นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1203
ความเห็น: 1

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำเสนอการรายงานผลปฏิบัติงาน 


          ด้วยภาควิชาสัตวศาสตร์  ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาฯ ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ  (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)


         ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นในการนำเสนอเรื่องราวต่อที่ประชุม และ ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  และเป็นที่รับรู้ร่วมกัน  เพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาทั้งตัวบุคลากรเองและการพัฒนางานภาควิชาฯ  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้น


          โดยเริ่มนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่  1  ตุลาคม  2557  การนำเสนอได้เริ่มตั้งแต่เวลา  8.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 120  คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้มีอาจารย์ภาควิชาฯ เข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย โดยการนำเสนอในช่วงเช้าจะเป็นของสำนักงานภาควิชาฯ และสำนักงานฟาร์มฯ   ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอของนักวิชาการหมวดต่างๆ ,  ภาพรวมฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์,   ภาพรวมสถานีฯ นาทวี


ภาพบรรยากาศการนำเสนอการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

          

         

ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการนำเสนอ สำหรับคำถาม / คำแนะนำ ให้กับบุคลากรเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข  และทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อนำไปพัฒนาภาควิชาฯ ต่อไป.
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2557 10:26 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2557 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
anni (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 พฤศจิกายน 2557 20:45
#100567

บันทึกต่อไปเตรียมไว้เลย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ