นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1514
ความเห็น: 0

บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นายวันชาติ บุญมณี"

นายวันชาติ บุญมณี
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 


หนึ่งแรกและหนึ่งเดียวของภาควิชาฯ ใช้คำนี้เขียนได้เพราะนายวันชาติ บุญมณี คือ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานเกษตร คนแรก เมื่อปี พ.ศ.2519 และต่อมาปี พ.ศ.2520 ได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำมีชื่อตำแหน่งเดิม เป็นที่ทราบกันดีแล้วสมัยนั้นทีมผู้บริหาร คือ สมัยท่านอาจารย์ เจือ สุทธิวานิช และสถานที่ทำงานคือ บริเวณ สำนักงานศูนย์เด็กปฐมวัย
         
ด้านความสามารถและทักษะที่เด่น : ด้วยความที่เป็นผู้ใจเย็น ตั้งใจทำงานและพัฒนาทักษะให้กับตัวเอง และเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับหน่วยงาน ท่านอาจารย์จึงให้ไปอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนเกิดความเข้าใจในวิธีการต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืชโดยเฉพาะทางด้านไม้ผล กลับมาฝึกปฏิบัติในแปลงภาควิชาฯ จนเกิดทักษะที่ชำนาญมาก สามารถช่วยสาธิตในการสอนปฏิบัติการและให้คำแนะนำกับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจในตัวเองในแต่ละวิธีการ
         
ด้านกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงาน : ชอบที่จะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน แต่ยอมรับว่าไม่ถนัดกิจกรรมทางด้านสรรทนาการ และมีความพอใจกับความเป็นอยู่ในภาควิชาฯ คือ ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบเป็นพี่เป็นน้อง โดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานให้ความเชื่อถือ และรับคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
  
สิ่งประทับใจ : ความห่วงใยและการให้กำลังใจจากผู้ร่วมงานทุกระดับเมื่อตนได้รับความเดือดร้อน
         
หลักในการปฏิบัติงาน : มุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเวลา ต้องเป็นเวลาและมีความพอใจ เต็มใจกับการให้คำแนะนำกับผู้ขอใช้บริการทุก ๆ คน
         
ความหวังที่อยากให้หน่วยงานมี : คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ต้องเป็นคนเก่งมาก่อนแต่ต้องเป็นคนที่ยอมและพยายามที่จะเรียนรู้
        
กิจกรรมหลังเกษียณอายุราชการ : ดูแลบ้านและปลูกต้นไม้เพื่อความเพลิดเพลินยามว่าง และพร้อมที่จะให้บริการเกี่ยวกับทักษะที่ตนมีอยู่ และบอกสั้น ๆ ว่า ความซื่อสัตย์ สุจริตในทุก ๆด้านของการใช้ชีวิตมีพลังต่อความสุขและความสำเร็จเป็นแน่

โดยทีมสัมภาษณ์

  1. นางอาภรณ์ เชื้อพราหมณ์

  2. นางสุภาณี ชนะวีรวรรณ

  3. น.ส.ธัญญรัตน์ สุวรรณโณ

  4. น.ส.รวีย์รัชต์ รักขันธ์

 ผู้บันทึกภาพ

  น.ส.ศศิธร ลิ่มจู้

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 August 2015 11:45 Modified: 07 August 2015 12:30 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ