นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 111
ความเห็น: 0

Publication - Exploring Facebook users’ willingness to accept f-commerce using the integrated unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT2), trust and risk under the moderating role of age and gender

Abstract

What are the factors that influence consumers’ intention to participate in Facebook commerce (f-commerce)? Are the factors the same across all ages and genders? To answer these questions, I i) developed a theoretical framework based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) model, Trust and Risk, ii) tested the proposed model using Partial Least Squares Structural Equation Modelling, and (iii) interpreted and considered the implications of the results. The results show that consumers' trust in Facebook, performance expectancy, and perceived risk have significant impacts on their purchasing decisions. For young adults (aged 18-24 years old), trust has more influence on behavior intention while performance expectancy has a greater role among working adults (25-32 years old). Although facilitating conditions and habits do not have a significant relationship to behavior intention, their influences vary among females and males. Among females, the influence of facilitating conditions is more significant on behavior intention, while the effect of habits is more influential among males. Nevertheless, the differences among these groups are not significant, thus the findings can be applied to practically any group and e-vendors are not require to create separate programs to accommodate each group.

UTCC International Journal of Business and Economics (UTCC IJBE) Volume 10 Number 2, August 2018

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 August 2019 11:47 Modified: 09 August 2019 11:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ