นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 36367
comment: 123

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย 

(พระยาเจริญราชภักดี)         

หลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย เป็นทั้งนักบริหารและนักปกครองและนักพัฒนาที่ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาะสมุยมาก และได้ขนานนามท่านว่า "พ่อนาย" ท่านได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านดอนแตง (หน้าเมือง) มาตั้งที่บ้านหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบล อ่างทอง (อันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปัจจุบันนี้) ด้วยเห็นว่าที่บ้านหน้าทอนอยู่ใกล้กับที่ทำการของเมืองไชยา มีอ่าวจอดเรือที่ดี และท่านได้สละที่ดินส่วนตัว จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปี พ.ศ.2449 แต่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2468 หลวงพิพิธอักษร ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาเจริญราชภักดี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2440-พ.ศ.2471 รวมเวลานานถึง 31 ปี จึงได้ลาออกรับบำนาญและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 84 ปี ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2482 

 

ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

ตระกูลกระสินธุ์(1)  ,  ตระกูลกาสุวรรณ  , ตระกูลเกตุแก้ว  ,  ตระกูลเกื้อสกุล   , ตระกูลแก้วเพชร   , ตระกูลคงคา   , ตระกูลคงจันทร์   , ตระกูลคล้ายอุดม   , ตระกูลคุ้มพร้อม   , ตระกูลเครือเง้า   ,ตระกูลจันทร์แจ่ม   ,ตระกูลจันทร์ทอง   , ตระกูลจันทร์ผ่อง   , ตระกูลจันทร์สว่าง   ,ตระกูลจันทรัมพร    , ตระกูลจิตจง  , ตระกูลเจริญจันทร์  , ตระกูลเจริญผล  , ตระกูลเจริญสุข  , ตระกูลใจกว้าง  , ตระกูลใจซื่อ  , ตระกูลใจปลื้ม  , ตระกูลใจเปี่ยม  , ตระกูลใจเย็น  , ตระกูลใจรักษ์  , ตระกูลใจใส่  , ตระกูลชัยราษฎร์  ,ตระกูลชาญเชี่ยว  ,ตระกูลชีวิตนันท์  ,ตระกูลชื่นบาน  ,ตระกูลชูจันทร์  ,ตระกูลชูทอง  ,ตระกูลชูนวลศรี  ,ตระกูลไชยธวัช  ,ตระกูลทวยเจริญ  , ตระกูลทองจันทร์  , ตระกูลทองโชติ  , ตระกูลทองแท้  , ตระกูลทองนวล  , ตระกูลทองเผือก  , ตระกูลทองเฝือ  , ตระกูลทองพบ  , ตระกูลทองมั่น  , ตระกูลทองเรือง  , ตระกูลทองสุข  , ตระกูลทองหยอด  , ตระกูลทองเหลือ  , ตระกูลแทนโชติ  , ตระกูลเธียรโชติ  , ตระกูลนาคเพชรพูล  , ตระกูลนาคมณี  , ตระกูลบัวทอง  , ตระกูลบัวสุวรรณ  , ตระกูลบุญเกษม  , ตระกูลบุญจันทร์  , ตระกูลบุญชัย  , ตระกูลบุญทัน  , ตระกูลบุญภักดี  , ตระกูลบุญภา  ,ตระกูลบุญเลี้ยง  ,ตระกูลบุญสา  , ตระกูลบุญสิน  , ตระกูลบุญสุข  , ตระกูลแป้นเพชร  , ตระกูลผลผลา  , ตระกูลผิวนิล  ,ตระกูลพรหมเกาะ  ,ตระกูลพรหมเจริญ  , ตระกูลพรหมทอง  , ตระกูลพรหมรักษ์  , ตระกูลพลายสุวรรณ  , ตระกูลพุทธชาติ  , ตระกูลพูลผล  , ตระกูลพูลสวัสดิ์  , ตระกูลเพ็งจันทร์  , ตระกูลเพชรแก้ว  , ตระกูลเพชรทอง  , ตระกูลเพชรพรหม  , ตระกูลเพชรรัตน์  , ตระกูลเพชรสวัสดิ์  , ตระกูลเพชรหับ  , ตระกูลเฟื่องฟู  , ตระกูลมีชัย  , ตระกูลมีเดช  ,ตระกูลมีผล  , ตระกูลมีเพียร  , ตระกูลมีแสง  , ตระกูลเมืองนิล  , ตระกูลเมืองพรหม  , ตระกูลยวดยิ่ง  , ตระกูลยืนนาน  ,ตระกูลรักษ์เจริญ  , ตระกูลรัตนรักษ์  , ตระกูลเรืองจันทร์  , ตระกูลเรืองทอง  , ตระกูลเรืองศรี  , ตระกูลวัชรสินธุ  , ตระกูลวิชัยดิษฐ์  , ตระกูลศรีเกษ  , ตระกูลศรีขวัญ  , ตระกูลศรีชาย  , ตระกูลศรีทองกุล  , ตระกูลศรีแผ้ว  , ตระกูลศรีพรหม  ,ตระกูลศรีฟ้า  , ตระกูลศรีแสง  , ตระกูลศรีหมุดกุล  , ตระกูลศิริพันธ์  , ตระกูลสมคะเนย์  , ตระกูลสมคิด  , ตระกูลสมผล  ,ตระกูลสมวงศ์  , ตระกูลสมหวัง  , ตระกูลสอนสงค์  , ตระกูลสามสุวรรณ  , ตระกูลสุขเกษม  , ตระกูลสุขเจริญ  , ตระกูลสุวรรณรักษ์  ,ตระกูลแสงศรี  , ตระกูลหุ้ยน้ำ  , ตระกูลเหล่าอั้น  , ตระกูลอินทร์แก้ว  , ตระกูลอินทร์น้อย  , ตระกูลอินทร์พรหม  ,  ตระกูลอินทรักษ์ (125)   ฯลฯ

ตระกูลดั้งเดิมของคนจีนบนสมุย

ตระกูลแซ่ด่าน  เปลี่ยนเป็น ด่านวิริยะกุล, วังด่าน
ตระกูลแซ่เดี่ยว  เปลี่ยนเป็น เดี่ยววาณิชย์, วาณิชย์เจริญ
ตระกูลแช่ลิ้ม เปลี่ยนเป็น ลิ้มสุวรรณ
ตระกูลแซ่ภู่ เปลี่ยนเป็น ภู่ศิริวัฒน์, ภู่ไพบูลย์
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าอุทัย
ตระกูลแซ่อุ่ย
ตระกูลแซ่เจง
ตระกูลแซ่โค้ว
ตระกูลแซ่หงั่น
ฯลฯ

(สีชมพู = ตระกูลดิฉันเองค่ะ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ ขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูล ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า  (เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://www.oknation.net/blog/samuitoday )  ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่บนเวป เรื่อง นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย, ตระกูลดั่งเดิมของเกาะสมุย , ตะกูลด็งเดิมของคนจีนบนสมุยเป็นข้อมูลที่มีความรู้มาก  (^_^)   จนทำให้คนรุ่นหลังอย่างหนูได้ความรู้มากขึ้น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อ่าน >>>  เรื่องเล่าของก๋ง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): rg  sc  คณะวิทยาศาสตร์  สมุย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 สิงหาคม 2551 23:22 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2553 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Tarakorn.P.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
นายไกรยศ พรหมเจริญ [IP: 117.47.12.219]
03 September 2010 11:52
#59949
Ico48
view [IP: 119.31.126.77]
16 September 2010 16:13
#60267

วิวเองนามสกุล เพชรรัตน์ ใครนามสกุลนี้ยังไงแอดมาคุยได้นะค่ะ

เมลล์นะ :  view_9032@hotmail.com 

Ico48
จิตติมาศ ลิ้มสุวรรณ [IP: 119.46.91.140]
08 October 2010 10:15
#60736

ตระกูล ลิ้มสุวรรณ ที่อ.กาญจนดิษฐ์ ก็มีเยอะค่ะ

Ico48
อรอุมา บุญจันทร์ [IP: 119.31.126.69]
10 October 2010 08:40
#60791

น้อง นามสกุล บุญจันทร์ อยากรู้จักคนที่นามสกุลเดียวกันค่ะ น้องเกิดที่ จ พัทลุง แต่ตอนนี้อยู่ จ สตูลค่ะ นี้เมลน้องน่ะค่ะ zz_oonoozay@hotmail.com

Ico48
แรนดี้ [IP: 183.89.125.188]
12 October 2010 21:59
#60860
กระผม ลูกหลานตระกูลจันทร์ทอง แต่ปู่,ย่าและญาติพี่น้องส่วนใหญ่ อยู่ที่ อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร จึงอยากรู้จักพี่น้องตระกูลจันทร์ทองสายอื่นๆบ้าง
Ico48
ประทักษ์ [IP: 118.172.166.52]
16 ตุลาคม 2553 12:53
#60945
ปู่ พ่อ เป็นคนน่านแต่ไม่รู้ทวดเป็นคนที่ไหน แต่พ่อบอกว่าตอนเป็นเด็กปู่เคยพาหาญาติที่พะเยา นามสกุลพรหมรักษ์แต่ทางอำเภอปัวจังหวัดน่านทำผิดเป็น "พรมรักษ์ " อยากรู้ว่าที่ตระกูลผมเริ่มต้นที่ไหนในประเทศไทยเพราะเท่าที่รู้เราเป็นไทลือ(12ปันนา)
Ico48
ประทักษ์ [IP: 118.172.166.52]
16 October 2010 13:08
#60947
ถ้าใครรู้ประวัติตระกูล"พรหมรักษ์"หรือ" พรมรักษ์" ช่องบอกด้วยนะครับอยากรู้ครับ prathak.promrak@gmail.com
Ico48
pop [IP: 117.47.65.140]
17 October 2010 02:24
#60960

ผมตระกูลเรืองศรีครับ

 ส่วนทวดหญิงนามสกุลทองภพ ครับ

Ico48
หวีด [IP: 223.206.244.192]
24 October 2010 13:26
#61093

ตระกูลทองสุข มา ครับ 

มีกะเค้าด้วยหรือนี่

Ico48
อนันต์ บุญจันทร์ [IP: 118.172.159.34]
24 October 2010 22:16
#61096
เรานามสกุล บุญจันทร์  อยู่สุพัน  ชัยนาท
Ico48
dew [IP: 124.157.212.137]
29 ตุลาคม 2553 21:43
#61236

ใครตระกูล ใจกว้าง เมลหากันได้นะคะ

พี่น้องกันๆ

temple_heart@hotmail.com

Ico48
ดลนภัส แป้นเพชร [IP: 113.53.147.100]
30 ตุลาคม 2553 22:26
#61249
ผมอยู่อยุธยา มีพ่อเป็นคนนครสวรรค์ ปู่เป็นคนเพชรบูรณ์ แต่ทำไมมีนามสกุลเดียวกันอยู่สมุยก็ไม่รู้
Ico48
[IP: 222.123.81.85]
09 November 2010 12:43
#61460
นามสกุลพรหมเจริญค่ะอยู่หนองคาย
Ico48
ธนัญญา [IP: 223.206.159.36]
30 November 2010 11:48
#61925

ทวด(พ่อของยาย)เป็นคนเกาะสมุย นามสกุลสมคะเนย์ ยายชื่อยายพุ่ม เเม่ชื่อเพ็ญศรี ฉันอยู่หาดใหญ่ เเต่ยังคงไปเยี่ยมเยียนสมุยอยู่บ้างเมื่อมีเวลาพอ ครั้งสุดท้ายไปเมื่อปีที่เเล้ว ยังรักเเละผูกพันกับเกาะสมุยเสมอ

Ico48
นพศ์ณภัทจ์ เรืองจันทร์ [IP: 110.49.193.206]
03 December 2010 11:35
#62051
ปู่นายวิญ เรืองจันทร์  ย่านางเขียน เรืองศรี  ตานายนัน ทองเรือง  ยายนางเวียน ศรีฟ้า  สรุปสกุลเดิมจากสมุย 100 เปอร์เซ็น
Ico48
ธนพล จันทร์เเจ่ม [IP: 118.173.121.24]
05 December 2010 11:08
#62123
หวัดดีจ้าพี่น้องชาวเกาะสมุยทุกคนนะผมเป็นคนหนึ่งที่เป้นชาวเกาะสมุยนครับถิ่นฐานเป็นนเกาะสมแต่ยู่ที่ชุมพร
Ico48
Dapper [IP: 110.164.40.118]
11 December 2010 15:05
#62267

แม่เรานามสกุล รัตนรักษ์ อยู่ที่โคราช

ปู่ทวดชื่อ เต้า รัตนรักษ์

Ico48
นายสิทธิ์ศักดิ์เค้าอุทัย [IP: 115.87.148.252]
12 December 2010 21:13
#62280
ผมคือลูกหลานก๋อง จิ๋ว บ่อผุดครับผม ผมนามสกุลเค้าอุทัย 555+ หร่อยๆๆๆๆ เพแหละญาติพี่น้องผม
Ico48
นภดล ลิ้มสุรัตน์ [IP: 125.24.166.46]
19 December 2010 13:24
#62433

ก๋งของผม แซ่ลิ้ม อยู่ ต.ตลิ่งงาม

แด๋ของผม เดิมแซ่ลิ้ม แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น ลิ้มสุรัตน์

ครูดวงวิภา อดีตครูสอนที่ ร.ร.บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง นามสกุลเดิม ลิ้มสุรัตน์

นามสกุล ลิ้มสุวรรณ กับ นามสกุล ลิ้มสุรัตน์ น่าจะเปลี่ยนพร้อมๆกันครับ ประมาณปีพ.ศ. 2500-2501

เพราะแด๋ของผม กับแด๋อั๋น ลิ้มสุวรรณ เป็นเพื่อนเกลอกัน

ส่วนลุงเขยของผม อยู่ ต.แม่น้ำ เปลี่ยนจากแซ่ลิ้ม เป็น ลิ้มธีรวัฒน์ ครับ 

อยากให้ เพิ่มข้อมูล

Ico48
นภดล ลิ้มสุรัตน์ [IP: 125.24.166.46]
19 December 2010 13:43
#62434

เว็บชั่วคราวของ ตระกูล ลิ้มสุรัตน์

 http://www.myheritage.com/site-17635552/limsurat?lang=TH

 

Ico48
นาย กฤษฎา ใจปลื้ม [IP: 115.67.250.196]
26 January 2011 13:57
#63161

ผมเกิดที่ หัวถนน ปจุบันอยู่ที่ สมุทรปราการ ทั้งครอบครัว นานๆกลับไปเกาะสักครั้ง จำญาติๆไม่ค่อยจะได้ ใครที่พอจะทราบ ขอให้ติดต่อมาบ้าง

Ico48
เอก [IP: 118.172.147.171]
14 มีนาคม 2554 01:09
#64220
ขอบคุณคุณธารากร มาครับที่ได้นำข้อมูลดีๆมาให้ คนสมุยได้ทราบกัน.. ผมก็ ลิ้มสุรัตน์ เช่นเดียกับ ปู่นพดล ครับ
Ico48
นาย ชัยวัฒน์ จันทร์ทอง [IP: 10.1.5.21]
11 April 2011 14:13
#64829
ผมก็นามสกุล จันทร์ทอง เป็นคนตำบล.โรงเข้ อำเภอ.บ้านแพ้ว จังหวัด.สมุทรสาคร พึ่งรู้ว่าต้นตระกูลจันทร์ทอง อยู่ที่เกาะสมุย ครับ
Ico48
ตระกูลบุญจันทร์ [IP: 180.180.190.122]
19 April 2011 00:14
#64942

คุณตาเราก็นามสกุลบุญจันทร์  แต่เป็นคนสุโขทัย...

ที่อำเภอศรีสำโรง  สุโขทัย   นามสกุลบุญจันทร์ เยอะมาก

Ico48
เกรียงไกร ใจกว้าง [IP: 110.164.246.28]
23 เมษายน 2554 16:57
#65050

ผม (ตระกูล ใจกว้าง) เป็นลูกหลานของชาวเกาะสมุยเหรอครับเนี่ย เท่ห์จริง ว่าแต่ผมไม่เคยไปเกาะสมุยเลย...ถ้ามีโอกาสต้อนรับลูกหลานนี้ด้วยนะครับ....

Ico48
จาก ศร๊ทองกุล [IP: 223.204.101.201]
14 พฤษภาคม 2554 18:25
#65386

สามีของดิ ฉัน นามสกุลศรีทองกุลค่ะ

Ico48
ฐานะ ศรีแสง [IP: 124.121.254.174]
25 May 2011 20:14
#65654

ผมเป็นคนสมุยโดยกำเนิดครับบ้านอยู่หน้าเมือง ตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพๆ คนสมุยด้วยกันมีไรให้ช่วยบอกได้นะครับ(ยกเว้นเรื่องเงิน)หรือจะปรึกษาเรื่องที่ดินก็ได้ครับ พอดีทำงานอยู่กรมที่ดิน

Ico48
สันชัย อินทรักษ์ [IP: 203.144.220.241]
20 June 2011 08:50
#65981

ตระกูลอินทรักษ์ของเราก็มีด้วย

Ico48
ประสิทธิ์ จันทร์ทอง [IP: 182.93.207.78]
13 July 2011 12:25
#66723

ผมประสิทธิ์ จันทร์ทอง หลา ปูเพชร จันทร์ทอง บ้านปุ ผมอยู่สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ปูก็มีญาติเกาะสมุยแต่ผมไม่รู้จักครับไม่เคยมา แต่ตอนนี้ผมมาทำงานที่เกาะสมุย จำได้ก่อนปูจะเสียชีวิตปูเคยมาเกาะสมุยครับ

Ico48
ประสิทธิ์ จันทร์ทอง [IP: 182.93.207.78]
13 July 2011 12:28
#66724

ผมประสิทธิ์ จันทร์ทอง หลาน ปูเพชร จันทร์ทอง บ้านปุ ผมอยู่ทุ่งใส่ สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ปูก็มีญาติเกาะสมุยแต่ผมไม่รู้จักครับไม่เคยมา แต่ตอนนี้ผมมาทำงานที่เกาะสมุย จำได้ก่อนปูจะเสียชีวิตปูเคยมาเกาะสมุยครับ

LOVE_OOD2O@HOTMAIL.COM เมว์ของผมเชื้อสาย ตระกูลจันทร์ทอง แอดมาคุยกันนะครับ (เพิ่มเติม)

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.162
Message:  
Load Editor
   
Cancel or