นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 36747
comment: 123

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย 

(พระยาเจริญราชภักดี)         

หลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย เป็นทั้งนักบริหารและนักปกครองและนักพัฒนาที่ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาะสมุยมาก และได้ขนานนามท่านว่า "พ่อนาย" ท่านได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านดอนแตง (หน้าเมือง) มาตั้งที่บ้านหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบล อ่างทอง (อันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปัจจุบันนี้) ด้วยเห็นว่าที่บ้านหน้าทอนอยู่ใกล้กับที่ทำการของเมืองไชยา มีอ่าวจอดเรือที่ดี และท่านได้สละที่ดินส่วนตัว จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปี พ.ศ.2449 แต่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2468 หลวงพิพิธอักษร ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาเจริญราชภักดี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2440-พ.ศ.2471 รวมเวลานานถึง 31 ปี จึงได้ลาออกรับบำนาญและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 84 ปี ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2482 

 

ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

ตระกูลกระสินธุ์(1)  ,  ตระกูลกาสุวรรณ  , ตระกูลเกตุแก้ว  ,  ตระกูลเกื้อสกุล   , ตระกูลแก้วเพชร   , ตระกูลคงคา   , ตระกูลคงจันทร์   , ตระกูลคล้ายอุดม   , ตระกูลคุ้มพร้อม   , ตระกูลเครือเง้า   ,ตระกูลจันทร์แจ่ม   ,ตระกูลจันทร์ทอง   , ตระกูลจันทร์ผ่อง   , ตระกูลจันทร์สว่าง   ,ตระกูลจันทรัมพร    , ตระกูลจิตจง  , ตระกูลเจริญจันทร์  , ตระกูลเจริญผล  , ตระกูลเจริญสุข  , ตระกูลใจกว้าง  , ตระกูลใจซื่อ  , ตระกูลใจปลื้ม  , ตระกูลใจเปี่ยม  , ตระกูลใจเย็น  , ตระกูลใจรักษ์  , ตระกูลใจใส่  , ตระกูลชัยราษฎร์  ,ตระกูลชาญเชี่ยว  ,ตระกูลชีวิตนันท์  ,ตระกูลชื่นบาน  ,ตระกูลชูจันทร์  ,ตระกูลชูทอง  ,ตระกูลชูนวลศรี  ,ตระกูลไชยธวัช  ,ตระกูลทวยเจริญ  , ตระกูลทองจันทร์  , ตระกูลทองโชติ  , ตระกูลทองแท้  , ตระกูลทองนวล  , ตระกูลทองเผือก  , ตระกูลทองเฝือ  , ตระกูลทองพบ  , ตระกูลทองมั่น  , ตระกูลทองเรือง  , ตระกูลทองสุข  , ตระกูลทองหยอด  , ตระกูลทองเหลือ  , ตระกูลแทนโชติ  , ตระกูลเธียรโชติ  , ตระกูลนาคเพชรพูล  , ตระกูลนาคมณี  , ตระกูลบัวทอง  , ตระกูลบัวสุวรรณ  , ตระกูลบุญเกษม  , ตระกูลบุญจันทร์  , ตระกูลบุญชัย  , ตระกูลบุญทัน  , ตระกูลบุญภักดี  , ตระกูลบุญภา  ,ตระกูลบุญเลี้ยง  ,ตระกูลบุญสา  , ตระกูลบุญสิน  , ตระกูลบุญสุข  , ตระกูลแป้นเพชร  , ตระกูลผลผลา  , ตระกูลผิวนิล  ,ตระกูลพรหมเกาะ  ,ตระกูลพรหมเจริญ  , ตระกูลพรหมทอง  , ตระกูลพรหมรักษ์  , ตระกูลพลายสุวรรณ  , ตระกูลพุทธชาติ  , ตระกูลพูลผล  , ตระกูลพูลสวัสดิ์  , ตระกูลเพ็งจันทร์  , ตระกูลเพชรแก้ว  , ตระกูลเพชรทอง  , ตระกูลเพชรพรหม  , ตระกูลเพชรรัตน์  , ตระกูลเพชรสวัสดิ์  , ตระกูลเพชรหับ  , ตระกูลเฟื่องฟู  , ตระกูลมีชัย  , ตระกูลมีเดช  ,ตระกูลมีผล  , ตระกูลมีเพียร  , ตระกูลมีแสง  , ตระกูลเมืองนิล  , ตระกูลเมืองพรหม  , ตระกูลยวดยิ่ง  , ตระกูลยืนนาน  ,ตระกูลรักษ์เจริญ  , ตระกูลรัตนรักษ์  , ตระกูลเรืองจันทร์  , ตระกูลเรืองทอง  , ตระกูลเรืองศรี  , ตระกูลวัชรสินธุ  , ตระกูลวิชัยดิษฐ์  , ตระกูลศรีเกษ  , ตระกูลศรีขวัญ  , ตระกูลศรีชาย  , ตระกูลศรีทองกุล  , ตระกูลศรีแผ้ว  , ตระกูลศรีพรหม  ,ตระกูลศรีฟ้า  , ตระกูลศรีแสง  , ตระกูลศรีหมุดกุล  , ตระกูลศิริพันธ์  , ตระกูลสมคะเนย์  , ตระกูลสมคิด  , ตระกูลสมผล  ,ตระกูลสมวงศ์  , ตระกูลสมหวัง  , ตระกูลสอนสงค์  , ตระกูลสามสุวรรณ  , ตระกูลสุขเกษม  , ตระกูลสุขเจริญ  , ตระกูลสุวรรณรักษ์  ,ตระกูลแสงศรี  , ตระกูลหุ้ยน้ำ  , ตระกูลเหล่าอั้น  , ตระกูลอินทร์แก้ว  , ตระกูลอินทร์น้อย  , ตระกูลอินทร์พรหม  ,  ตระกูลอินทรักษ์ (125)   ฯลฯ

ตระกูลดั้งเดิมของคนจีนบนสมุย

ตระกูลแซ่ด่าน  เปลี่ยนเป็น ด่านวิริยะกุล, วังด่าน
ตระกูลแซ่เดี่ยว  เปลี่ยนเป็น เดี่ยววาณิชย์, วาณิชย์เจริญ
ตระกูลแช่ลิ้ม เปลี่ยนเป็น ลิ้มสุวรรณ
ตระกูลแซ่ภู่ เปลี่ยนเป็น ภู่ศิริวัฒน์, ภู่ไพบูลย์
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าอุทัย
ตระกูลแซ่อุ่ย
ตระกูลแซ่เจง
ตระกูลแซ่โค้ว
ตระกูลแซ่หงั่น
ฯลฯ

(สีชมพู = ตระกูลดิฉันเองค่ะ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ ขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูล ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า  (เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://www.oknation.net/blog/samuitoday )  ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่บนเวป เรื่อง นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย, ตระกูลดั่งเดิมของเกาะสมุย , ตะกูลด็งเดิมของคนจีนบนสมุยเป็นข้อมูลที่มีความรู้มาก  (^_^)   จนทำให้คนรุ่นหลังอย่างหนูได้ความรู้มากขึ้น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อ่าน >>>  เรื่องเล่าของก๋ง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): rg  sc  คณะวิทยาศาสตร์  สมุย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 สิงหาคม 2551 23:22 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2553 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Tarakorn.P.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
พงษ์พัฒน์ คงจันทร์ [IP: 113.53.6.194]
24 Febuary 2010 20:31
#54591
ผมชื่อ พงษ์พัฒน์  คงจันทร์  แต่เกิดที่ นครศรีธรรมราชคับ
Ico48
เรืองทอง [IP: 118.173.15.203]
14 March 2010 14:11
#55307

สวัสดีค่ะ พี่น้องทุก ๆ ท่าน ดิฉัน สุภาภรณ์ เรืองทอง

มาจากสายของคุณปู่วงศ์  เรืองทอง + คุณย่าดำ  เรืองทอง  ฉันเป็นลูกของพ่อภักดี เรืองทอง + แม่วรรณี เรืองทอง  และเป็นน้องสาวของ comment ที่ 15 ค่ะ พี่กวี ใจเปี่ยม  อิอิ พี่ชายสุดที่รัก *3* 

 

Ico48
อภิชาติ [IP: 117.47.210.132]
05 April 2010 21:28
#56013

ผมอภิชาติเป็นเหลนของทวดฉ่ำ

ทวดฉ่ำเป็นลูกคนที่ 3 ของทวดเมือง

ทวดเมืองเป็นลูกคนสุดท้องของ                           ทวดจันทร์ทอง ศรีฟ้า 

ผมขอขอบคุณเวป นี้มากที่ทำให้ผม

รู้ประวัติบรรพบุรุษของผม

ตอนนี้ผมมาทำงานที่ภูเก็ต

ญาติๆก็ติดต่อผม 081-0866918

Ico48
เด็กสมุย [IP: 115.67.213.219]
08 April 2010 23:03
#56083

น๊อต คนสมุย บ้านอยู่เกาะสมุยนะครับ ตระกูลเรืองศรี ย่าศรีแสง ^^ สมุยทั้งคู่เลย รักนามสกุลนี้มาก เรืองศรี

not-interista@hotmail.com แอดมาได้นะครับ

Ico48
จณิฐตา อินทรักษ์ [IP: 112.142.48.206]
15 April 2010 23:13
#56253

หนูตะกูล อินทรักษ์ คะพ่อหนู จงรัก อินทรักษ์  แม่ รัตนา  พรหมทอง  ปู่ สำเนาว์  อินทรักษ์  ย่า เจริญ  อินทรักษ์   ตา โสภณ  พรหมทอง   ยาย  ยินดี   พรหมทอง    พี่ วัทธิกร   อินทรักษ์      สรุปอินทรักษ์+ศรีหมุดกุล+ยืนนาน+แซ่ภู่+พรหมทอง+ช่วงโชติ+เธียรโชติ+มีแสง    ออกมาเป็นหนูนี่แหละคะ

Ico48
เชน [IP: 115.67.250.70]
16 April 2010 20:46
#56266
ผมตระกูล ศิริพันธ์ครับ แต่ระหกระเหินมาอยู่ที่อุบลจ้า
Ico48
อาทิตย์ [IP: 118.173.6.133]
18 April 2010 00:27
#56283
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ เพิ่มเติมครับน้องเขยผมก็นามสกุลศรีฟ้าครับ
Ico48
ชื่นจิตร บัวทอง [IP: 125.25.209.29]
19 April 2010 16:45
#56347

อยากรู้จักคนนามสกุลบัวทองบ้างค่ะ แถวแปดริ้วก็มีนามสกุลบัวทองเยอะเลยค่ะ

Ico48
เด็กละแม [IP: 122.154.36.125]
29 April 2010 10:55
#56611

 ดิฉันก็เป็นคนเกาะสมุยแต่เดิมนามสกุลแซ่ภู่ และได้เปลี่ยนมาเป็น ชนาพงษ์จารุและอีก3ปีข้างหน้าก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นบุญสินนามสกุลของแฟนอยู่เหมือนกันคะ ฮิ ฮิ

Ico48
นคร [IP: 110.164.245.8]
29 April 2010 22:17
#56626

ผมชื่อ นามสกุล เพชรรัตน์  อยากรู้จังว่าต้นตระกูลของตนเองมายังไง  ใครรู้ส่งข้อมูลให้ได้นะคับ  อยากรู้จิงๆ  อ่ะ  ขอบคุณคับ

 

Ico48
Chanidsa [IP: 69.31.101.62]
30 April 2010 21:00
#56641
สามสุวรรณ ครับ ป๋ม...
Ico48
เล้ง [IP: 118.173.129.221]
06 May 2010 18:04
#56759

ผมชื่ออาทิตย์  ภู่ศิริวัฒน์ <แซ่ภู่> ปู่เป็นคนจีน  เป็นคนด้งเดิมของเกาะสมุย พ่อผมชื่อชูศักดิ์ ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับญาที่เกาะสมุยเที่ไหร่แต่ร็ว่าอาผมบางคนเปลี่ยนไปใช่นามสกุลชนาพงศ์จารุ  พ่อผมเสียมาหลายปีแล้ว  แต่บอกว่าบ้านอาๆอยู่แถววัดใหม่  ชื่อ อาธูป  อาเทือง  อาขจร  อาแตง  ใครรู้จัก หรอคิดว่าน่าจะเป็นญาติกัน  โทรมาคุยได้น่ะ  0873877100

Ico48
ไอจ้า [IP: 123.242.176.227]
27 May 2010 10:06
#57356

นามสกุล รัตนรักษ์ ค่ะ

อยู่ที่โคราช ปู่ชื่อพรหม  รัตนรักษ์ ค่ะ

Ico48
อลงกรณ์ [IP: 118.172.191.109]
01 June 2010 00:48
#57498

อลงกรณ์ เรืองจันทร์ ครับ

ปู่ทวด นายพร้อม เรืองจันทร์ อยู่ละไมครับ

Ico48
pomae [IP: 192.168.100.112]
16 June 2010 14:50
#57942
มีเพื่อนนามสกุล บุญสิน จาก เกาะสมุย เค้าบอกว่าอยู่เกาะสมุยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตอนแรกนึกว่าเพื่อนโกหก (แอบคิดว่าพ่อแม่เพิ่งย้ายมาทำงาน) พอได้เห็นบทความนี้ก็เชื่อเพื่อนแล้วล่ะค่ะ
Ico48
อบเชย [IP: 110.164.247.163]
24 June 2010 20:14
#58190

ศิริรัตน์ ศรีทองกุล ค่ะ

ปู่ชื่อ นายนิคม ศรีทองกุล ไม่รู้จักญาติสักคนเลย

อยากทราบประวัติของตระกูลมากๆค่ะ

Ico48
ภ. พูลสวัสดิ์ [IP: 203.155.224.212]
24 June 2010 22:55
#58194

นามสกุล พูลสวัสดิ์ ค่ะ  เพิ่งจะมาทราบนี่แหละว่า

นามสกุลนี้ อยู่ที่เกาะสมุย  เพราะตัวเอง (ตระกูล) เป็น

คนสมุทรสงคราม 

อยากรู้ประวัตินามสกุล รวมถึง ต้นตระกูลของตัวเองจัง

Ico48
jom [IP: 119.42.78.197]
28 June 2010 02:54
#58255

ตระกูล สุขเจริญ คะ แวะมาทักทายกันได้นะคะ อยากทำความรู้จักไว้ ดิฉันเป็นคนอุดร คะ เพิ่งทราบว่า สุขเจริญ เป็นตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

Ico48
นภัสสร มีเดช [IP: 117.47.248.231]
28 June 2010 21:20
#58290

หนูอยากรู้เรื่องนามสกุลมีเดชให้มากกว่านี้ช่วยพิมพ์มาอธิบายด้วยน๊ะค๊ะ

Ico48
เสาวรัตน์ ผลผลา [IP: 110.164.203.144]
07 July 2010 16:33
#58574

ดีจังเลยที่คนเกาะสมุยโดยแท้จริงรักกันค่ะ

Ico48
สมลักษณ์ บุญจันทร์ [IP: 118.172.108.80]
14 July 2010 22:59
#58786

เราชื่อ สมลักษณ์ บุญจันทร์ อยู่ จ.ลำปาง อายุ27ปี

เมลหาเราได้ 

Ico48
สมลักษณ์ บุญจันทร์ [IP: 118.172.108.80]
14 July 2010 23:03
#58787
Ico48
ปราง [IP: 118.172.183.146]
16 July 2010 19:26
#58860

ตามหาคนชื่อ นัฐพงษ์ เพชรพรหม ชื่อเล่น นัท หรือแนน เคยเรียนอยู่โรงเรียนวิสุทธิศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งล่าสุดที่ใด้ข่าวเค้าไปอยู่ที่ลำปาง ถ้าใครรู้จักช่วยส่งเมล์มาบอกด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Ico48
ธาริกา ศิริพันธ์ [IP: 82.146.199.21]
21 July 2010 06:32
#58973

นามสกุลศิริพันธ์เหมือนกัน ย่าเดิมนามสกุลใจกว้าง อยู่แถวหัวถนน

อยากรู้จักญาติๆที่นามสกุลเดียวกัน

พันพรือก็ติดต่อมาที่ tarika1630@hotmail.com

 

Ico48
แสงสุริยะ สุขเจริญ (หนุ่ม) [IP: 124.120.37.85]
02 August 2010 14:16
#59253

ผมแสงสุริยะสุขเจริญตระกูลสุขเจริญรุ่นเหลนของ ปู่ดี  ย่าผล สุขเจริญ จ.กทม

Ico48
[IP: 58.147.53.96]
07 August 2010 00:48
#59392

ผม ธณัฏฐ์ ใจเปี่ยม

คนตระกูล ใจเปี่ยมครับ

เกาะสมุยแต้ๆ

Ico48
[IP: 222.123.79.186]
10 August 2010 19:52
#59466

นามสกุลเรืองศรีกับเรืองศิร เป็นพี่น้องกันค่ะ

Ico48
โอ้เอ้ [IP: 183.89.100.157]
26 August 2010 12:13
#59796

ใช้นามสกุลคุณตาค่ะชื่อนายชุบ บุญจันทร์

Ico48
nan [IP: 58.8.176.39]
31 August 2010 14:46
#59887

ดีใจที่ได้อ่านประวัตินี้ค่ะ

ขอบคุณคนที่รวบรวมเรื่องราวนะคะ

คุณพ่อก็แซ่เตี่ยว = วาณิชย์เจิญ

แต่ยังไม่เคยไปสมุยเลยคะ ^^

 

Ico48
นายไกรยศ พรหมเจริญ [IP: 117.47.12.219]
03 September 2010 11:50
#59948

เรา นามสกุล พรหมเจริญ อะ

อยุ่ระยอง ตั้นตะกูลส่วนใหญ่อยุ่ทางบางประกงอะทางคลองผีขุด รุ้เเต่นี้อะ เเต่ไม่เคยไปซะที 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.207.100
Message:  
Load Editor
   
Cancel or