นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2526
ความเห็น: 2

บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณา กลับทับลัง

คุณกฤษณา กลับทับลัง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 

          การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ไม่ว่าจะอยู่ ณ ตำแหน่งใด หน้าที่ใด ไม่อาจจะหยุดยั้ง หรือปิดกั้นกรอบการเรียนรู้ได้  กับผู้หญิงที่ชื่อ “พี่กฤษณา” หรือ คุณกฤษณา  กลับทับลัง   ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์  สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์  


           จากตำแหน่งนักการภารโรง  สู่ตำแหน่งพนักงานพิมพ์     เป็นเพราะความอยากรู้ อยากเป็น อยากสัมผัส  ว่า จะทำได้ไหม?   ฝึกทดลองปฏิบัติ  จด บันทึก สอบถาม  และพัฒนาตนเอง  เพื่อให้สามารถช่วยงานด้านธุรการของภาควิชาได้ เท่านี้ก็มีความสุขแล้ว
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน 
            ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519  ได้เข้าปฏิบัติงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งนักการภารโรง   สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ     ซึ่งนับเป็นบุคลากรรุ่นแรกท่านหนึ่ง ที่เริ่มปฏิบัติงานในคณะฯ ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกคณะฯ    โดยพี่กฤษณา ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังว่า  ในสมัยก่อน บุคลากรในคณะฯ มีจำนวนน้อย  อยู่กันแบบครอบครัวเล็ก ๆ  มีท่านคณบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ  สุทธิวนิช    และมีเพื่อนร่วมงาน คือ คุณพรทิพย์ สุวรรณคีรี  คุณสมพิศ  ศรีพงศ์พันธุ์  และคุณวันชาติ บุญมณี   
              หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสมัยนั้นคือ ทำความสะอาดห้องสำนักงานภาควิชา และห้องพักอาจารย์    นอกจากนี้หลังจากเสร็จหน้าที่ประจำแล้ว เมื่อมีเวลาว่างจะช่วยงานอาจารย์ และงานธุรการทั่วไปที่ตนเองสามารถจะทำได้  

 

              สิ่งหนึ่งที่เกิดแรงบันดาลใจทำให้ตนเองต้องการพัฒนาตนเอง และทำงานนอกเหนือจากกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  คือ การที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจือ  สุทธิวนิช ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นอย่าง  รวมทั้งเพื่อน ๆ ในสมัยนั้นคือ  เวลาการทำงานไม่ได้หยุดเพียงแค่ในเวลาราชการ  การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงนอกเวลาราชการ หรือหลังจากเสร็จภารกิจงานประจำแล้ว  การที่ได้ทำงานช่วยเหลือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช  บ่อย ๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ  ซึ่งในสมัยนั้น คือ เครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้ว   สนใจ และต้องการที่จะพิมพ์ดีดให้เป็นบ้าง เพื่อจะได้ช่วยงานอาจารย์ได้บ้างไม่มากก็น้อย จึงได้ไปสมัครเรียนเพิ่มเติมนอกเวลางาน จนจบมัธยมศึกษา (ม. 3) ที่โรงเรียนดรุณศึกษา พ.ศ. 2522  และเรียนพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ  หลังจากที่เรียน ฝึกฝน และปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง  จนได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานพิมพ์ดีด หรือในปัจจุบันเรียกว่าตำแหน่ง พนักงานพิมพ์    และในช่วงที่คณะฯ มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงาน ทำให้เกิดความต้องการที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นบ้าง  เพื่อจะได้ช่วยงานน้อง ๆ ในสำนักงานได้บ้าง  ดังนั้นเทคนิคการทำงานคือ ถาม จดบันทึก และฝึกฝนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตาม หากสอบถามทางโทรศัพท์ไม่เข้าใจ โดยเฉพาะศัพท์ทางด้านคอมพิวเตอร์  ก็จะจดคำสั่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหน้าจอ  แล้วเดินไปถามน้อง ๆ ที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หากพบเจอระหว่างทางมิให้เสียโอกาส และเกิดปัญหาคาใจ  ก็จะถามกับทุก ๆ คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

 

            สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช  ได้พูดให้ฟังบ่อย ๆ คือ ถ้าอยากจะทำเป็น ก็ต้องเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ ก็จะทำได้  สำหรับพี่กฤษณา ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังว่า จะเรียนรู้แบบครูพักรักจำ  ไม่รู้ก็ถาม  จดบันทึก และจำ    โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ หากไม่ทราบ ก็เปิดหนังสือเพื่อดูคำแปล  หากไม่เข้าใจอีก  ก็ต้องถาม และถามเพื่อให้เข้าใจ  ทดลองทำไปเรื่อย ๆ  ก็จะเกิดความชำนาญไปเอง   และให้นึกถือเสมอว่า คณะฯ มีบุญคุณกับเรา ให้เงินเดือนแก่พวกเรา ดังนั้นเราต้องดูแลเอาใจใส่ ให้เปรียบเป็นบ้านหลังที่สอง ที่ให้ความอบอุ่น อยู่แบบพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 


หน้าที่รับผิดชอบ
          1. ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ และสำนักงานภาควิชาฯ
          2. เรียงเอกสาร ข้อสอบ และจัดทำหนังสือเข้าเล่ม
          3. ลงรับหนังสือ และส่งหนังสือ
          4. ตัดยอดรายการหนังสือที่เบิกขายให้นักศึกษาและบุคคลภายนอก
          5. เตรียมของว่างเครื่องดื่ม อาหารเที่ยงสำหรับการประชุมของภาควิชาฯ
 

คติ
 
          ให้รู้จักตัวเอง รู้ตนเองว่าทำหน้าที่ทำอะไร และทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด พบจุดผิดพลาด ให้สอบถามก่อนแก้ไข อยากเรียน อยากรู้ อยากเป็น ให้ถาม ไม่ต้องอายที่จะถาม  และ ณ เวลาใดที่มีปัญหาในการทำงานจะไม่พูดเวลาโกรธและโมโห อารมณ์เย็นก่อนแล้วค่อยมาคุยปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น หรือทำความเข้าใจกัน 
 

ความภาคภูมิใจ สิ่งที่ประทับใจ
        1. สิ่งที่ประทับใจอย่างแรก คือ ท่านอดีตคณบดีคนแรกของคณะฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ  สุทธิวนิช   ที่เปิดโอกาสในการรับเข้าทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        2. สิ่งที่ประทับใจอย่างที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร  สันติประชา ตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ และได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ดิฉัน จากนักการภารโรง มาเป็นพนักงานพิมพ์ดีดจนถึงปัจจุบัน
        3. ได้เป็นบุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  และได้เห็นการเจริญเติบโตของคณะฯ ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นครอบครัวที่เล็กแต่ในปัจจุบันเป็นครอบครัวที่ใหญ่โตขึ้น และมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ
 

ชีวิตหลังเกษียณอายุ
 
        มีความสุขที่ได้มีบ้านเป็นของตนเอง ในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  อยู่กับครอบครัว และดูแลหลาน
 

ความในใจที่จะขอฝากถึงน้อง ๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
        การทำงานถึงแม้ว่า จะมีเรื่องกระทบกันบ้าง  แต่มิใช่ว่า ไม่สามารถแก้ไขได้  เพียงแต่เราต้องหันหน้ามาคุยปรึกษา และทำความเข้าใจร่วมกัน   และครั้งใดที่มีความทุกข์ มีการช่วยเหลือ รวมไปถึงครอบครัว มิใช่เพียงแค่ตนเอง  ซึ่งได้รับการดูแลและช่วยเหลือมาอย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณความห่วงใยที่ทุกคนมีให้มาตลอดมา และจะเก็บความรู้สึกดี ๆ นี้ตลอดไป  ขอบคุณหัวหน้าภาควิชาฯ ทุกท่าน ร่วมถึงเพื่อนร่วมงาน และน้องๆ ที่คอยช่วยเหลือตลอดอายุการปฏิบัติงาน
 

ทีมสัมภาษณ์  :
  
     มะลิ  นิลสุวรรณ  (มอนลี่)
    สุภาณี  ชนะวีรวรรณ
     จุรีรัตน์  รักขันธ์
      ยุวภา  โฆสกิตติกุล
     ธัญญรัตน์  สุวรรณโณ

บันทึกภาพ :
     นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2555 22:46 แก้ไข: 14 กันยายน 2555 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณทีมงานสัมภาษณ์และขอบคุณพี่กฤษณาที่ทำให้อ่านแล้วมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหญ่มอ.ของเราค่ะ

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วทำให้นึกถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในรอบรั้ว ม.อ. เช่นกันค่ะ ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ