นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 3958 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1691 0
การบรรยายพิเศษ 1551 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1585 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1786 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1488 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1702 1
สอบวิทยานิพนธ์ 1217 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1182 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1314 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1093 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1395 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 962 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1113 0
กำหนดวันรายงาน 1001 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1461 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1721 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1721 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1687 3
ผลงานของหนู 1786 2
ยก หมรับ 1746 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1533 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2436 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2355 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 3002 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2336 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1628 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1607 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 2101 2
วาริช-นิทรรศการ 1949 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1367 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 2104 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1434 0
อาหารธรรมชาติ 1560 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2359 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1530 0
กิจกรรม 5 ส 2396 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 2057 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2770 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 8167 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2419 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 2141 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1610 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 5092 4
การจัดประกวด..2 2273 4
การจัดประกวด 12642 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2859 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1575 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3352 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2910 5