นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1237
ความเห็น: 0

อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557 "ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์"          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทีมสัมภาษณ์ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง เตชะโต ร่วมกับ    ผศ. ดร. ลัดดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ดร. จักรัตน์ อโณทัย นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ ผู้ทำหน้าที่บันทึกภาพและดิฉัน ดร.เสาวภา ด้วงปาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกบทสัมภาษณ์ ได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 255 7 ซึ่งก็คือ ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ท่านเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะในวงการวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน และมีผลงานที่โดดเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ทั้งตัวท่านเองและสู่สถาบันคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา นั่นคือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1
 

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ อาจารย์ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2557

 

          เริ่มต้นบทสัมภาษณ์กับคำถามแรก “เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร” ท่านอาจารย์ธีระ เล่าว่าหลังจากจบการศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ได้เดินทางมาสมัครงาน ในตำแหน่งอาจารย์ ที่ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยตัวเอง ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในขณะนั้น ซึ่งปรากฏว่าได้รับพิจารณาให้เข้าทำงาน และได้รับมอบหมายให้สอนวิชาหลักคือ การปรับปรุงพันธุ์พืช แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ได้ลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Universite de Rennes I ณ ประเทศฝรั่งเศส

 
“รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น”
          รู้สึกดีใจและภูมิใจ

 
“หลักการทำงานและการสร้างผลงาน รวมถึงการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมีอย่างไร”                                                                                                           
          ท่านอาจารย์ธีระ ได้ให้คำแนะนำว่า การทำงานวิจัยอะไรก็ตาม ควรทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง การทำวิจัยมักจะมีคำถามต่อเนื่องเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นเราควรทำการวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้คำตอบ ทำให้เรามีความเข้าใจและชำนาญในเรื่องนั้นๆ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือควรทำงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งงานเหล่านี้จะเป็นงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย

 
“ผลงานวิจัยที่ดำเนินการมาแล้วภูมิใจในเรื่องใดมากที่สุด”
         ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1

 
 “มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร”
          ท่านอาจารย์ธีระ เล่าให้พวกเราฟังว่า ตั้งแต่ทำวิจัยปาล์มน้ำมันมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนที่อาจารย์ไม่คิดถึงเรื่องงานเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน คำถามใหม่ๆ หัวข้อวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นในเวลาทำงานให้ทำอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ

 
 “การยื่นขอสนับสนุนโครงการวิจัยดำเนินการอย่างไร”
          ในระยะแรกการทำวิจัยด้านปาล์มน้ำมันไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ใช่พืชเป้าหมาย แต่ปัจจุบันเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนมากขึ้น หัวข้อวิจัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีประโยชน์ที่ใช้ได้จริง

 
“ประทับใจอะไรในองค์กร” 
          องค์กรค่อนข้างให้ความอิสระในการทำงาน ทำให้มีโอกาสทำงานวิจัยที่ตรงกับความสนใจของตนเอง

 
“แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม”
          ควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะในทุกครั้งที่โอกาสเอื้ออำนวยเนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์หรือบุคคลากรร่วมสถาบัน

 
 “อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน”
          การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรค ขอให้เราอดทนและทำงานให้เต็มที่ ทำงานให้ดีที่สุด ผลงานก็จะออกมาดีเอง

 

 

บรรยากาศในห้องสัมภาษณ์

 
created: 14 September 2015 15:37 Modified: 14 September 2015 15:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ