นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

Page Visits: 2101
comment: 3

เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย.......

เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20 นอกจากการจัดนิทรรศการแล้วhttp://share.psu.ac.th/blog/anni/24259

ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังจัดอบรมให้ความรู้ 

                                     เรื่อง

เนื้อและไข่.....เลือกอย่างไร......จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย.......

                     

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้

            1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่ปลอดภัย

            2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับไข่ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเนื้อสุกร เนื้อไก่ และมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ และคุณลักษณะของเนื้อส่วนต่างๆ

            3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาเลือกชิ้นส่วนของเนื้อสุกรและเนื้อไก่ส่วนต่างๆ ที่มีคุณภาพดีได้ถูกต้อง

            4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจวิธีการเก็บรักษาไข่ ชิ้นส่วนเนื้อสุกรและเนื้อไก่ให้คงคุณภาพที่ดี และปลอดภัยได้

            5.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการนำไข่ ชิ้นส่วนของเนื้อสุกรหรือเนื้อไก่ชนิดต่างๆ ไปประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการบริโภค

 

          กำหนดการ

            วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555  

            เนื้อไก่และไข่คุณภาพดี   (รอบที่ 1)

            09.00 – 09.30    น.  บรรยายกระบวนการผลิตไก่เนื้อและไก่ไข่

            09.30 – 10.30    น.  บรรยายเรื่องไข่คุณภาพดี และการเก็บรักษาไข่

                                      สาธิตการตรวจสอบคุณภาพภายนอกและคุณภาพ

                                      ภายในของไข่

            10.30 – 10.45    น.  พักรับประทานอาหารว่าง

            10.45 – 12.00    น.  สาธิตการตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อไก่ชนิดต่างๆ

                                       ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ และชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ

            การเลือกและเก็บรักษาเนื้อสุกร   (รอบที่ 1)

            13.30 – 15.00    น.  การเลือกซื้อเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ และรู้จักส่วนต่างๆ

                                         ของเนื้อสุกร

            15.00 – 15.20    น.  พักรับประทานอาหารว่าง

            15.20 – 16.30    น.  เนื้อส่วนไหนของสุกรที่นำมาปรุงอาหารแล้วอร่อย

                                        และกรดไขมัน ในสุกรต่อสุขภาพผู้บริโภค

 

            วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555    

            การเลือกและเก็บรักษาเนื้อสุกร   (รอบที่ 2)

            09.00 – 10.30    น.  การเลือกซื้อเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ

                                        และรู้จักส่วนต่างๆ ของเนื้อสุกร

            10.30 – 10.45    น.  พักรับประทานอาหารว่าง

            10.45 – 12.00    น.  เนื้อส่วนไหนของสุกรที่นำมาปรุงอาหารแล้วอร่อย

                                        และกรดไขมัน

                                      ในสุกรต่อสุขภาพผู้บริโภค

            เนื้อไก่และไข่คุณภาพดี  (รอบที่ 2)

            13.30 – 14.00    น.  บรรยายกระบวนการผลิตไก่เนื้อและไก่ไข่

            14.00 – 15.00    น.  บรรยายเรื่องไข่คุณภาพดี และการเก็บรักษาไข่

                                      สาธิตการตรวจสอบคุณภาพภายนอกและคุณภาพ

                                      ภายในของไข่

            15.00 – 15.15    น.  พักรับประทานอาหารว่าง

            15.15 – 16.20    น.  สาธิตการตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อไก่ชนิดต่างๆ ชิ้นส่วน

                                        ที่มีคุณภาพและชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพ

 

สถานที่ อาคาร 3  ห้อง  3207  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการนี้ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย(รับจำนวนจำกัด)

สนใจ แจ้งชื่อได้ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ โทร 6068-9

    จากภายนอกโทร074 28-6068   หรือ 074 286069

    E-mail  benjamas.ch@psu.ac.th

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2555 20:28 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2555 20:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

กลัว จิงๆ จริงๆ กลัวเป็นงานมอเตอร์ โชว์

แต่ว่า เมื่อทำแล้วคิดว่า ดี ก็ขอเอาใจช่วยให้

งานมันลุล่วงไปด้วยดีครับ

ตอนนี้หน่วยงานของคณะฯ หลายหน่วยงานก็มีความตั้งใจที่จะนำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอ

ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต รวบรวมข้อมูล

นิทรรศการ

1.งานแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร (Agrinovation) คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีภาควิชาการจัดการศัตรูพืชเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน

2.หมอพืช...แห่งแดนใต้ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

3.ธรรมชาติของดิน กับความจริงของปุ๋ย เพื่อการจัดการและใช้ที่ดินทางการเกษตรให้ยั่งยืน ภาควิชาธรณีศาสตร์

4.เกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเองชีววิถีสู่ความยั่งยืน ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

5.พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: ฐานทรัพยากรพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ภาควิชาพืชศาสตร์

6.การขายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพืชศาสตร์

7.Amazing Rumen ภาควิชาสัตวศาสตร์

8.นิทรรศการวาริชศาสตร์

8.1 การจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

8.2. อาหารและสุขภาพสัตว์น้ำ

8.3 การจัดแสดงพรรณไม้น้ำ

8.4 นิทรรศการสัตว์น้ำ

8.5 จากวิถีชีวิตชุมชนสู่อนาคตพลังงานทางเลือก ภาควิชาวาริชศาสตร์

9.อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

10.เทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

11.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

12.การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

13.เกษตรวิถีธรรม นำชีวิตพอเพียง กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ

14.ฟาร์มแพะเนื้อมาตรฐานสำหรับเกษตรกร

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

15.คลินิกเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

16.พัฒนาเกษตรไทย โดยใช้เกษตรชีวินทรีย์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้

17.นิทรรศการทางการเกษตร กลุ่มงานบริการวิชาการ

ประกวด

18. โครงการประกวดไก่แจ้ ภาควิชาสัตวศาสตร์

19. โครงการประกวดวาดภาพ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

20. โครงการประกวดการถ่ายภาพดิจิตอล ชมรมถ่ายภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกค่ะ

 และยังมีกิจกรรม การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เช่น....

วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 55

- โครงการอบรม การคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้าย

- โครงการอบรม เรียนรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร

วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 55

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 1)

วันจันทร์ที่ 13 ส.ค. 55

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 2)

วันอังคารที่ 14 ส.ค. 55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- โครงการอบรม “เนื้อและไข...เลือกอย่างไร...จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย...รอบ 1 ตามบันทึกพี่ anni

วันพุธที่ 15 ส.ค.55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยางพารา

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 100 คน)

- บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางพัฒนาการเกษตรและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถุงเศรษฐกิจ” (รุ่น 3)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.55

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพการเกษตรสู่ชุมชน

วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.55

- โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรชุมชนกับการพัฒนาการเกษตรภายใต้ภาวะความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

- โครงการอบรม “เนื้อและไข่...เลือกอย่างไร..จึงเป็นอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย...(รอบ 2) ตามบันทึกพี่ anni

- โครงการธารน้ำใจจาก ม.อ.สู่ชนบท

วันเสาร์ที่ 18 ส.ค.55

- โครงการอบรมยางพารา ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สงขลา 250 คน)

- โครงการอบรมปาล์มน้ำมัน ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

- โครงการอบรมสัตว์ และอื่นๆ ให้กับ เกษตรกร ธ.ก.ส. (สตูล 100 คน)

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.160.19.155
Message:  
Load Editor
   
Cancel or