นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 50 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช 3820 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1596 0
การบรรยายพิเศษ 1450 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1497 0
ก่อนความสุขจะจาง และ สุขใหม่กำลังจะมา 1701 6
สอบวิทยานิพนธ์ 1386 1
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1614 1
สอบวิทยานิพนธ์ 1137 0
สอบวิทยานิพนธ์ 1097 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1227 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1008 0
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1308 2
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 882 0
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1027 0
กำหนดวันรายงาน 932 0
สื่องานถึงใจ…?? (นักศึกษา) 1384 1
ยังมีอีกหนึ่ง....ที่ต้องทำ.... 1650 4
บรรยากาศงาน “รับขวัญบัณฑิต” 1632 0
รับขวัญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปี 2554 1609 3
ผลงานของหนู 1696 2
ยก หมรับ 1660 1
ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1458 1
ป ปลา นั้นหายาก (3) 2345 1
สีสันกับแปลงสาธิต 2267 5
หนูน้อยปลาฉลามกบ 2926 4
ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 2259 4
ตัวจริง ตัวปลอม 1557 3
เรื่อยเปื่อยยามเย็น 1533 2
วาริช-นิทรรศการ(2) 2020 2
วาริช-นิทรรศการ 1864 2
พาเพื่อนบ้านจาก USM ไปเยือนเลน้อยบ้านเรา 1287 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM (ต่อ) 2012 0
ต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน จาก USM 1362 0
อาหารธรรมชาติ 1465 1
ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย 2265 1
โลกร้อนเรื่องใกล้ตัว 1447 0
กิจกรรม 5 ส 2321 2
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 06 1968 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 05 2682 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 04 8058 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51........ตอน 03 2334 0
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 02 2065 1
นิทรรศการวาริชศาสตร์ ในงานเกษตร ปี..51...ตอน 01 1523 1
โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กินแหลกมาเป็นปลาสวยงาม 4987 4
การจัดประกวด..2 2186 4
การจัดประกวด 12568 5
เยาวชนรักษ์ทะเลสาบสงขลา :Sunshine Summer Boat 2763 5
ทุนค่าธรรมเนียมส่วนต่าง 1505 2
กิจกรรมพิเศษก่อนเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวาริชศาสตร์ 3270 5
ข่าวสั้นๆ ชาววาริช 2846 5