นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1436
ความเห็น: 0

การมอบฉันทะในการขอและรับเอกสารสำคัญ

การเรียกคนอื่นว่าอ้วนไม่ได้ทำให้คุณผอมลง การเรียกคนอื่นว่าโง่ ไม่ได้ทำให้คุณฉลาดขึ้น
ขั้นตอนการดำเนินการ  ผู้มอบฉันทะ   จะต้องดำเนินการ  ดังนี้     1. กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย โดยระบุว่าจะให้ใคร มาดำเนินการทำอะไรบ้าง            2. ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย

           3. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนาม ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้รับมอบฉันทะ(ผู้ดำเนินการแทน)  จะต้องดำเนินการ  ดังนี้         1. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง          2. ยื่นเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ที่งานทะเบียนและ ประมวลผล  ในวันที่มาขอ หรือรับเอกสาร  พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงด้วย

 

หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใด ๆ จนกว่าเอกสารจะถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 เมษายน 2554 14:00 แก้ไข: 28 เมษายน 2554 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ