นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1489
ความเห็น: 0

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลือกแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”

ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติให้มีแผนการลงทุนได้ 3 แผน คือ

 1. แผนที่ 1 เสี่ยงต่ำ คือ นโยบายตราสารหนี้ 100 %

 2. แผนที่ 2 เสี่ยงปานกลาง คือ นโยบายตราสารหนี้  80 % หุ้นไม่เกิน  20 % 

 3. แผนที่ 3 เสี่ยงสูง คือ นโยบายตราสารหนี้  60 % หุ้น 40 % 

โดยเริ่มให้มีการเลือกแผนการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และมีผลบังคับใช้ในมกราคม พ.ศ.2557 ส่วนการเปลี่ยนแผนการลงทุนให้มีการเปลี่ยนแผนการลงทุนทุก ๆ 2 ปี นั้น

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเลือกแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์           

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2556 16:01 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2556 16:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ