นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อรวรรณ นนทพันธ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1943
ความเห็น: 0

เงินประจำตำแหน่ง

ชำนาญการระดับ 8 ทำไมไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเหมือนกัน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5 ประเภท คือ

1. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ

2. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ชำนาญการ (ช.) 

    หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)

3. เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร (บ.)

4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

5. เงินประจำตำแหน่งสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน

           ตามระเบียบฯการจ่ายตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน กำหนด

ว่า ผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภท วิชาการ และประเภท

บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป มีสิทธิได้รับ

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนอีกทางหนึ่ง (ซึ่งเท่ากับเงิน

ประจำตำแหน่งที่ได้รับ)

            ดังนั้นข้าราชการที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น แต่ดำรงตำแหน่งชำนาญการระดับ 8 จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท เท่านั้น  ค่ะ

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 14 August 2008 14:49 Modified: 14 August 2008 14:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.234.0.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ