นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

BB
Ico64
จุฑามาศ บี ไพยรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1300
ความเห็น: 0

มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะ ก็อย่าเพิ่งเสียดายไปนะคะ เพราะดิฉันได้เตรียมไฟล์เอกสารมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแล้วคะ
            

                ในวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 50  ดิฉันและคณะกรรมการ KM ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมแล้วประมาณ 10 ท่าน  ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมสัมมนางานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ที่ กทม. คะโดยในวันที่ 29  พ.ย. 50  ได้มีการจัดสัมมนาที่ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  หลักสี่  กทม. (สำหรับมือใหม่หัดใช้ KM)  ซึ่งในวันนี้ ดิฉันและคณะกรรมการ KM 1 ท่าน คือ คุณเจนวดี  หิรัญรัตน์  ได้รับสิทธิพิเศษ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  และสำหรับวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 50  ได้จัดสัมมนาที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  ซึ่งคณะกรรมการ KM ทั้ง 10 ท่าน รวมทั้งดิฉันด้วย ก็ได้แยกย้ายกันไปเข้าห้องต่างๆ ตามที่ได้ประชุมกันไว้ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากห้องนั้นๆ แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน             ก่อนอื่นดิฉันก็ขอเล่ากิจกรรมในวันที่ 29  พ.ย. 50  เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบก่อนแล้วกันนะคะ 


             ในช่วงครึ่งวันเช้า ของวันที่ 29  พ.ย.  50  ท่านวิทยากร (ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  ได้บรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้าน KM  ซึ่งทำให้ดิฉันเข้าใจ KM  ได้มากขึ้นคะ  จากที่เมื่อก่อนเคยได้ยินคนอื่นเค้าพูดเกี่ยวกับ Explicit , Tacit  และ โมเดลปลาทู  ซึ่งเมื่อตัวเองได้ยินตอนแรกๆก็ยังงงๆ  ไม่รู้ว่ามันคืออะไร  แต่เมื่อได้มาเข้าสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจได้ลึกขึ้นคะ นอกจากนี้  ดิฉันยังรู้สึกประทับใจท่านวิทยากรด้วยคะ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และท่านยังเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ดี  ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ เมื่อได้ฟังท่านบรรยายให้ความรู้คะ             

               สำหรับช่วงครึ่งวันบ่ายของวันดังกล่าว  ท่านวิทยากรได้ชี้แจงกิจกรรม  และให้แบ่งกลุ่มย่อยในการสนทนา โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการสนทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2  KV ดังนี้ 
             1. การบริหาร หรือ บริการที่ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ  (KV1)
             2. ภาวะผู้นำที่ใช้แล้วทำให้ "งานได้ผล  คนเป็นสุข" (KV2)      
            โดยดิฉันได้กลุ่มที่ 14   จากทั้งหมดประมาณ 20 กว่ากลุ่มคะ โดยในช่วงแรก สมาชิกในกลุ่มของดิฉัน บางคนก็เสนอว่าจะเอาหัวข้อ KV1 และบางคนก็เสนอว่าจะเอาหัวข้อ KV2  ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย  ได้ยุติการถกเถียงดังกล่าว โดยใช้วิธีแบบประชาธิปไตย คือ ใช้เสียงข้างมาก  ซึ่งผลสรุปก็คือได้หัวข้อ KV1  (การบริหาร หรือ บริการที่ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ)  หลังจากนั้น คุณอำนวย จึงดำเนินกระบวนการ โดยการที่ให้แต่ละคนเล่าเกี่ยวกับการบริหารหรือบริการของแต่ละคนที่ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ  โดยใช้วิธีถ้าใครพร้อมที่จะพูดก่อนก็ให้เริ่มพูดขึ้นก่อน   ซึ่งในช่วงแรกของการทำกิจกรรม นั้น  ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะพูดเรื่องของตัวเอง  แต่พอมีคนนึงนำพูดขึ้นมา  คนอื่นก็ทยอยพูดกันไป  และเมื่อทุกคนได้เล่าเรื่องของตนเองแล้ว  คุณอำนวย ก็ได้ให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าเรื่องที่สมาชิกในกลุ่มคนอื่นได้เล่านั้น  ให้ข้อคิดหรือทราบอะไรจากการที่ได้ฟังเรื่องเล่าดังกล่าวบ้าง  ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนก็ได้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นต่างๆ  และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตฯ ก็ได้ทำการสรุปความคิดเห็นต่างๆเหล่านั้น ลงในกระดาษบน FlipShart ที่ได้เตรียมไว้  สำหรับกิจกรรมท้ายสุดของกลุ่ม คือ  สมาชิกในกลุ่มได้ทำการเลือกเรื่องเล่าที่คิดว่าดีที่สุด 1 เรื่อง  เพื่อจะได้นำเป็นเล่าบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นได้รับฟัง  
เข้าสู่ช่วงที่ท่านวิทยากร ได้ทำการหยิบฉลากกลุ่มเพื่อเลือกกลุ่มที่จะส่งตัวแทนมาเล่าเรื่องให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นได้รับฟัง   ในตอนแรกท่านวิทยากรก็ได้หยิบฉลากเลือกกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 8 กลุ่ม  โดยตัวแทนจากกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม ที่ได้มาเล่าเรื่องภายในกลุ่มนั้น  เห็นได้ชัดว่าแต่ละคนมีความสามารถมาก เพราะสามารถเล่าเรื่องต่างๆได้อย่างสนุกสนาน มีสีสัน  น่าติดตาม   ทำให้บรรยากาศในห้องสัมมนาเกิดสนุกสนาน เป็นกันเองมากขึ้น  เห็นแล้วก็ทึ่งในความสามารถของแต่ละคนคะ   หลังจากที่ตัวแทนจากกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม  ได้เล่าเรื่องของกลุ่มตัวเองแล้ว ท่านวิทยากรก็ได้หยิบฉลากเพื่อเลือกผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย จากกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม  โดยคุณอำนวย ของแต่ละกลุ่มก็ได้มาเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศภายในกลุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้าง  สมาชิกภายในกลุ่มให้ความร่วมมือดีหรือไม่  ซึ่งคุณอำนวยทั้ง 4 กลุ่ม ก็ได้เล่าบรรยากาศภายในกลุ่มได้น่าสนุก และน่าติดตามซึ่งเมื่อได้รับฟังเรื่องเล่าดีๆจากตัวแทนกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม และจาก คุณอำนวย แล้ว ทำให้ดิฉันได้รับข้อคิดดีๆในการทำงานเพิ่มมากขึ้นคะ  เป็น miniworkshop ที่ได้ความรู้ และความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปพร้อมๆกันคะ          สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะ   ก็อย่าเพิ่งเสียดายไปนะคะ  เพราะดิฉันได้เตรียมไฟล์เอกสารมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแล้วคะ  สามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ข้างล่างนี้นะคะ   ติดตามกิจกรรมการสัมมนาของวันต่อไป ได้จากบันทึกฉบับต่อไปคะ...สวัสดีคะhttp://share.psu.ac.th/file/jutamas.p/1KMMiniworkshopPart1.http://share.psu.ac.th/file/jutamas.p/1KMMiniworkshopPart2.
 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 ธันวาคม 2550 16:21 แก้ไข: 07 มกราคม 2551 13:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.55.177.115
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ