นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1420
ความเห็น: 0

การฝึกอบรมโครงการ Q อาสา

การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา ในเรื่องเกี่ยวกับ อาหารปลอดภัยและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ของฝากบันทึกจาดท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามรายละเอียดข้างล่างเลยค่ะ
------------------------------------------ 

 "การฝึกอบรมโครงการ Q อาสา "


           ปัจจุบันกระแสความรักในสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคคำนึงถึงการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของอาหารกันมากขึ้น ดังนั้นสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น


          มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศจึงจำเป็นต้องมีการยกระดับ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก


           คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “Q” อาสาขึ้น ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิชาการเกษตร เกษตรกร นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยมี “Q” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานของสินค้า


          ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ หรือ แนะนำ เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มสูงขึ้นของมูลค่าผลผลิต และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรผู้ผลิตเองในที่สุด

 

           การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฏาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ โทร. 6049 และ 6235


---------------------------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2556 13:41 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2556 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.111
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ