นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
Ico64
นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สนเทศการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 3158
ความเห็น: 0

การสอนกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อการเรียนการสอน

       ในยุคที่นี้มีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และยิ่งง่ายดายขึ้นทุกวัน

       ผู้สอนนอกจากจะมีการสอน บรรยาย ในห้องเรียนแล้วนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เพิ่มเติม หรือให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน เช่น เรียนเก่ง อ่อน ปานกลาง ได้เรียนรู้เพิ่มซ้ำได้ตลอดเวลา แล้วพบกับโปรแกรมที่ช่วยในการสนับสนุนการผลิตสื่อต่อๆ ไป

created: 30 May 2009 13:52 Modified: 30 May 2009 14:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.76.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ