นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2693
ความเห็น: 2

บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณ คุณเสรี จันทร์ทอง


บทสัมภาษณ์ 
คุณเสรี  จันทร์ทอง

    วันพุธที่  22 พฤษภาคม  2556    เวลาประมาณ 9.30 น.   ณ ห้องประชุม 140   คณะทรัพยากรธรรมชาติ  นำทีมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดย  คุณสุจิตร์ ชลดำรงกุล, คุณมะลิ  นิลสุวรรณ (มอนลี่), คุณบรรจบ  นะแส,  คุณเบญจมาศ เฉลิมวงค์ ( Anni)  และบันทึกการสัมภาษณ์ โดย อังคณา  สิทธิโชค ภาพประกอบการสัมภาษณ์ โดย  คุณศศิธร ลิ้มจู
                        

 

     การสัมภาษณ์ “คุณเสรี  จันทร์ทอง”  พนักงานประจำห้องทดลองภาควิชาสัตวศาสตร์ บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 
เพื่อเป็นการบันทึกประสบการณ์ แนวความคิด  แนวทางการปฏิบัติงาน และเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากรรุ่นต่อไป

-   เข้ามาทำงานที่คณะทรัพย์ฯ ได้อย่างไร

เริ่มแรกเดิมทีได้สอบเข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานห้องทดลอง อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519  และได้ทราบจากคุณผล  มณีนวล (ภาควิชาพัฒนาการเกษตร) ว่าคณะทรัพย์ฯ จะมีการสอบ  ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงานห้องทดลองประจำภาควิชาสัตวศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น  พนักงานปฏิบัติงานห้องทดลอง    และสอบเข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523  โดยมี ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช  เป็นคณบดีคนแรกของคณะทรัพย์ฯ  ซึ่งในขณะนั้นตึกคณะทรัพย์ฯ ยังอยู่ในระหว่างการสร้างยังไม่มีห้องทดลอง มีแต่สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ ระหว่างนั้นจึงลงไปเลี้ยงแพะอยู่ที่ฟาร์มปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์
อยู่ประมาณ 2 ปี  ก่อนจะย้ายขึ้นมาประจำการอยู่บนห้องทดลองบนตึกคณะทรัพย์ฯ  ภายหลังเมื่อดำเนินการสร้างเสร็จ

-  งานที่รับผิดชอบ

1. ช่วยจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว และสารเคมี
2. จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มการขอใช้บริการ การเบิก เครื่องแก้ว วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมทั้งระเบียบการใช้
3. ช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี
4. เป็นผู้ช่วยรับรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ การทำความสะอาดตามขั้นตอนทุกครั้งหลังจากใช้งานในแต่ละวัน
5. ช่วยรับผิดชอบระบบไฟฟ้าประปาของเครื่องมือที่ต้องใช้ไปและน้ำควบคู่กันไป
6. ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
7. เป็นผู้ช่วยตรวจสอบวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของห้องปฏิบัติการ
8.ช่วยเตรียมตัวอย่างสำหรับการเรียนการสอนในวิชา  515-213

 

-  มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร

จะทำตารางเวลาและแผนการทำงานไว้

-  การพัฒนางาน/ตนเอง

จะพยายามเข้าร่วมเมื่อมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ

-  แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม

ชอบทุกกิจกรรมที่คณะทรัพย์ฯ จัดขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

-  ประทับใจอะไรในองค์กร

ผู้บริหาร, อาจารย์ ,บุคลากรทุกคนมีความเป็นกันเองและมีความสามัคคี 
ไม่มีการแบ่งชนชั้น

-  หลักการครองตน

ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

-  หลักการครองงาน

ทำงานเต็มความสามารถ  รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

-   สิ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ/ผลงานที่ภาคภูมิใจซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์

ได้จัดทำ “คู่มือการเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยวิธีการทางเคมีอย่างง่าย”   และ   “คู่มือเทคนิคการการดูแลเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและเครื่องวิเคราะห์ไขมัน”  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องได้ศึกษาต่อไป

-  อยากฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

อยากให้รุ่นน้องทำงานด้วยความสุข และช่วยเหลือกัน ทำงานด้วย ความซื่อสัตย์  สุจริต  สามัคคี และทำงานอย่างเต็มความสามารถ


 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กรกฎาคม 2556 11:13 แก้ไข: 15 กรกฎาคม 2556 11:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แล้วภาพถ่าย พี่มอนลี่ หลุดเฟรมหรือค่ะ

ซื่อสัตว์ แก้นิดหนึ่งครับ ซื่อสัตย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ