นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 4133 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1773 0
การบรรยายพิเศษ 1650 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1710 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1864 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1589 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1784 1
สอบวิทยานิพนธ์ 1297 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1264 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1406 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1168 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1466 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1053 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1193 0
กำหนดวันรายงาน 1061 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1528 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1787 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1827 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1763 3
ผลงานของหนู 1869 2
ยก หมรับ 1825 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1598 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2520 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2452 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 3071 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2415 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1710 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1683 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 2181 2
วาริช-นิทรรศการ 2031 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1446 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 2193 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1513 0
อาหารธรรมชาติ 1646 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2462 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1619 0
กิจกรรม 5 ส 2472 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 2148 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2864 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 8259 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2488 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 2219 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1679 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 5196 4
การจัดประกวด..2 2362 4
การจัดประกวด 12728 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2950 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1645 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3429 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2981 5