันทร์  , ตระกูลเจริญผล  , ตระกูลเจริญสุข  , ตระกูลใจกว้าง  , ตระกูลใจซื่อ  , ตระกูลใจปลื้ม  , ตระกูลใจเปี่ยม  , ตระกูลใจเย็น  , ตระกูลใจรักษ์  , ตระกูลใจใส่  , ตระกูลชัยราษฎร์  ,ตระกูลชาญเชี่ยว  ,ตระกูลชีวิตนันท์  ,ตระกูลชื่นบาน  ,ตระกูลชูจันทร์  ,ตระกูลชูทอง  ,ตระกูลชูนวลศรี  ,ตระกูลไชยธวัช  ,ตระกูลทวยเจริญ  , ตระกูลทองจันทร์  , ตระกูลทองโชติ  , ตระกูลทองแท้  , ตระกูลทองนวล  , ตระกูลทองเผือก  , ตระกูลทองเฝือ  , ตระกูลทองพบ  , ตระกูลทองมั่น  , ตระกูลทองเรือง  , ตระกูลทองสุข  , ตระกูลทองหยอด  , ตระกูลทองเหลือ  , ตระกูลแทนโชติ  , ตระกูลเธียรโชติ  , ตระกูลนาคเพชรพูล  , ตระกูลนาคมณี  , ตระกูลบัวทอง  , ตระกูลบัวสุวรรณ  , ตระกูลบุญเกษม  , ตระกูลบุญจันทร์  , ตระกูลบุญชัย  , ตระกูลบุญทัน  , ตระกูลบุญภักดี  , ตระกูลบุญภา  ,ตระกูลบุญเลี้ยง  ,ตระกูลบุญสา  , ตระกูลบุญสิน  , ตระกูลบุญสุข  , ตระกูลแป้นเพชร  , ตระกูลผลผลา  , ตระกูลผิวนิล  ,ตระกูลพรหมเกาะ  ,ตระกูลพรหมเจริญ  , ตระกูลพรหมทอง  , ตระกูลพรหมรักษ์  , ตระกูลพลายสุวรรณ  , ตระกูลพุทธชาติ  , ตระกูลพูลผล  , ตระกูลพูลสวัสดิ์  , ตระกูลเพ็งจันทร์  , ตระกูลเพชรแก้ว  , ตระกูลเพชรทอง  , ตระกูลเพชรพรหม  , ตระกูลเพชรรัตน์  , ตระกูลเพชรสวัสดิ์  , ตระกูลเพชรหับ  , ตระกูลเฟื่องฟู  , ตระกูลมีชัย  , ตระกูลมีเดช  ,ตระกูลมีผล  , ตระกูลมีเพียร  , ตระกูลมีแสง  , ตระกูลเมืองนิล  , ตระกูลเมืองพรหม  , ตระกูลยวดยิ่ง  , ตระกูลยืนนาน  ,ตระกูลรักษ์เจริญ  , ตระกูลรัตนรักษ์  , ตระกูลเรืองจันทร์  , ตระกูลเรืองทอง  , ตระกูลเรืองศรี  , ตระกูลวัชรสินธุ  , ตระกูลวิชัยดิษฐ์  , ตระกูลศรีเกษ  , ตระกูลศรีขวัญ  , ตระกูลศรีชาย  , ตระกูลศรีทองกุล  , ตระกูลศรีแผ้ว  , ตระกูลศรีพรหม  ,ตระกูลศรีฟ้า  , ตระกูลศรีแสง  , ตระกูลศรีหมุดกุล  , ตระกูลศิริพันธ์  , ตระกูลสมคะเนย์  , ตระกูลสมคิด  , ตระกูลสมผล  ,ตระกูลสมวงศ์  , ตระกูลสมหวัง  , ตระกูลสอนสงค์  , ตระกูลสามสุวรรณ  , ตระกูลสุขเกษม  , ตระกูลสุขเจริญ  , ตระกูลสุวรรณรักษ์  ,ตระกูลแสงศรี  , ตระกูลหุ้ยน้ำ  , ตระกูลเหล่าอั้น  , ตระกูลอินทร์แก้ว  , ตระกูลอินทร์น้อย  , ตระกูลอินทร์พรหม  ,  ตระกูลอินทรักษ์ (125)   ฯลฯ

ตระกูลดั้งเดิมของคนจีนบนสมุย

ตระกูลแซ่ด่าน  เปลี่ยนเป็น ด่านวิริยะกุล, วังด่าน
ตระกูลแซ่เดี่ยว  เปลี่ยนเป็น เดี่ยววาณิชย์, วาณิชย์เจริญ
ตระกูลแช่ลิ้ม เปลี่ยนเป็น ลิ้มสุวรรณ
ตระกูลแซ่ภู่ เปลี่ยนเป็น ภู่ศิริวัฒน์, ภู่ไพบูลย์
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าอุทัย
ตระกูลแซ่อุ่ย
ตระกูลแซ่เจง
ตระกูลแซ่โค้ว
ตระกูลแซ่หงั่น
ฯลฯ

(สีชมพู = ตระกูลดิฉันเองค่ะ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ ขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูล ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า  (เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://www.oknation.net/blog/samuitoday )  ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่บนเวป เรื่อง นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย, ตระกูลดั่งเดิมของเกาะสมุย , ตะกูลด็งเดิมของคนจีนบนสมุยเป็นข้อมูลที่มีความรู้มาก  (^_^)   จนทำให้คนรุ่นหลังอย่างหนูได้ความรู้มากขึ้น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อ่าน >>>  เรื่องเล่าของก๋ง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): rg  sc  คณะวิทยาศาสตร์  สมุย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 สิงหาคม 2551 23:22 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2553 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Tarakorn.P.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
Aslan [IP: 1.46.198.37]
18 July 2011 11:47
#66790

แซ่อุ่ย จีนไหหลำ ปู่ของเรา สิ้นใจก่อนที่จะได้ไปตามหาญาติที่เกาะสมุย สมัยที่อพยพมาพร้อมกัน ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลย ว่าญาติเราคือใคร แต่รู้แค่ว่าอยู่ที่เกาะสมุย

Ico48
นายปพนกฤศ พรมรักษ์ [IP: 118.172.73.210]
05 August 2011 08:19
#67296

ผมก็ นามสกุล พรมรักษ์ แต่อยู่ที่เชียงราย มาทางแม่สาย

Ico48
chatchai [IP: 180.183.160.211]
13 September 2011 00:57
#68584

กระผม นาย ฉัตรชัย เธียรโชติ

Ico48
สลัน ใจเปี่ยม [IP: 202.29.223.114]
28 September 2011 09:48
#69049

ป่า ย่า และพ่อผมโดนสงครามโลกครั้งที่ 2 พี่น้องแตกกัน ผมเป็นรุ่นหลาน ปัจจุบันผมอยู่ อำเภอเมืองขอนแก่น  080-7599596 ชื่อนัทครับ

Ico48
นายสลัน ใจเปี่ยม [IP: 202.29.223.114]
28 September 2011 09:51
#69050

ย่าชื่อนางผิน ปู่ชื่อจรูญ ปู่กะย่าเสีย ตั้งแต่แต่ผมได้ไม่ถึง 5 ขวบ ตอนนี้ผมก็ 37 ปีแล้วครับ

Ico48
นายสลัน ใจเปี่ยม [IP: 202.29.223.114]
28 September 2011 10:05
#69051

images by free.in.th

Ico48
รุ่งตะวัน ใจซื่อ [IP: 119.46.151.71]
16 ตุลาคม 2554 13:23
#69804

ผม พ่อ ชาว ลิ่มพัง..ชื่อ ชู ใจซื่อ มีพี่น้องร่วมสายเลือด 3 คน ผู้ชายทั้งเพ และ แม่ ชาวเหวง ชื่อ ลมัย ทองเผือก ปู่ย่า ตาทวด ชาวเกาะทั้งเพเหมื่อนกัน แต่ตอนพ่อเด็กๆ ได้ไปทำนา ที่ คราม เลยตั้งรกรากที่นั้น ที่ดินที่สมุยเลยตกเป็นของญาติๆจนหมด..ตอนนี้...ผมเรียนจบได้กลับมาทำงานที่เกาะสมุย แต่ไม่รู้จักใครเลยใครเป็นญาติเป็นพี่น้อง mail มาหาได้นะครับ พ่อของพ่อ ชื่อ เพชรมีเมี่คือย่าชื่ ทอง ใจเปี่ยม(ยังไม่ชัด เดี๋ยวกลับไปถามพ่อไหม) ส่วนพ่อของพ่อแม่ ชื่อ ไข่ ทองเผือก มีเมีย ชือ พลอย สมหวัง (ชื่อยังไม่ชัดเหมือนกั แต่นามกูลใช่แน่นนอน) อยากทราบพี่น้อง ไม่ต้องการไหรแต่อยากรู้จัก อย่าลืม mail

Ico48
ณพัฒน์ เรืองศรี [IP: 58.8.48.201]
17 November 2011 22:11
#71677

เราก้อเปนคนสมุย เกิดสมุย บ้านอยู่สมุย ตระกูล เรืองศรี

Ico48
ลูกบาส [IP: 180.183.219.219]
11 December 2011 17:58
#72761

พ่อเฒ่านามกูล ศรีฟ้า อยู่ข้างวัดละไม

แม่เฒ่านามกูล เพชรพรหม อยู่ท้องกรูด

เ็ป็นคนเกาะสมุย

Ico48
จิรศักดิ์ เรืองศรี [IP: 180.183.115.233]
07 March 2012 16:22
#75768

ผมก็นามสกุลเรืองศรี ปู่พาด กับ ย่าลบ เรืองศรี ก็ย้ายมาจากเกาะสมุยตอนนี้อยู่ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา

Ico48
ณัฐพล ศิริพันธ์ [IP: 171.4.106.77]
22 April 2012 19:27
#76725

ผมก็นามสกุนนี้ครับ

Ico48
สุภาวดี เฟื่องฟู [IP: 101.109.188.85]
27 May 2012 16:22
#77457

ตระกูลเฟื่องฟู

Ico48
..... [IP: 125.24.23.39]
06 มิถุนายน 2555 22:53
#77716

ตระกูลเรืองศรี ตอนนี่อยู่กรุงเทพ(มาอยู่สมัยพ่อน่ะ)

บทความนี้ช่างมีประโยชน์จริงๆ ได้รู้จักคนเกาะสมุยดั้งเดิม และคนที่ไปตั้งรกรากที่อื่นๆ

Ico48
อูดม สมหวัง [IP: 1.0.234.72]
08 July 2012 10:52
#78416

ผมเป็นคนหมุยเหมือนตระกลูสมหวังแต่มาทำงานอยู่ภูเก็ตเกือบ20ปีมาแล้วบ้านอยู่บ่อผุดจบม.3จากรร.เกาะสมุยประมาณปี30ผมเคยนามสกูลสมหวังมีทั้งที่เป็นอิสลาม ไทยพุทธภาคอีสาน ที่พัทลุง ระนอง

Ico48
มนูศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ [IP: 119.42.108.229]
27 July 2012 10:30
#79250

ดีใจมากที่พบเว็บนี้ ทำให้คิดถึงวันเก่าๆที่เกาะสมุยยัง

สวยสดงดงาม ไปทีไรก็มีความสุขท่ามกลางญาติผู้ใหญ่และวัยเดียวกัน

ซึ่งคงจดจำไปจนหมดวาระของชีวิต

ผมทำงานที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

หากมีข่าวสารใดๆ กรุณาแจ้งให้ทราบตาม อีเมล์ ที่ให้ไว้ก็จะขอบพระคุณยิ่ง

Ico48
ขิง [IP: 202.79.203.43]
17 September 2012 11:39
#80554

อุ้ย ตระกูลเดียวกันเลยอะ

ของเราภู่ไพบูลย์ + ชูจันทร์ ^^

Ico48
ฑิฆัมพรชัย ทองสุข [IP: 124.122.172.99]
19 September 2012 23:40
#80611

คุณพ่อผม เคยเล่าให้ฟังว่า พ่อของท่านเล่าให้ฟังว่า ปู่ท่านอพยพมา สองคนพี่น้องมาขึ้นที่ ปากพนัง 1 คน และเกาะพงันอีก 1 คน (ต้องแยกกันอยู่เพราะสาเหตุบางอย่างจากการเมืองสมัยนั้น จนบ้านแตกสาแรกขาด) แต่ยังมีติดต่อกันอยู่ และตอนหลังมาใช้นามสกุลเดียวกัน

Ico48
ส.ทองสุข [IP: 124.122.172.99]
19 September 2012 23:53
#80612

และ สกุลที่ขึ้นต้นด้วย ทอง และ พรหม มาจากต้นสกุลเดียวกัน ดั้งเดิมคือ พรหมเมือง หรือ เมืองพราหมณ์

เมืองพราหมณ์ เกิดก่อนพุทธรุ่งเรืองหลังจากนั้นก็เป็นอิสลาม ส่วนมาจากใหน ผมคิดว่าหลายคนในนี้ทราบดีครับ

Ico48
ภคนันท์ เดียวธนกาญจน์ [IP: 223.205.213.181]
13 October 2012 11:18
#81087

ดีใจค่ะที่มีข้อมูลนี้เดิมใช้แซ่เดี่ยว มาตอนนี้คุณพ่อเปลี่ยนเป็นเดี่ยวธนกาญจน์

Ico48
มนูศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ [IP: 118.172.26.117]
10 November 2012 21:47
#81813

เคยให้ข้อมูลไว้ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2555 ตอนนั้นใช้อีเมล pod_cnx@hotmail.com ปัจจุบันเปลี่ยนอีเมลใหม่แล้วครับ

เป็น d_manusak@hotmail. ยินดีรอรับข่าวสารจากทุกท่านครับ

Ico48
arayant@hotmail.co.th [IP: 1.2.240.39]
28 November 2012 12:57
#82238

ผมคนหนองบัวลำภูเคยเป็นเด็กวัดที่วัดภูเขาทองปี2527-2528ผมประทับใจเกาะสมุยมากครับ อยากเจอเพื่อนที่เป็นเด็กวัดด้วยกันชื่อ หวิน ครับ

Ico48
ทัตพงศ์ เรืองจันทร์ [IP: 14.207.117.113]
03 May 2013 03:49
#87429

เกิดกรุงเทพ แต่เป็นคนใต้ทั้งบ้าน พ่อมาจากทาง พัทลุง แต่นามสกุลเรืองจันทร์ -.- ชักอยากรู้ที่มา ใครเรืองจันทร์แอดเฟสบุคมาได้นะครับ Tatpong Ruangchan

Ico48
สุริยะ [IP: 180.183.235.21]
05 May 2013 10:23
#87480

ผม ว่าที่ ร.ต.สุริยะ สุขเจริญ ครับผม น่าจะตระกูล สุขเจริญ กับเค้ามั้ง

Ico48
virin [IP: 27.55.166.73]
18 October 2013 21:19
#93725

วีนามสกุลเพ็ชรรัตน์ค่ะ....อยากรู้จักคนพัทลุงที่นามสกุลเดียวกันแฟนบอกว่ามีเยอะใครนามสกุลนี้ช่วยทักด้วยนะคะ

Ico48
Anchalee [IP: 158.108.175.66]
17 November 2013 11:18
#94422

ปู่ชื่อ สมนึก เมืองนิล ย่าชื่อ หมิก เพชรทอง ตาชื่อนิคม วิชัยดิษฐ ยายชื่อเตียบ เป็นคนท่าชนะ แต่มายุสมุยตั้งแต่เกิดเหมือนกัน

หนูอยู่ในตระกูล เมืองนิล+วิชัยดิษฐ

Ico48
ปู่ชื่อนายอยู่ บุญสุข(เสียชีวิตแล้ว) อยู่ที่บางน้ำเปรี้ยว ท่าสอ้าน จ.ฉะเชิงเทรา [IP: 115.87.36.163]
24 พฤษภาคม 2557 15:07
#98369

ปู่ชื่ออยู่-ย่าชื่อองุ่น บุญสุข(เสียชีวิตไปแล้ว)

มีญาติข้างแม่นามสกุลสุขเกษม ด้วยจ้า

Ico48
หิน [IP: 124.122.11.58]
27 May 2014 23:29
#98433

ผมไม่ได้เป็นคนใต้ พ่อเกิดปราจีนฯครับ ปู่ชื่อ สำรวล มีแสง เล่าว่าสมัยก่อน

มีขุน(ยศขณะนั้น)เป็นข้าราชการชื่อ เสรี อยู่อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา( ร.5 )

มีภรรยา ชื่อ แสง ขุนเสรีมีเมียและลูกหลายคน ต่อมาทางราชการ (สมัย ร.6)

ให้มีนามสกุล ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งอย่างไรดี จึงเอาชื่อตัวเอง+ภรรยา = เสรี+แสง

คนไทยดั้งเดิมมักตั้งนามสกุลไม่ยาว เลยเหลือ = รีแสง แต่ทางอำเภอบอกว่า

ไม่มีความหมายเลยเปลี่ยนเป็น " มีแสง"

ออกตัวไว้ไว้ก่อนเลยว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเหมือนกันเล่าไว้เป็นข้อมูลนะครับ

ดีใจครับที่ได้ข้อมูลว่าที่สมุยมีนามสกุลเดียวกันอยู่เยอะ

ไม่เคยไปใต้เลย ถ้ามีโอกาสอยากไปเหมือนกันครับ

ผมอยู่ ดอนเมือง กทม.ครับ หิน Drghacker@hotmail.com

ปล. นามสกุล "บุญสุข" นามสกุลเดิมแม่ผมด้วยนะ แต่แม่เป็นคนสิงห์บุรีอ้ะ

Ico48
ปาย พูลผล [IP: 171.96.242.216]
10 มิถุนายน 2557 23:01
#98595

ผมเป็นคน กทม. ตระกูลพูลผลครับ ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัลประวัติของพูลผลติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับ the_pye@hotmail.com fb:peter pye lune id: pye124

Ico48
ณัฐชาริกา พูลผลคะตระกูลพูลผลคะ [IP: 180.183.35.202]
25 July 2014 15:12
#99292

ชื่อ ณัฐชาริกา พูลผลค่ะ ตระกูลพูลผล แต่เกิดคะอยู๋นครศรีธรรมราชคะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.162
Message:  
Load Editor
   
Cancel or