นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฃีวิตกับความหวัง
Ico64
นางสาว รวีย์รัชต์ *** รักขันธ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1911
ความเห็น: 4

มังคุด-ราชินีแห่งผลไม้ไทย

 

 

              

             มังคุด (Garcinia mangostana L.) เป็นไม้ผลเมืองร้อนที่มีศักยภาพในการส่งออก มีรสชาติดี และผลสวยเป็นที่ยอมรับ ราคาผลผลิตมังคุดคุณภาพดีมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ปลูกมังคุดรวมทั้งประเทศประมาณ 487,405 ไร่ ในภาคใต้มีเนื้อที่ยืนต้น 287,589 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 242,220 ไร่ ให้ผลผลิตจำนวน 158,370 ตัน แหล่งผลิตมังคุดที่สำคัญอยู่ในภาคใต้ และภาคตะวันออก และตลาดที่สำคัญได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และบางประเทศในยุโรป โดยส่งออกในรูปผลมังคุดสด และมังคุดแช่แข็ง ประเทศไทยสามารถบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ เช่น จีนและอินเดีย โดยการลดภาษีผลไม้เหลือ 0 % ประกอบกับญี่ปุ่นได้อนุญาตให้ไทยส่งออกมังคุดสด และสหรัฐได้อนุญาตให้นำเข้าโดยมีเงื่อนไข มังคุดจะต้องผ่านการฉายรังสี ทำให้มังคุดมีโอกาสขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่มีปัญหาคือ ผลผลิตแต่ละปีไม่แน่นอน และที่ได้มาตรฐานก็มีปริมาณน้อย (ผลมังคุดมีน้ำหนักประมาณ 80 กรัม ผิวมันสดใสไม่มีร่องรอยของการเข้าทำลายของแมลงหรือมีน้อยมาก คุณภาพภายในปราศจากอาการเกิดเนื้อแก้ว และยางไหล) ปัญหาการผลิตมังคุดของภาคใต้ คือสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีไม่มีความแน่นอน มีผลต่อการออกดอกติดผลของมังคุด ปัญหาผลผลิตล้นตลาดในบางปีอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ ทำให้มังคุดไม่ออกดอกหรือออกดอกช้า และมีโอกาสเกิดเนื้อแก้วและยางไหลในผลได้มาก ซึ่งภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการเกษตรของพื้นที่เขตร้อน ผลผลิตพืชแตกต่างกันในแต่ละปีจากปริมาณน้ำที่ได้รับ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อรอบชีพจักรของพืช โดยเฉพาะแหล่งน้ำ และพื้นที่ที่มีสภาพน้ำท่วมหรือภัยแล้ง

            การเจริญเติบโตของมังคุดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสมบูรณ์ของต้น สมดุลของธาตุอาหาร และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกดอก เป็นผลมาจากการควบคุมจากปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายนอกบางปัจจัยสามารถควบคุมได้ เช่น การจัดการสวนด้านต่างๆ ในขณะที่ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูง หรือต่ำมากเกินไป หรือช่วงอุณหภูมิกลางวัน และกลางคืนแตกต่างกันมากเกินไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำลายของโรค และแมลงที่ผิดปกติไป  ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบของมังคุดคือ สภาพอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,270 มิลลิเมตรต่อปี ระดับความสูงใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลจนถึงระดับประมาณ 70 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล สภาพดินร่วน อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุ และมีความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.5

 


เอกสารอ้างอิง:

 สายัณห์  สดุดี,ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์,อดิเรก รักคง. 2553.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2554 14:13 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2554 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 ปราณี , และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ มังคุดเป็นผลไม้ที่ชอบมากค่ะ เพราะเวลาที่ทานทุเรียนแล้วให้ตามด้วยมังคุดค่ะ จะช่วยลดความร้อนจากการทานทุเรียนค่ะ (ตกลงชอบทุเรียน.. หรือมังคุด กันเนี้ยะ ฮิฮิ)

มาให้กำลังใจน้องใหม่แห่งวงการอีกคนหนึ่งค่ะ สุดยอดเลยน้อง

ชอบมังคุดมากๆๆๆๆ....เหมือนกันค่ะ  ปีนี้มังคุดน้อย....ที่สวนมีอยู่ประมาณ 15 ต้น แต่ผลผลิตไม่ค่อยดีค่ะในปีนี้

อีกหนึ่งทีมงาน จัดการความรู้สู่ชุมชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เริ่มต้นผลิตงาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ