นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม Happy Workplace {กิจกรรมออกนอกรู (สะมิแล) } เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ เกาะสาหร่าย จ.สตูล กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์จำนวน 79 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): เกาะสาหร่าย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ตนคอน   สร้าง: 18 มิถุนายน 2558 11:39 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2558 11:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): กฐินสามัคคี
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ตนคอน   สร้าง: 24 ตุลาคม 2555 13:37 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2555 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการประกวดร้องเพลง “PSU Junior Fantasia Season 3 เทิดไท้องค์ราชัน” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ตนคอน   สร้าง: 21 ธันวาคม 2554 10:00 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2554 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี

รายงานการประชุม ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) กลุ่มบริหารงานเอกสาร วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ปัตตานี http://clerical.pn.psu.ac.th/pageCoP.html มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ตนคอน   สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 13:38 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2554 13:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้

การประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ตนคอน   สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 13:18 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2554 13:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญบุคลากร ม.อ.ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล

เรียน บุคลากร ม.อ.ทุกท่าน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเรียนเชิญบุคลากร/นักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล ดังรายละเอียดต่อไปนี้http://clerical.pn.psu.ac.th/page2.htm มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): วันรูสมิแล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ตนคอน   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 10:36 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2551 ณ วัดสุขาวดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เรียน บุคลากร ม.อ.ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุขาวดี ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 8พฤศจิกายน 2551 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทอดกฐินในวันดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการดังนี้&Au... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ตนคอน   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 09:16 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เที่ยวเมืองเพชร

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): เศรษฐกิจพอเพียง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ตนคอน   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2551 15:01 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2551 15:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ใช่ว่าทุกคนจะเดินเข้ามาง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงาน แต่ในเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในสถาบันแห่งนี้แล้ว จะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุข หากทุกคนถือเอาปณิธานของพระบิดามาเป็นเครื่องยึดเหนี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ตนคอน   สร้าง: 17 ธันวาคม 2550 10:10 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2550 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]