นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1680
ความเห็น: 0

11 กรกฎาคม วันประชากรโลก

วันประชากรโลก (World Population Day)

            วันที่ 11 กรกฎาคม  ของทุกปีเป็น “วันประชากรโลก (World Population Day)” จุดมุ่งหมายของวันสำคัญวันนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก

            วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

            ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนครบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประมาณจำนวนประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,727,551,263 คน และในปลายปี พ.ศ. 2554 ทั่วโลก
เฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ล้านคน โดยการฉลองดังกล่าวเริ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ ให้กับทารกเพศหญิงชื่อ
ดานิกา เมย์ คามาโช   

            สหประชาชาติประเมินว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2626 แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการคุมกำเนิด และอัตราการเสียชีวิตของทารก ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดของโลกกว่า 1,300 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดียที่มีประชากรมากกว่าหลักพันล้านคนแล้ว

            แม้ก่อนหน้านั้นทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรี โดยคาดว่าวิทยาการการคุมกำเนิดสมัยใหม่ ยังไม่กระจายได้ทั่วถึง

            วันประชากรโลก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จัดงานและการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จะให้สิทธิ์พื้นฐานดังกล่าวบรรลุความเป็นจริง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลยากได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่จำเป็นในการวางแผนครอบครัว ผู้โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กวัยรุ่น

เรื่องน่ารู้...วันประชากรโลก

10 ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก

1. จีน             1,369 ล้านคน       (19.84% ของประชากรโลก)

2. อินเดีย        1,201 ล้านคน       (16.96% ของประชากรโลก)

3. อังกฤษ          304 ล้านคน         (4.56% ของประชากรโลก)

4. อินโดนีเซีย      232 ล้านคน         (3.47% ของประชากรโลก)

5. บราซิล           187 ล้านคน         (2.80% ของประชากรโลก)

6. ปากีสถาน        163 ล้านคน         (2.44% ของประชากรโลก)

7. บังกลาเทศ       159 ล้านคน         (2.38% ของประชากรโลก)

8. ไนจีเรีย           148 ล้านคน         (2.22% ของประชากรโลก)

9. รัสเซีย            142 ล้านคน         (2.13% ของประชากรโลก)

10. ญี่ปุ่น            128 ล้านคน         (1.92% ของประชากรโลก)

            ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลก

            1. การค้นคว้าทางการแพทย์

            ที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันและรักษาโรค รวมถึงมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค

            2. ความรู้เรื่องสุขอนามัยของประชากร

            ประชากรโลกแทบทุกประเทศมีความรู้เรื่องสุขอนามัยมากขึ้นรวมทั้งมีการจัดการระบบ การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ

            3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

            ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เช่น ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ หรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ

            4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

            ผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงทีมีทัศนคติต่อการแต่งงานเป็นด้านลบ ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง

ที่มาของข้อมูล http://www.tkpark.or.th

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2559 08:43 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2559 08:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ