นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สหัทยา พงศ์ประยูร
Ico64
สหัทยา สหัทยา พงศ์ประยูร พงศ์ประยูร
นักวิชาการสัตวบาล
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 2337
ความเห็น: 0

การฝึกงานนักศึกษาในฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์

การฝึกงานนักศึกษาในฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์

การฝึกงานนักศึกษาในฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์

 

ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่มีการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในวิชาการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป(General animal raising practice) ภาควิชาสัตวศาสตร์ จะจัดให้มีการฝึกงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จำนวน 50 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในหมวดต่างๆ คือ หมวดสุกร หมวดอาหารสัตว์  หมวดสัตว์ปีก  หมวดแพะ  หมวดวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ และหมวดสวัสดิการและโยธา  หมวดละ 8 ชั่วโมง ถือเป็นภาระงานอย่างหนึ่งในการจัดการฝึกงานตามขอบเขตในการจัดการระดับพื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้และสามารถทำเองได้ เพื่อให้เกิดทักษะและเป็นประสบการณ์ต่อไป            โดยในปี การศึกษา 2553 นี้  มีนักศึกษามาฝึกงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมด 3 ผลัด ดังนี้            ผลัดที่ 1 ระหว่างวันที่  11 กรกฎาคม 2553- 25 กันยายน 2553            ผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม 2553- 22 ตุลาคม 2553            ผลัดที่ 3 ระหว่างวันที่  25 ตุลาคม 2553- 31 ตุลาคม 2553            ในแต่ละผลัดจะมีนักศึกษา 6 กลุ่ม จำนวนนักศึกษากลุ่มละ ประมาณ 10 คนการฝึกงานในครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นและผ่านไปด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ