นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เยลลี่อัดเม็ด!!
Ico64
Miss Orapan Kaewboonthong
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1366
ความเห็น: 1

สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558

กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

       สวัสดีค๊าาาาา พี่ ๆ น้อง ๆ บุคลากรศูนย์เครื่องมือ ฯ ทุกคน อีกทั้งพี่น้องบุคลากรมอ.ทุกท่าน  เยลลี่อัดเม็ด ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ พี่พรพจน์ หนูทอง ซึ่งเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558  กลุ่มที่ 6  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ วันนี้เยลลี่อัดเม็ดเลยอยากนำแนวคิด วิธีการทำงานของพี่พรพจน์ มาให้อ่านกันค๊าาาา

1. ประวัติเบื้องต้น

      ชื่อ นายพรพจน์ หนูทอง เกิดวันที 11มิถุนายน 2522 สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2552  เริ่มการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

2. รู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาชีพเฉาะ ประจำปี 2558

       ในตอนแรกที่ทราบว่าหน่วยงานจะส่งผมเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น    บุคลกรดีเด่น ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อย ตัวเราจะมีคุณสมบัติและความสามารถถึงระดับแข่งขันกับตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ได้หรือเปล่า ผมยังคิดเสมอว่า ตัวเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างต้องเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาอีกเยอะ แต่เมื่อโอกาสมาถึงผมเองคิดว่า เราต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ เต็มกำลังความสามารถ 

3. ชีวิตเริ่มต้นในการเข้ามาทำงานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างไรบ้าง

        เมื่อลองนึกย้อนกลับไป 10 ปี ที่แล้ว ผมยังจำวันแรกของการเริ่มปฏิบัติงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ได้ดี โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่น่ารักทั้ง 2 ท่าน ท่านแรกก็คือ หัวหน้างานของผม คุณอภิญญา ศุกลรัตน์ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ฝึกสอนงานผมมาเป็นอย่างดี ผมลืมบอกไป งานนักวิทยาศาสตร์ที่ผมรับผิดชอบ คือ งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค โดยให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด หรือที่เราคุ้นเคยบ่อยๆกับการทดสอบ SEM นั่นเอง และอีกท่านหนึ่งคือ คุณจารุณี มหารัตน์ ซึ่งคงเป็นเพราะรุ่นพี่ท่านนี้ขณะนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเล็กของฝ่ายบริการฯ ด้วย จึงสนิทกัน และยังช่วยสอนงานและแนะนำงานอื่นทั่วๆไปภายในศูนย์เครื่องมือฯ และยังมีอีกหนึ่งท่านถือว่าเป็นอาจารย์ทางด้าน SEM คนสำคัญของผมด้วย คือ ดร.สากล สุวลักษณ์ เป็นผู้ฝึกสอนทั้งศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพทางด้าน SEM ท่านเป็นบุคคลต้นแบบที่ผมฝันว่า ผมอยากจะเก่งและเชี่ยวชาญให้ได้แบบนี้บ้างในอนาคต และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็พยายามฝึกฝนและพัฒนาตนเองมาตลอด

4. หน้าที่งานที่รับผิดชอบตอนนี้มีอะไรบ้าง

  ภาระงานประจำของผม คือ นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ เครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิดแจกแจงรังสีเอ็กซ์ และเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการเตรียมตัวอย่างทางด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมถึงการดูแลรักษาเบื้องต้น การสอบเทียบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจทั่วไป

   นอกจากงานประจำแล้วผมยังได้รับมอบหมายงานที่ปรึกษาทางวิชาการ ทำหน้าที่ในการศึกษางานใหม่ๆ ทดลองทดสอบและเปิดให้บริการงานทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค และงานที่ผมชอบที่สุดคงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในตัวอย่างด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุชนิดแจกแจงพลังงานรังสีเอ็กซ์ เพราะส่วนใหญ่ของงานจะต้องวิเคราะห์สารตัวอย่างที่ไม่ทราบชนิดและส่วนประกอบมาก่อนเลย แต่ลูกค้าต้องการหาคำตอบ และนั่นก็คือความน่าสนใจและเสน่ห์ของงานนี้

   ปัจจุบันผมได้รับมอบหมายงานใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานยางและวัสดุ ซึ่งรับผิดชอบบริหารงานทดสอบตัวอย่างทางด้านยางและวัสดุ กลุ่มงานทดสอบนี้เป็นกลุ่มงานใหม่ ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 35 รายการ สำหรับทดสอบตัวอย่างทางด้านยางโดยเฉพาะ ซึ่งผมเองต้องศึกษาเรียนรู้และพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือและมาตรฐาน เทคนิคการทดสอบด้านยางต่างๆ ใหม่เหล่านี้ให้เร็วที่สุด และถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น

    นอกจากนี้ ผมยังรับผิดชอบงานทางด้านประกันคุณภาพ โดยทำหน้าที่ประธานคณะทำงานทีม TQA ซึ่งมีภารกิจหลักในการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม โดยงานนี้นอกจากพันธกิจหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนแล้ว ยังวาดฝันมุ่งเป้าหมายความสำเร็จไปสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC: Thailand Quality Class) รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

5.มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร

        การแบ่งเวลาการทำงาน ก็คงเหมือนกับนักวิทยาศาตร์ทุกท่าน ซึ่งมีตารางเวลาในการทดสอบตามลำดับภาระงานเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดูแลรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงานในส่วนนี้ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดวันนัดรับผล วิเคราะห์และทดสอบงานต่างๆ โดยใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและรวดเร็ว เพื่อใช้เวลาส่วนที่เหลือทำงานเชิงพัฒนาที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม หรือที่เราสนใจ อาจเป็นงานวิจัย การค้นคว้าข้อมูลเทคนิคการทดสอบใหม่ที่ลูกค้าต้องการ ปรับปรุงพัฒนางานด้วย Kaizen และสร้างนวัตกรรม และที่สำคัญต้องระวังไม่ให้งานค้าง พยายามทำให้เสร็จตามกำหนด และอย่าลืมออกกำลังกายด้วย

6. การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นจะทำอย่างไร

       พูดยากเหมือนกันนะ เรื่องความขัดแย้ง เพราะผมเองก็จัดการกับเรื่องนี้ได้ไม่ดีนัก บางครั้งก็ยังคิดเข้าข้างตนเอง คิดว่าเราถูกตามประสบการณ์ที่เราเคยรับรู้และลงมือทำมา แต่หากมองอีกมุมหนึ่งของความคิดที่ขัดแย้ง ลองนั่งคิดทบทวนสิ่งเหล่านั่น ก็พบว่า เรามองข้ามในรายละเอียดบางอย่างไปจริงๆ คนอื่นมองเห็น แต่เราหากมองไม่เห็น ดังนั้นเรื่องความขัดแย้งผมคิดว่าเกิดขึ้นได้เป็นปกติของการทำงาน แต่หากผมต้องเผชิญกับความขัดแย้ง สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือการควบคุมอารมณ์ ฟังให้มาก คิดตามให้ละเอียด ก่อนจะตอบสนองกลับไป เพราะนั่นอาจช่วยเสริมจุดบอดของการปฏิบัติงานที่มองไม่เห็น ที่สำคัญเราทุกคน คือครอบครัวเดียวกัน

7. คิดว่าสิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคืออะไร

       สำหรับผม ความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน เรียกได้ว่าต้องเกินร้อย เราอาจกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ แต่เราจะอดทนและมุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆ ที่เราวางไว้ได้นานเพียงใด บ่อยครั้งที่เราพบกับความล้มเหลว ไม่เป็นไปตามแผน ผมรู้ว่ามันเหนื่อย หลายๆครั้งที่หมดกำลังใจ เราล้มได้แต่อย่าล้มนาน หรือนอนยาวไปเลย ต้องรีบลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินต่อไป Eat That Frog และยังมีส่วนสำคัญเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จได้ ก็คือ Team work ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้า ทั้งสองส่วนช่วยผลักดันให้เราทำงานได้สำเร็จเสมอมา

8. สิ่งภูมิใจที่ได้ทำงานที่ศูนย์เครื่องมือฯ และอยากจะทำเพื่อศูนย์เครื่องมือฯ ตอนนี้ คืออะไร? 

        ผมรู้สึกภูมิใจในศูนย์เครื่องมือฯ เพราะผมเองได้ร่วมงานมากว่า     10 ปี ได้เห็นการเติบโตของศูนย์เครื่องมือฯในด้านต่างๆเป็นลำดับ เราเป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ผมรู้สึกดีใจเมื่อลูกค้าทั้งหน่วยงานภายนอกและเอกชนมีปัญหาเรื่องการทดสอบและซ่อมเครื่องมือ เขานึกถึงศูนย์เครื่องมือฯ เป็นคำพูดที่ได้ยินจากลูกค้าบ่อยครั้ง รู้สึกภาคภูมิใจกับหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ ซึ่งมีบุคลากรเพียง 50 คน แต่มีผลงานด้านต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดนี้ก่อเกิดเป็นความรู้สึกผูกพันครอบครัวเดียวกัน

      สิ่งที่ผมจะทำต่อไปยังคงเป็นความตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน นำความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน มาใช้พัฒนางาน สร้างงานบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยเฉพาะงานด้านทดสอบตัวอย่างยางและวัสดุ เป็นเป้าหมายที่ทั้งผมและทีมงานทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนางานส่วนนี้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

9. สุดท้ายอยากจะฝากอะไรไว้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมงานบ้างค่ะ

        ผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ท่านที่ปรึกษา พี่ผู้บริหารทุกท่าน และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่ช่วยเหลือแนะนำ สนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ดีตลอดมา ศูนย์เครื่องมือฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และเพื่อนร่วมงานทุกคนก็เป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวใหญ่แห่งนี้ ผมอยากเห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเช่นนี้ ช่วยกันผลักดันให้ศูนย์เครื่องมือฯ ก้าวหน้า เติบโต ไปยังเป้าหมายขององค์กรต่อไปเรื่อยๆ ครับ

 

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลมาก ๆ ค่ะ ^____________________^

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2559 17:21 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คุณ Zenki ให้ข้อคิดที่ดีมาก ๆ ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ