นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 36366
comment: 123

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย 

(พระยาเจริญราชภักดี)         

หลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย เป็นทั้งนักบริหารและนักปกครองและนักพัฒนาที่ดี จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาะสมุยมาก และได้ขนานนามท่านว่า "พ่อนาย" ท่านได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านดอนแตง (หน้าเมือง) มาตั้งที่บ้านหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบล อ่างทอง (อันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอปัจจุบันนี้) ด้วยเห็นว่าที่บ้านหน้าทอนอยู่ใกล้กับที่ทำการของเมืองไชยา มีอ่าวจอดเรือที่ดี และท่านได้สละที่ดินส่วนตัว จำนวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอในปี พ.ศ.2449 แต่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2468 หลวงพิพิธอักษร ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาเจริญราชภักดี ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตั้งแต่ พ.ศ.2440-พ.ศ.2471 รวมเวลานานถึง 31 ปี จึงได้ลาออกรับบำนาญและถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 84 ปี ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2482 

 

ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

ตระกูลกระสินธุ์(1)  ,  ตระกูลกาสุวรรณ  , ตระกูลเกตุแก้ว  ,  ตระกูลเกื้อสกุล   , ตระกูลแก้วเพชร   , ตระกูลคงคา   , ตระกูลคงจันทร์   , ตระกูลคล้ายอุดม   , ตระกูลคุ้มพร้อม   , ตระกูลเครือเง้า   ,ตระกูลจันทร์แจ่ม   ,ตระกูลจันทร์ทอง   , ตระกูลจันทร์ผ่อง   , ตระกูลจันทร์สว่าง   ,ตระกูลจันทรัมพร    , ตระกูลจิตจง  , ตระกูลเจริญจันทร์  , ตระกูลเจริญผล  , ตระกูลเจริญสุข  , ตระกูลใจกว้าง  , ตระกูลใจซื่อ  , ตระกูลใจปลื้ม  , ตระกูลใจเปี่ยม  , ตระกูลใจเย็น  , ตระกูลใจรักษ์  , ตระกูลใจใส่  , ตระกูลชัยราษฎร์  ,ตระกูลชาญเชี่ยว  ,ตระกูลชีวิตนันท์  ,ตระกูลชื่นบาน  ,ตระกูลชูจันทร์  ,ตระกูลชูทอง  ,ตระกูลชูนวลศรี  ,ตระกูลไชยธวัช  ,ตระกูลทวยเจริญ  , ตระกูลทองจันทร์  , ตระกูลทองโชติ  , ตระกูลทองแท้  , ตระกูลทองนวล  , ตระกูลทองเผือก  , ตระกูลทองเฝือ  , ตระกูลทองพบ  , ตระกูลทองมั่น  , ตระกูลทองเรือง  , ตระกูลทองสุข  , ตระกูลทองหยอด  , ตระกูลทองเหลือ  , ตระกูลแทนโชติ  , ตระกูลเธียรโชติ  , ตระกูลนาคเพชรพูล  , ตระกูลนาคมณี  , ตระกูลบัวทอง  , ตระกูลบัวสุวรรณ  , ตระกูลบุญเกษม  , ตระกูลบุญจันทร์  , ตระกูลบุญชัย  , ตระกูลบุญทัน  , ตระกูลบุญภักดี  , ตระกูลบุญภา  ,ตระกูลบุญเลี้ยง  ,ตระกูลบุญสา  , ตระกูลบุญสิน  , ตระกูลบุญสุข  , ตระกูลแป้นเพชร  , ตระกูลผลผลา  , ตระกูลผิวนิล  ,ตระกูลพรหมเกาะ  ,ตระกูลพรหมเจริญ  , ตระกูลพรหมทอง  , ตระกูลพรหมรักษ์  , ตระกูลพลายสุวรรณ  , ตระกูลพุทธชาติ  , ตระกูลพูลผล  , ตระกูลพูลสวัสดิ์  , ตระกูลเพ็งจันทร์  , ตระกูลเพชรแก้ว  , ตระกูลเพชรทอง  , ตระกูลเพชรพรหม  , ตระกูลเพชรรัตน์  , ตระกูลเพชรสวัสดิ์  , ตระกูลเพชรหับ  , ตระกูลเฟื่องฟู  , ตระกูลมีชัย  , ตระกูลมีเดช  ,ตระกูลมีผล  , ตระกูลมีเพียร  , ตระกูลมีแสง  , ตระกูลเมืองนิล  , ตระกูลเมืองพรหม  , ตระกูลยวดยิ่ง  , ตระกูลยืนนาน  ,ตระกูลรักษ์เจริญ  , ตระกูลรัตนรักษ์  , ตระกูลเรืองจันทร์  , ตระกูลเรืองทอง  , ตระกูลเรืองศรี  , ตระกูลวัชรสินธุ  , ตระกูลวิชัยดิษฐ์  , ตระกูลศรีเกษ  , ตระกูลศรีขวัญ  , ตระกูลศรีชาย  , ตระกูลศรีทองกุล  , ตระกูลศรีแผ้ว  , ตระกูลศรีพรหม  ,ตระกูลศรีฟ้า  , ตระกูลศรีแสง  , ตระกูลศรีหมุดกุล  , ตระกูลศิริพันธ์  , ตระกูลสมคะเนย์  , ตระกูลสมคิด  , ตระกูลสมผล  ,ตระกูลสมวงศ์  , ตระกูลสมหวัง  , ตระกูลสอนสงค์  , ตระกูลสามสุวรรณ  , ตระกูลสุขเกษม  , ตระกูลสุขเจริญ  , ตระกูลสุวรรณรักษ์  ,ตระกูลแสงศรี  , ตระกูลหุ้ยน้ำ  , ตระกูลเหล่าอั้น  , ตระกูลอินทร์แก้ว  , ตระกูลอินทร์น้อย  , ตระกูลอินทร์พรหม  ,  ตระกูลอินทรักษ์ (125)   ฯลฯ

ตระกูลดั้งเดิมของคนจีนบนสมุย

ตระกูลแซ่ด่าน  เปลี่ยนเป็น ด่านวิริยะกุล, วังด่าน
ตระกูลแซ่เดี่ยว  เปลี่ยนเป็น เดี่ยววาณิชย์, วาณิชย์เจริญ
ตระกูลแช่ลิ้ม เปลี่ยนเป็น ลิ้มสุวรรณ
ตระกูลแซ่ภู่ เปลี่ยนเป็น ภู่ศิริวัฒน์, ภู่ไพบูลย์
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าอุทัย
ตระกูลแซ่อุ่ย
ตระกูลแซ่เจง
ตระกูลแซ่โค้ว
ตระกูลแซ่หงั่น
ฯลฯ

(สีชมพู = ตระกูลดิฉันเองค่ะ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@ ขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูล ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า  (เข้าถึงข้อมูลได้ที่ : http://www.oknation.net/blog/samuitoday )  ที่นำข้อมูลมาเผยแพร่บนเวป เรื่อง นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย, ตระกูลดั่งเดิมของเกาะสมุย , ตะกูลด็งเดิมของคนจีนบนสมุยเป็นข้อมูลที่มีความรู้มาก  (^_^)   จนทำให้คนรุ่นหลังอย่างหนูได้ความรู้มากขึ้น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อ่าน >>>  เรื่องเล่าของก๋ง

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): rg  sc  คณะวิทยาศาสตร์  สมุย
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 สิงหาคม 2551 23:22 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2553 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Tarakorn.P.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
รานนท์ [IP: 125.24.204.123]
04 สิงหาคม 2551 16:53
#33494

แล้ว ตระกูล ขาวนวน กับ ศิริยง นะครับ

เป็นตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย หรือเปล่าครับ
Ico48
ช้อนส้อม [IP: 125.25.93.253]
27 กันยายน 2551 14:39
#36219

สวัสดีค่ะหนูเป็นคนของตระกูลพูลผลค่ะ ย่าเป็นคนเกาะสมุยนามสกุลใจเปี่ยม ส่วนปู่นามสกุลพูลผลค่ะ แต่ตอนนี้คุณพ่อมาใช้ชีวิตที่ชุมพร ส่วนตัวหนูอยู่ที่กรุงเทพฯ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม พ่อหนูมีประวัติของตระกูลใจเปี่ยมและตระกูลพูลผลมากพอสมควรค่ะ ดีใจนะค่ะ ที่จะได้รู้จัดญาติอีก

Ico48
popo [IP: 58.8.232.144]
07 ตุลาคม 2551 19:53
#36576

สวัสดีค่ะตระกูลใจเปี่ยมค่ะ คุณปู่เป็นคนเกาะสมุยแต่นู๋โตที่พังงา ตอนนี้เรียนกทม. ค่ะ

Ico48
จรัญญาสุขเจริญ [IP: 125.25.114.94]
06 ธันวาคม 2551 23:13
#38931
มีตระกูลสุขเจริญด้วย แต่หนูไม่ใช่คนใต้อ่ะ
Ico48
เจี๊ยบ [IP: 58.9.140.217]
26 มกราคม 2552 12:01
#40442

คุณยาย ผม ก็ นามสกุล ศิริพันธ์ ครับ

Ico48
jejee [IP: 202.149.24.161]
15 มีนาคม 2552 02:15
#42339
สวัสดีค่ะฉันเป็นคนเก่าะสมุยตระกูลศรีฟ้ามีความภูมิใจและดีใจมากที่ได้เกิดมาในตระกูลนี้ถึงวันนี้พ่อของดิฉันไม่อยู่แล้วแต่ความภูมิใจยังอยู่ในใจเสมอดิฉันแต่งงานแล้วแต่ไม่เปลี่ยนนามสกุลขอให้คนรุ่นหลังจงภูมิใจในนามสกุลอันเก่าแก่คะ
Ico48
อาทิตย์ [IP: 61.47.17.14]
26 มีนาคม 2552 15:20
#42823
พ่อผมคงเพชร แม่ผมเจริญสุข ย่าผมเจริญผล เลยไม่แน่ใจว่าคงเพชรเป็นตระกูลเก่าของสมุยหรือไม่
Ico48
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า [IP: 124.121.130.131]
13 เมษายน 2552 11:50
#43357

ขออนุญาตตอบคำถามคุณอาทิตย์ว่า ตระกูลคงเพชร เจริญสุข เจริญผล เป็นตระกูลดั้งเดิมบนเกาะสมุยด้วยเช่นกัน ครับ

พร้อมกันนี้ขอแนะนำตระกูลศรีฟ้า ชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.srifa.com

จาก
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
โทร. 08-19708171

Ico48
s . p . [IP: 203.151.10.61]
26 เมษายน 2552 16:36
#43703
เราก็นามสกุลพูลผล เป็นคนกรุงเทพแท้ๆ พ่อแม่ลุงป้าน้าอา ปู่ย่า
Ico48
สุรางค์ เมฆเกรียงไกร [ แซ่ฮุ่น ]เดิม [IP: 114.128.238.61]
04 พฤษภาคม 2552 13:37
#43889

ฉันคนหนึ่งเป็นลูกหลานจีนไหหล่ำ นครศรีธรรมราช ท่าวัง ได้อ่านแล้วทำให้นึกถึง เด มา มากท่านได้จากไปหลายปีแล้ว อยากให้ใครสักคนใครก็ได้ทำหนังสือเป็นภาษาจีนไหหล่ำของเรา ออกมาให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้อ่านได้รู้มองหาตามร้านหนังสือมานานแล้ว ไม่เคยมีตามห้างใหญ่ๆก็ไม่มี  มีแต่จีนกลางเยอะที่สุด จีนฮอกเกี้ยน ล่าสุดตอนนี้มีจีนแต่จิ๋วออกมาแล้ว ที่อยากให้มีก็เพราะว่าต่อไปรุ่นหลังๆจะได้ติดต่อสือสารกับญาติพี่น้องที่ย้งอยู่ที่แกะไหหล่ำได้ จะได้ไม่ขาดการติดต่อกัน บ้านเนะของฉันอยู่ที่ฮ่ายค่าว  ดัวจี้โพ่ ตัวฉ้นเองพูดได้บ้างเล็กน้อง เวลาไปที่โน้นก็พอคุยกันรู้เรื้องบ้างก็สนุกดีคไงขอให้ทำหนังออกมาขายด้วยนะคะ    เด ชื่อ ฮุ่นพ่งฮวด  หรือที่ใครๆเรียกโกวัฒๆ

                                   โบ๊เอง

Ico48
จิรัชพงศ์ ศรีแสง [IP: 58.8.156.97]
18 พฤษภาคม 2552 13:38
#44247
ผมเปงคนกรุงเทพแท้ พ่อเป็นคนลำปาง นามสกุล      ศรีแสง ที่จ.ลำปางมีคนสกุลนี้เยอะมาก 
Ico48
ขิรัชพงศ์ ศรีแสง [IP: 58.8.156.97]
18 พฤษภาคม 2552 13:41
#44248

แม่ผมก็นามสกุล เจริญสุขเช่นกัน

 

 

Ico48
สอ้าน นาคเพชรพูล [IP: 124.121.239.84]
25 พฤษภาคม 2552 13:30
#44442
นาสกุลนาคเพชรพูล ผม 73 ถ้าปู่ย่าผมยังอยู่ ก็คงจะ 100 ปีขึ้นไป
Ico48
นิติ บุญจันทร์ [IP: 117.47.169.4]
30 พฤษภาคม 2552 13:08
#44587

ผม นามสกุล  บุญจันทร์ ฝากท่านผู้มีความสามารถช่วย ค้นให้หน่อยนะครับ ว่าต้นตระกูล บุญจันทร์  มีความเป็นมาอย่างไร จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Ico48
กวี [IP: 58.9.203.235]
31 พฤษภาคม 2552 20:50
#44650
ผม กวี ใจเปี่ยม สวัสดีครับญาติพี่น้องทุกคนครับ  ผมมาจากสายปู่ปลด + ย่านิ่ม  ใจเปี่ยม  ลูกของนายโกสิทธิ์ ใจเปี่ยม  ปู่และย่าเสียชีวิตแล้ว ส่วนบิดาหายสาปสูญไปนานมาก เหลือแต่ญาติๆที่บางน้ำจืด อ.ดอนสัก  สุราษฯ 
Ico48
กิตติศักดิ์ [IP: 202.142.194.167]
11 มิถุนายน 2552 17:19
#45232

ตระกูล ใจกว้างครับ

Ico48
tanawat [IP: 61.19.67.14]
24 มิถุนายน 2552 21:19
#45731
ผมอยู่ใตระกูล จันทร์สว่าง สายพัทลุง
Ico48
นามสกุลบุญจันทร์ [IP: 125.26.187.58]
25 มิถุนายน 2552 17:25
#45764

ตอบคุณนิติ  บุญจันทร์  คห.14

ดิฉันนามสกุลบุญจันทร์  ญาติใกล้ตัวจะอยู่ที่อำเภอเดชอุดม  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี  และที่ อ.เดชอุดม  มีถนนชื่อบุญจันทร์  ได้ทราบว่าปู่เป็นนายอำเภออาจจะคนแรกที่อำเภอนี้ด้วย  แต่ไม่ได้เช็คจริงจังนะ  ได้ยินแต่คุณพ่อเล่าให้ฟัง  และนามสกุลบุญจันทร์  กระจัดกระจายอยู่หลายภาคเราน่าจะหาทางประสานและเล่าความเป็นมาของนามสกุลเราให้กันฟังนะ

Ico48
กมลวิทย์ เดี่ยววาณิชย์ [IP: 112.143.71.59]
08 กรกฎาคม 2552 21:06
#46120
ผมชื่อ ว่าที่ ร.ต.กมลวิทย์ เดี่ยววาณิชย์ ไม่ทราบว่าไครใช้นามสกุลเดี่ยววาณิชยื เหมือนผมบ้าง
Ico48
รุ่งนภา พรหมเจริญ [IP: 125.25.46.28]
02 สิงหาคม 2552 15:45
#46897

คุณพ่อนามสกุล พรหมเจริญ แต่เป็นคนจังหวัดลำพูน จะเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือเปล่านะค่ะ

Ico48
นิติ บุญจันทร์ [IP: 113.53.160.99]
05 สิงหาคม 2552 12:19
#47031

ถึง ท่านที่ตอบผม ยินดีครับ ปู่ผมชื่อ นายชาลี บุญจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านพลีพพลาชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้ยเอ็ด ท่านเสียมาหลายปีแล้ว 15 ปีที่แล้ว อายุประมาณ 90 กว่าๆ เล่ามาเผื่อท่านจะรู้จัก และที่น่าแปลกที่สุดคือ มีคนชื่อเหมือนผม นามสกุล บุญจันทร์เป็นนายตำรวจ ยศ พ.ต.ท.อยู่สุราษณ์ ส่วนผมรับราชการเช่นกัน ยศ จ่า อยู่โคราช ครับ

Ico48
จารุณี บุญจันทร์ [IP: 125.27.141.83]
04 กันยายน 2552 12:23
#47998

หนูชื่อจารุณี บุญจันทร์ อยู่ที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Ico48
นายวชิระ ใจเปี่ยม [IP: 112.142.53.248]
26 ตุลาคม 2552 09:26
#49816
วัสดีคับผมวชิระ  ใจเปี่ยม ทวดนายส้อง  นางหวาน  ใจเปี่ยม  ลูกชายจำนงค์  ใจเปี่ยม  สว่าง  ใจเปี่ยม  บัวตุก  ใจเปี่ยม  พ่อชำนาญ  ใจเปี่ยม  อาสรรชัย  ใจเปี่ยม  อุบลรัตน์  ใจเปี่ยม  อรพรรณ  ใจเปี่ยม         พี่กรวิทย์  ใจเปี่ยม  น้องหฤทัย  ใจเปี่ยมอยู่ดอนสัก
Ico48
ใจเปี่ยม [IP: 112.142.53.248]
26 ตุลาคม 2552 09:38
#49817
ผมสรรชัย   ใจเปี่ยม บ้านอยู่ขนอมติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตระกูลใจเปี่ยมที่  0814772247  0894734569
Ico48
น.ส. ประนอม บุญจันทร์ [IP: 125.26.20.39]
22 พฤศจิกายน 2552 13:14
#51139
ดิฉันใช้นามสกุลพ่อ ตระกูลพ่อเป็นคนจีน
Ico48
แป้นเพชร [IP: 125.27.36.186]
17 ธันวาคม 2552 19:26
#52134

อยากรู้จักคนในตระกูลแป้นเพชร ใครมีนามสกุลนี้แวะมาทักทายกันบ้าง

Ico48
ก้องเกียรติ บุญชัย [IP: 58.8.109.212]
20 มกราคม 2553 12:27
#53159
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  (ตระกูลบุญชัย)
Ico48
ธนพล [IP: 112.142.54.95]
24 มกราคม 2553 12:24
#53309

แม่ผมชื่อปณิกา   ใจเปี่ยม

ตาผมชื่อประจญ   ใจเปี่ยม

ยายผมชื่อรัชนี      ใจเปี่ยม 

Ico48
Satjayot Promrak [IP: 203.158.176.200]
06 กุมภาพันธ์ 2553 13:07
#53871
พอมีประวัติ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับตระกูล พรหมรักษ์ ป่าวคับอยากรู้จริงๆคับ.....................
Ico48
ตะกูล อินทรักษ์ [IP: 118.172.174.64]
06 กุมภาพันธ์ 2553 20:31
#53876
ครอบครัว อินทรักษ์

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.223.162
Message:  
Load Editor
   
Cancel or