นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

สารบัญหน้า 1 : 26 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โรตีญาลอ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 376 2
ทำกิน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 301 0
แทนคน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1002 0
ครูใหม่ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 981 0
สิ่งดีๆ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 954 0
ส่งมอบ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1037 0
รถขยะ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1297 0
หิว (๒) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1060 0
หิว : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1174 0
สวิทช์ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1392 0
ออกงาน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1386 1
อีกครั้ง : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1121 1
อ่อนโยน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1030 2
ต้องลอก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1470 0
คิดกลับ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 812 0
รางวัล : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1037 0
เล่นคำ : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1147 0
ร้านค้าเล็ก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1048 0
ร้านค้าเล็ก (2) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 3436 0
ไม้เท้า : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 993 0
หลักคิด : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1153 1
หลักคิด (๓) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 945 1
หลักคิด (๔) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1270 0
หลักคิด (๕) : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 1000 1
แขก : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 785 1
ช่วยงาน : (นิฟาริด ระเด่นอาหมัด) 860 2