นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สรุปเหรียญรางวัลงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

สรุปเหรียญรางวัลงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์) ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "กึ่งศตวรรษเกษตรมอเชิงดอยร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4 จอบ" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 11 มกราคม 2559 13:54 แก้ไข: 11 มกราคม 2559 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์)

เตรียมความพร้อมกีฬาทักษะทางการเกษตร งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 (ภาควิชาสัตวศาสตร์) ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2558 10:50 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2558 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 "พัฒนาปศุสัตว์ไทย...ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน" วันที่ 9-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปรเตอร์ดีเด่น นายบุคอรี มะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2558 11:39 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2558 13:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มอบรางวัลนักศึกษา

มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้รับเหรียญ การแข่งขันกีฬาทักษะ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 21-28 ธ.ค. 2557 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 09:57 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำเสนอการรายงานผลปฏิบัติงาน ด้วยภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาฯ ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2557 10:26 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2557 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณ คุณเสรี จันทร์ทอง

บทสัมภาษณ์คุณเสรี จันทร์ทอง วันพุธที่ 22พฤษภาคม 2556 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดย คุณสุจิตร์ชลดำรงกุล, คุณมะลิ นิลสุวรรณ(มอนลี่), คุณบรรจบ นะแส, คุณเบญจมาศเฉลิมวงค์ ( Anni) และบันทึกการสัมภา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อังคณา   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2556 11:13 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2556 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]